Afdelinger og Kurser

BLS Invest har fire afdelinger: Danske Aktier KL, Danske Aktier Akk., Globale Aktier KL og Globale Aktier Akk.

Alle afdelinger forvaltes efter samme investeringsfilosofi hvor vi nøje udvælger kvalitetsselskaber med en robust forretningsmodel, en kompetent ledelse og en fornuftig anvendelse af kapitalen.

Afdeling Danske Aktier består af 10 til 15 større danske børsnoterede selskaber, mens begge afdelinger med globale aktier består af mellem 25 og 30 større globale selskaber.

Aktuelle handelskurser og indre værdi for Danske Aktier kan ses dagligt her. Aktuelle handelskurser og indre værdi for Globale Aktier kan ses dagligt her.

Foreningens rådgiver
Foreningens investeringsrådgiver er BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S. Du kan læse mere om BLS Capital på selskabets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om investeringsteamet bag BLS Capital.