Netcompany

Et af de yngste selskaber i vores porteføljer – men vi ser med beundring på, hvad stifterne og ledelsen har leveret af vækst og resultater siden stiftelsen i 1999. Grunden til, at Netcompany vokser med 20 procent om året og kan fremvise en industriledende indtjening er, at stifterne har skabt en unik vinderkultur, hvor projekterne leveres til den lovede pris, tid og kvalitet.
Det lyder simpelt, men det er langtfra alle konkurrenterne, der kan levere på alle disse parametre. Men det kan Netcompany, som derfor er i gang med at brede forretningen ud i andre europæiske lande.

Virksomheder verden over kæmper for at udnytte alle de muligheder, som teknologi giver dem. I Danmark, Norge, Holland og Storbritannien kan Netcompany være til assistance med mere end 2.500 IT-konsulenter. IT-konsulenthuset bør således være en af de første du ringer til, hvis du som virksomhed har brug for udviklingsassistance i et nyt og større projekt.

Mulighederne for anvendelse af IT kræver, at systemer og processer tilpasses og sættes op på den bedst mulige måde. Ellers kan virksomheder ikke udnytte det fulde potentiale. Netcompany blev stiftet i 1999 og er med sin meget unge alder et af vores yngste selskaber. Selvom Netcompany er kommet over teenagestadiet har selskabet fortsat vokseværk.

Det går stærkt, når vi taler udbredelsen af IT og digitalisering i vores samfund. Mens salgstal på iPhones i dag opgøres i millioner, var den bedst sælgende mobiltelefon for 20 år siden Nokias 3310. Ingen farveskærm, ingen adgang til internettet. Smartphones i dag har mere computerkraft end en stationær PC havde dengang. Mange systemplatforme er dog så gamle, at de er med til at begrænse det fulde potentiale.

Netcompany blev stiftet i 1999 af André Rogaczewski, Claus Jørgensen og Carsten Gomard med en livsdrøm om at skabe et rendyrket, førende IT-konsulenthus, der skulle være leverandør af moderne IT-løsninger til hele Nordeuropa.

Den mission er til fulde opfyldt i Danmark, mens de første skridt er taget mod at opnå det samme i Norge, Storbritannien og Holland.

Netcompany sælger ikke standardsoftware men løsninger, der skræddersyes til kundens behov. Målsætningen er at vokse 20 procent om året, hvilket er i tråd med, hvad der er blevet leveret over det seneste årti, samt løbende forbedringer af indtjeningsevnen uden for det danske hjemmemarked. I Danmark er marginalerne i dag allerede hele 31 procent, hvor de for hele selskabet er på 26 procent, hvilket er et industriledende niveau.

Organisk vækst trækker læsset – men der købes også op

På det danske marked har Netcompany etableret en stærk position med en markedsandel på ni procent. Netcompanys landechef for Danmark, Gustaf Löfberg, har været en del af konsulenthuset siden år 2000 og har dermed været med til at forme succesen. Succesen på det danske marked har skabt en stabilt voksende
og indtjeningsbringende platform, hvor vi forventer, at Netcompany fortsat vil vinde markedsandele. Ambitionerne i og farten på Netcompany står i stærk kontrast til større og bureaukratiske konkurrenter, hvis fart frembringer associationer til nu uddøde dinosaurer.

Målt på omsætning er 60 ud af 100 kroner fra offentlige kunder, mens private kunder er de resterende 40 kroner. Netcompany havde i 2019 en omsætning på knap 2,5 milliarder kroner, hvilket var en fjerdedel mere end 2018, hvor omsætningen var 2 milliarder. Dette var en kombination af 18 procents organisk vækst og et mindre opkøb i Holland.

Målet for Netcompany er ikke kun at være en dansk men en nordeuropæisk succes. Med et stærkt fundament og base i Danmark har ledelsen derfor fokus på at udvide forretningen i blandt andet Norge. Udvidelsen til nye geografier sker typisk gennem opkøb af mindre konsulenthuse, der dermed fungerer som basen i de nye geografier.

