Netcompany

Det danske IT-konsulenthus er et af de yngste selskaber i vores porteføljer. Det adskiller sig også ved hverken at udbetale udbytter eller købe egne aktier tilbage. Væksten i selskabet er til gengæld et kapitel for sig. Ligeså er selskabets ledelse. Vi er glade for at være blevet medejere.

Overalt i bestyrelseslokaler verden over – og i øvrigt også mange steder i denne bog – bliver der talt om digitalisering, brugen af data og optimering af processer. Men hvordan skal selskaber, hvis nuværende systemer er selvudviklede og bygget på IT-platforme, der blev lavet før indgangen til dette årtusinde, udnytte alle de muligheder, der findes i dag? En god idé kunne være at ringe til Netcompany, hvor en unik og ambitiøs kultur leverer den aftalte kvalitet, til den aftalte tid og pris.

I år 2000 var den bedst sælgende mobiltelefon Nokias model 3310 – uden farveskærm og adgang til internet og e-mails. I dag kan ”smart-telefonen” fra Samsung eller Apple behandle data og gå på internettet hurtigere end en stationær PC kunne på daværende tidspunkt. Med tanke på den teknologiske udvikling, kan det være svært at begribe, at mange virksomheder har vigtig software, der er udviklet for så mange år siden. Det store spørgsmål er, hvordan man optimerer den slags software til nutidens mange krav og muligheder?

Det kan sandsynligvis slet ikke lade sig gøre, og under alle omstændigheder ikke med samme fart eller sikkerhed, som systemer der er udviklet indenfor de seneste år. Netcompany blev stiftet i år 1999 af André Rogaczewski, Claus Jørgensen og Carsten Gomard med en livsdrøm og en mission om at skabe et førende IT-konsulenthus, der skulle være leverandør af moderne IT-løsninger til hele Nordeuropa.

I dag er den mission til fulde opfyldt i Danmark, mens en mindre, men hastigt voksende forretning i Norge viser muskler, samtidig med at de første pæle er banket i jorden på det britiske marked.

Teenager med vokseværk

Netcompany, som er er en rendyrket IT-serviceleverandør af innovative, samfunds- og forretningskritiske løsninger, vil vokse omsætningen med 20 til 25 procent om året, som selskabet også har leveret det seneste årti, og samtidig er ambitionen at øge den allerede tårnhøje indtjeningsevne. Sammenlignet med vores resterende selskaber er Netcompany at betegne som en ung virksomhed – nogle ville ville sige i slutningen af sine teenageår – men selskabet er tydeligvis ramt af vokseværk.

Virksomheden har en stærk markedsposition på det danske marked, hvor markedsandelen i dag er ti procent. Netcompany leverer ikke standard software eller platforme, men udvikler og sælger i stedet projektløsninger til sine kunder. Private virksomheder stod for lidt over 40 procent af omsætningen på 2 milliarder kroner i 2018, og offentlige virksomheder for de resterende knap 60 procent. I 2018 vandt Netcompany knap 70 procent af de udbud, som de deltog i og var endda i slutningen af året nødsaget til at sænke farten på optagelsen af nye opgaver.

Kulturen i Netcompany er noget særligt. Med fokus på at være en ambitiøs arbejdsplads med højt til loftet er virksomheden bygget op, som det kendes fra konsulenthuse: mange yngre ansatte og klare karriereudviklingsmuligheder for ansatte af den rette støbning.

Det er en klar del af modellen, at andelen af yngre, sultne konsulenter vil være den største, og herefter vil medarbejder-antallet blive indsnævret for hvert trin man kommer nærmere positionen som partner. Der er 16 partnere i Netcompany i dag, hvilket er mindre end 1 procent af de ansatte. Den gennemsnitlige alder i Netcompany er 33 år, hvilket er et halvt årti yngre end det ses hos nogle af de danske konkurrenter. Med andre ord er modellen at hyre unge, ambitiøse og ”billige” ansatte, der på baggrund af gode resultater kan avancere i huset.

Slipper for dagbøder

En kultur skaber selvfølgelig ikke værdi i sig selv, men kulturen danner grundlaget for, at Netcompany holder sine løfter til kunderne. Netcompany har ikke en salgsafdeling separat fra sin resterende medarbejdere. IT-ansatte sælger IT-projekter. Det er således den samme projektleder, der er med til at vinde et projekt, som efterfølgende skal levere projektet. Dette skaber en stor ansvarlighed, og vi ser det som en del af formlen bag, at Netcompany som et af de eneste IT selskaber altid leverer sine projekter til tiden.

Det lyder måske som en lille ting, men når projekter overskrider sin aftalte tidsramme, bliver det typisk dyrt for leverandøren, som i dette tilfælde er Netcompany. Betalingen fra kunden bliver ikke større, og der kan endda være dagbøder for hver dag, den aftalte tidsramme brydes. Levering af projekterne til tiden er med til at holde en høj og vedholdende indtjeningsevne, hvor driftsindtjeningen har ligget stabilt i et niveau over 25 procent af omsætningen over det sidste årti. Alt leveres således til den aftalte tid, men vigtigt er det, at det ligeledes er i den aftalte kvalitet. En tilfreds kunde kommer med større sandsynlighed tilbage med yderligere opgaver.

