Bestyrelse & direktion

Ledelsen af BLS Invest

BLS Invest er ejet af foreningens medinvestorer, der har den ultimative beslutningskompetence i foreningen.

De løbende investeringsbeslutninger træffes efter bestyrelsens retningslinjer af foreningens administrator, Nykredit Portefølje Administration A/S, efter rådgiving fra foreningens rådgiver, BLS Capital.

Såvel BLS Invest, Nykredit Portefølje Administration som BLS Capital er under løbende tilsyn af Finanstilsynet.

Foreningens bestyrelse består af: 

  • Chris Bigler (Formand), CFO, Imerco A/S.
  • Anne Christina Skjønnemand, Koncernjuridisk chef, Topdanmark A/S.
  • Mikael Skov, CEO, Hafnia.
  • Søren B. Andersson, Økonomidirektør, Jeudan A/S.


Direktionen

Direktionen varetages af foreningens investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S ved adm. direktør Martin Udbye Madsen og direktør Tage Fabrin-Brasted.