Afkast Danske Aktier Akk.

Grundet afdelingens opstart d. 5. februar 2020 er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vise afkastopgørelser over afdelingen.

Porteføljen i Danske Aktier Akk afspejler porteføljen i afdelingen Danske Aktier KL. Derfor henvises der til førnævnte afdelings historiske afkast, som kan ses her.

Danske Aktier Akk er dog uden afkastafhængigt honorar, hvorfor afkastet mellem de to afdelinger vil variere.

Afdelingens afkast vil blive offentliggjort løbende på lige fod med de tre andre afdelinger i foreningen.

Aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses her.