Fakta om Danske Aktier Akk.

ISIN DK0061143260
Startdato 05. februar 2020
Indre værdi 1266,66
Udbytte Afdelingen betaler ikke udbytte
Emissionstillæg 0,10%
Indløsningsfradrag 0,10%