I 2016 overtog Netcompany et mindre konsulenthus i Norge. Omkring otte procent af omsætningen kommer i dag fra Norge, hvor Netcompany dog fortsat mangler sit helt store gennembrud i form af en toneangivende storkunde. Dette kom ej heller i 2019, men efter ansættelsen af to stærke lokale profiler i det norske, er det forventningen, at dette opnås i 2020.

Markedsandelen i Norge vurderes at være i overkanten af to procent, men vi kan ikke se, hvorfor den ikke skulle vokse. Grundet den mindre størrelse og fraværet af større projekter er profitabiliteten lavere end for hele virksomheden, hvor driftsindtjeningen udgør omkring 17 procent af omsætningen sammenlignet med 26 procent for hele virksomheden og 31 procent for Netcompany i Danmark.

Styrken af fundamentet i den danske forretning giver ledelsen mulighed for at foretage strategiske dispositioner i udlandet. I disse opkøb har Netcompany fokus på, at der skal være det rette kulturelle udgangspunkt i den overtagne virksomhed. Derfor er det ikke kun den øverste ledelse men også lavere ledelseslag, der tages med i overvejelserne. Netcompany ved, at en kultur ikke alene defineres af toppen.

Ligger på lur uden for de videregående uddannelsesinstitutioner

En af nøglerne til Netcompanys succes er den stærke, sultne og performance-
drevne kultur. Gruppen af stiftere, hvoraf to ud af tre fortsat er aktive i selskabet, er foregangsmænd for denne kultur og er stærke kulturbærere med en kombination af langsigtede visioner og fokus på dagligdagslevering. På denne vis er Netcompany bygget som traditionelle konsulenthuse, hvor en stor andel af de ansatte konsulenter kommer direkte fra en videregående uddannelse, fulde af ambitioner og sult, og hvor karrieremulighederne er gode for ansatte af den rette støbning.

Der er 21 med titlen af partner i Netcompany, hvilket er under én procent af de ansatte. Gennemsnitsalderen i Netcompany er i midten af trediverne, og klart størstedelen af nyansatte er, som nævnt, direkte fra studierne, hvor Netcompany bliver anset som en attraktiv arbejdsplads.

Det er et fokuspunkt for virksomheden at have god kontakt med potentielle konsulenter allerede under uddannelse, så Netcompany kan være et naturligt første valg af arbejdsplads.

Det er selvfølgelig ikke kulturen isoleret set, der skaber indtjeningen i selskabet. Kulturen skaber dog grundlaget for, at Netcompany kan fortsætte med at levere projekter til kunderne. Store IT-projekter er omfattende, og ofte kan de gå over tid og budget. Netcompanys levering til kunderne sker til tiden, til prisen og til den aftalte kvalitet.

Dette afspejler sig i høje Net Promoter Scores (NPS), der er en undersøgelse af kundetilfredshed. Netcompanys NPS score på høje 26, hvortil det kan tilføjes, at en score på over 30 er ”verdensklasse”. En anden oplysning i samme kontekst er, at IT-konsulentbranchens gennemsnitlige score er negativ. Netcompanys kunder må derfor antages at være særligt tilfredse med, hvad virksomheden leverer.

Glade kunder må forventes at komme tilbage, hvis de er tilfredse med tidligere oplevelser. Netcompany leverer dog ikke kun udviklingen af løsningen. De står også for den efterfølgende vedligeholdelse. Knap halvdelen af omsætningen kommer fra vedligeholdelses-projekter, der dermed bidrager til stabiliteten og forudsigeligheden i Netcompanys udvikling.

Vedligeholdelse kommer typisk som en del af projektleveringen, da det forbedrer vedligeholdelsesoplevelsen, når leverandøren står for det. I offentlige udbud er der typisk 5 til 7 års vedligeholdelse med i kontrakten, hvilket kommer efter 12 til 18 måneders udvikling.

Leverandøren har nemlig de bedste forudsætninger for at vide, hvordan løsningen er sat op. For at fremme dette har Netcompany stor fokus på at udvikle løsninger ud fra den samme driftsmodel, hvor der er definerede procedurer for dokumentation af kodningen.

Netcompanys model er, at det er IT-konsulenter, der både sælger og leverer projektet. Projektlederen, der vinder projektudbuddet, skal derfor også levere det efterfølgende produkt.