For Netcompany ligger forretningen dog ikke i alene at udvikle og levere det aftalte software men ligeledes i den efterfølgende vedligeholdelse. Vedligeholdelse og support udgør omkring halvdelen af omsætningen, og er en stabil og profitabel forretning. Når en leverandør har udviklet software, er der en klar fordel for kunden i lettere at kunne vedligeholde og opdatere denne, da historikken og metodikken er leverandørens egen. Ved offentlige udbud i Danmark er der typisk en udviklingsperiode på 12 til 18 måneder, men derefter er der allerede fra projektets opstart en aftalt vedligeholdelseskontrakt på typisk 5 til 7 år.

Omsætningen fra offentlige virksomheder var i 2018 på 1.150 millioner kroner, hvilket som tidligere nævnt var omkring 60 procent af omsætningen. Det er forventningen, at offentlige virksomheder i Danmark vil have udbudsrunder af IT-projekter til en værdi 13 milliarder kroner over de næste 5 år. Hvis Netcompany kan fastholde sine høje andel af vundne projekter, ligger der en masse attraktiv omsætning samt vundne markedsandele og venter.

Sulten skal vedholdes

En af de største udfordringer for fastholdelsen af Netcompanys høje vækstrater, hvor ledelsens mål er en årlig omsætningsvækst mellem 20-25 procent, er fastholdelsen af den ambitiøse kultur, alt imens at antallet af ansatte er hastigt voksende. Der er mere end 2000 ansatte i Netcompany i dag, og alene i 2018 voksede konsulenthæren med 750 nyansættelser. For at fastholde kulturen holdt ledelsen mængden af ansættelser nede i slutningen af året. Det er essentielt, at der trods Netcompany succes over de sidste knap 20 år, ikke indsniger sig en selvtilfredshed eller mæthed, men at de mange konsulenter holdes sultne og ivrige.

Netcompanys visionære administrerende direktør André Rogaczewski er frontfiguren og er en af tre stiftere, der alle fortsat er aktive enten i ledelsen, som Claus Jørgensen, der er operationel direktør, eller i bestyrelsen, hvor
Carsten Gomard fortsat bidrager til Netcompanys fortsatte udvikling. Stifterne og tidlige nøglemedarbejdere har gennem børsnoteringsprocessen fastholdt en ejerandel på 13 procent, og vi ser dem som attraktive partnere til at drive
denne IT-leverandør videre på selskabets Nordeuropæiske mission. Finans-
direktør Thomas Johansen bidrager med stærk strategisk og finansiel forståelse i driften af mellemstore teknologivirksomheder fra sine knap seks år i direktionen hos softwareudvikleren SimCorp.

Det er stifternes vision, at Netcompany ikke alene skal være en dansk succes, men skal kunne levere højkvalitets IT-projekter i hele Nordeuropa. Vi anser den danske forretning som et forudsigeligt voksende og attraktivt fundament for denne udvikling, hvor den internationale ekspansion sker gennem opkøbet af mindre IT konsulenthuse, der kan skabe en tilstedeværelse og platform på nye markeder.

Knap hver tiende omsætningskrone kommer fra det norske marked, hvor Netcompany har en markedsandel på to procent efter at have købt et mindre konsulenthus i 2016. Indtjeningsniveauet i Norge er på 16 procent af omsætningen og dermed ikke på niveau med de knap 30 procent, der præsteres i Danmark. Vi finder det realistisk, at markedsandelen i Norge kan vokse markant fra de nuværende to procent, og at profitabiliteten vil komme nærmere niveauet i Danmark.

Anderledes due-diligence i forbindelse med opkøb

Den danske forretning har efter vores vurdering en høj stabilitet og profitabilitet. Når der søges efter og udvælges opkøb i udlandet, er det vigtigt, at Netcompany foretager de rette markeds- og virksomhedsundersøgelser. I vurderingen af opkøbsmuligheder vurderer ledelsen ikke alene de ledende medarbejdere i potentielle overtagelsesemner, men sikrer ligeledes, at der er stærkt ledelsespotentiale blandt de resterende medarbejdere. For at en virksomheds-
kultur i sandhed er stærk, skal den favne bredere end direktionsgangen.

Som en arv fra tiden under kapitalfondsejerskab op til børsnotering i juni 2018 har Netcompany gæld svarende til to gange driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger. Vi ser gerne, at denne gæld nedbringes – og egentlig helst, at Netcompany drives uden gæld. Det er da også ledelsens forventninger, at gælden løbende vil blive nedbragt, og at der udelukkende optages gæld som led i den internationale ekspansion. Uden opkøb vil gælden hurtigt kunne blive afdraget.

Forretningsmodellen i Netcompany er yderst pengestrømsgenerende, da væksten blot vil kræve flere ansatte og computere til disse. Væksten i de frie pengestrømme bør derfor kunne følge indtjeningsvæksten på mere end 20 procent.

Der vil ikke blive udbetalt dividende for 2018 eller 2019, men vi vurderer, at der kan være potentiale for det på sigt. Men når strategien har et klart islæt af virksomhedsopkøb, finder vi det fornuftigt, at den finansielle fleksibilitet fastholdes – også selvom det betyder, at pengestrømme ikke de kommende år bliver distribueret til aktionærerne.

Netcompany er således det eneste selskab i vores porteføljer, der hverken udbetaler udbytte eller tilbagekøber egne aktier – men selskabet forventes til gengæld at have den højeste omsætningsvækst, både organisk samt inklusiv opkøb. I møder med ledelsen er det tydeligt, at det er deres livsmission, og at Netcompany går mange spændende år i møde.