Danske Aktier Akk.

Afdeling Danske Aktier Akk.
Afdelingens mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på tre til fem års sigt.

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10-15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark. Du kan se den senest offentliggjorte liste over selskaberne her.

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Afdeling Danske Aktier Akk. kan benyttes til investering af midler i virksomhedsskatteordningen (VSO), frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.