Det lyder måske indlysende, men det er en anderledes model sammenlignet med mange andre konsulenthuse.

500 nyansættelser i 2019

Ved at kunne levere til tiden slipper Netcompany også for at betale de dagsbøder, som forsinkelser udløser. Den industriledende indtjeningsevne bliver således styrket af fraværet af forsinkelser. En leverandør får ikke betaling for de mandetimer, som forsinkelserne måtte indebære, og derfor mindskes profitabiliteten betydeligt, når forsinkelserne udløser dagbøder.

Det blev i 2018 estimeret, at der ville være offentlige udbudsrunder for 13 milliarder kroner frem til 2023. Hvis Netcompany fortsætter med at øge andelen af vundne udbud, vil offentlige kunder også fremadrettet stå for en betydelig andel af Netcompanys værdiskabelse.

Selvom Netcompany sælger skræddersyede projekter til sine kunder, vil der være fællestræk mellem projekter, der kan skabe en vis skalafordel. Det kan ligeledes anvendes af Netcompany i kampen om nye udbud, at de har erfaring med at opbygge projekter med lovgivningsbestemte sikkerhedskrav om persondata.

Den største udfordring for at fastholde de attraktive vækstrater på op mod 20 procent om året, er fastholdelsen af den stærke virksomhedskultur, hvor ledelsen skal sikre, at ambitionerne og det stærke fokus på resultater ikke udvandes af de mange nyansættelser. Der blev ansat 500 flere konsulenter i 2019.

Netcompanys administrerende direktør er den visionære André Rogaczewski, der er den ene af to stiftere, der fortsat er aktive i selskabet. Den anden er virksomhedens operationelle direktør, Claus Jørgensen. Den tredje stifter, Carsten Gomard, har været involveret i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2020. Finansdirektør i Netcompany er Thomas Johansen, der kom til selskabet i 2017 og har bidraget med stærk finansiel og strategisk forståelse for driften af mellemstore teknologivirksomheder fra sin tid i direktionen hos softwareudvikleren SimCorp (der ligeledes er et af vores selskaber).

Stifterne og tidligere nøglemedarbejdere har fortsat en betydelig ejerandel på omkring 13 procent af kapitalen. Vi ser dem som attraktive partnere til at drive den fortsatte rejse. Ledelsen er i vores optik med til at sikre, at der ikke indsniger sig selvtilfredshed eller manglende ambitionsniveau blandt de 2.500 ansatte.

Som en arv fra tiden under kapitalfondsejerskab forud for børsnoteringen i 2018, havde Netcompany en større gæld, der nu er nedbragt til knap halvandet års driftsindtjening før af- og nedskrivninger. Denne gæld forventes nedbragt til mellem et halvt og et helt års indtjening gennem 2020. Vi ser dog gerne, at Netcompany vil være helt gældfri.Vi er dog forstående over for, at der periodevis vil være brug for gældsfinansiering af eventuelle virksomhedsovertagelser.

At gældsniveauet hurtigt kan nedbringes, skyldes blandt andet, at forretningsmodellen i at drive et IT-konsulenthus er stærkt pengestrømsgenererende, da vækst ikke kræver anlægsinvesteringer udover indkøbet af computere og software samt flere ansatte. Derfor bør de frie pengestrømme følge indtjeningsvæksten på mere end 20 procent om året som følge af op mod 20 procents omsætningsvækst samt løbende forbedringer af indtjeningsevnen i datterselskaberne udenfor Danmark.

Netcompany har endnu til gode at betale sit første udbytte efter børsnoteringen og adskiller sig derved fra vores resterende selskaber ved hverken at udbetale udbytte eller tilbagekøbe egne aktier. Det er dog forventningen, at der vil komme udbytter efter 2020, såfremt gælden som planlagt nedbringes. Vi sætter pris på aktionærudlodninger men ligeledes på, at vores selskaber investerer bag åbenlys værdiskabende vækst og fastholder en vis finansiel fleksibilitet.

Der er ikke nogen tvivl om, at ledelsen har visioner og drømme, men vi ser samtidig, at de er i stand til at materialisere disse i en stærk strategisk planlægning og eksekvering. Vi er ikke i tvivl om, at Netcompany går en spændende fremtid i møde.