Sands China

En kasinovirksomhed med en topchef og storaktionær med mange års erfaring fra Las Vegas – det lyder umiddelbart som et logisk match. Det synes vi også, og vi er lykkelige for, at den amerikanske storaktionær under finanskrisen måtte børsnotere en del af aktiviteterne på Macau. Her finder vi en stærk markedsposition, høje marginer og en klar retning mod markant vækst – også i de kommende år

Mange forbinder den amerikanske ørkenby Las Vegas med kasinospil. Når det kommer til kasino-omsætning, kan Las Vegas dog slet ikke følge med øen Macau. Macau er et 30 kvadratkilometer stort slaraffenland for spillefugle, og kasinoomsætningen udgør mere end 36 milliarder amerikanske dollars om året. Dermed er Macaus kasinoomsætning mere end seks gange så stor som den i Las Vegas. I gennemsnit svarer det til, at hver enkelt kasinooperatør på Macau har større kasinoomsætning end Las Vegas samlet.

Til gengæld har Macau stadig lang vej igen, før de ikke-kasinorelaterede aktiviteter kan måle sig med Las Vegas. Disse udgør omkring fire milliarder amerikanske dollars på Macau og dermed kun en tredjedel af de ikke-kasino-
relaterede aktiviteter i Las Vegas. Derfor har operatørerne på Macau stadig noget at lære af deres amerikanske konkurrenter, og det er netop, hvad den kinesiske regering ønsker.

Derfor er det godt, at amerikanske Sheldon Adelson er storaktionær og administrerende direktør i Las Vegas Sands, der ejer 70 procent af Sands China. Sheldon Adelson har mange års erfaring fra Las Vegas og således også fra den transformation, der i disse år er ved at ske på Macau, hvor øen går fra at være et rent gambling-mekka til også at omfatte mange andre former for attraktioner og services.

Dette er der også god forretning i for kasinooperatørerne. Indtjeningen ved at drive ikke-kasinorelaterede services estimeres nemlig til at være omkring 60 ud af 100 amerikanske dollars i omsætning, hvilket er højere end ved kasinodrift. Dog er det stadig kasinoforretning, der giver de højeste afkast på den investerede kapital og dermed det centrale på øen, der er det eneste sted, hvor man lovligt må gamble i Kina.

Fordelt på The Venetian, The Parisian og Sands Cotai Central, sidder Sands China på en tredjedel af øens hotelværelser, som der i øvrigt er højere efterspørgsel efter end udbud af. Målt på værelser er Sands China langt den største af de seks kasinooperatører, der sammen driver al kasinoforretning på øen. Dette er også tilfældet målt på omsætning og indtjening, hvor Sands China står for en fjerdedel af den samlede kasinoomsætning på øen samt en tredjedel af den samlede driftsindtjening.

Massemarkedet i høj vækst

Sands Chinas primære fokusområde er det profitable massemarked, hvor selskabet i dag har en ledende markedsandel på knap 30 procent. Knap 65 procent af Sands Chinas omsætning kommer fra massemarkedsspillere, mens godt 15 kommer fra VIP-spillere, der kan spille for op mod flere millioner Hong Kong dollar om dagen. De resterende godt 20 procent er fra andre aktiviteter og tjenester, der ikke er kasinorelaterede.

Sands Chinas indtjening vokser hurtigere end omsætningen. Sidste år voksede gruppens indtjeningen dobbelt så hurtigt som omsætningen, og indtjeningen udgør i dag mere end 35 procent af salget. Den samlede kasinovækst på Macau forventes at blive i omegnen af 10 procent om året, primært drevet af massemarkedet.

De seneste år er Macau gået fra at være et højprofileret spillested for VIP-spillere til i højere grad at være et sted for massemarkedsspillere. I dag udgør massemarkedet omkring 60 procent af spilomsætningen på Macau, mens dette var tilfældet for VIP-segmentet for fem år siden. Denne udvikling er positiv for alle kasinoerne, da profitabiliteten er højere ved massemarkedet, der ligeledes er mere stabilt end VIP. Det er i særlig grad positivt for Sands China, der som nævnt har en markedsandel på 30 procent af massemarkedet.

På massemarkedsspillere vurderes der at være en indtjening på 30 til 40 amerikanske dollars per 100 dollars kasinoomsætning, mens dette tal på VIP-spillere er 10 ud af 100 dollars kasinoomsætning. En af grundene til dette er, at kasinooperatørerne kan have flere spillere igennem på samme tid ved massemarkedsspillere end ved VIP-spillere. Desuden er der flere omkostninger forbundet med VIP-spillere, da de ofte skal have tilbudt goder for at komme at spille, eksempelvis en gratis overnatning, ligesom at VIP-spillere ofte får arrangeret deres ture af tredjeparter – såkaldte junkets – der tager en del af omsætningen.

Der udvikles og udvides i disse år kraftigt i infrastrukturen på og til Macau. I 2018 åbnede verdens længste hængebro – og en af verdens længste broer – der forbinder Macau og Hong Kongs internationale lufthavn. Broen er 30 kilometer lang, hvilket til sammenligning er over 15 gange så lang som Golden Gate Bridge i San Francisco.

Broen har øget trafikken af massemarkedsspillere og ikke-spillende turister, da den forkorter rejsetiden fra Hong Kongs lufthavn gevaldigt og samtidig er blevet et billigere alternativ til eksempelvis færgen. Mens turen før tog to til fire timer, vil en tur over broen på sigt tage ned til 30 minutter. Forøgelsen af massemarkedsspillere og ikke-spillende turister, er positivt for Sands China, der netop målretter sine hoteller mod dette segment.

Lange køer forsvinder med åbning af ny infrastruktur

Det estimeres, at mere end 24 millioner mennesker havde krydset broen i slutningen af oktober 2019, præcis et år efter åbningen af den. Den forventes at øge antallet af rejsende yderligere samt rykke konferencer fra Hong Kong til Macau, da konferencepriserne er halvt så høje som i Hong Kong. Dette vil med stor sandsynlighed betyde flere gæster, der gambler og benytter sig af øens restauranter, butikker og andre attraktioner, når konferencedagene slutter.

Udover broen er der også flere andre større infrastrukturprojekter på tegnebrættet. En letvægtsbane skal gøre det nemmere at komme rundt på Macau, og mens første del af den åbnede i december 2019, forventes den yderligere udvidet i de kommende år.

Derudover er man i færd med at udbygge en jernbane, der indtil videre er 40 kilometer lang og i dag kører mellem de to kinesiske byer Guangzhou og Zhuhai. Udvidelsen vil betyde, at jernbanen fremover vil stoppe i Hengqin – Macaus naboø – hvor der er planer om at bygge et stort ferieparadis, og hvor en bro giver direkte adgang til Cotai-delen af Macau.

Udvidelsen estimeres at forkorte tiden til Cotai med en time – primært fordi man slipper for at stå i kø i Gongbei, der ligger ved siden af Zhuhai station. Omkring halvdelen af Macaus besøgende finder vej gennem denne indgang, hvilket ofte betyder lange køer for de rejsende. Ved at tage toget videre til Hengqin og herfra benytte indgangen til Cotai-delen af Macau, der i dag ikke udnyttes til fulde, kan der spares en del tid. Den kortere rejsetid muliggør en tur til Macau for flere kinesere, der er bosat længere inde i landet.

Udvidelsen, der forventes åbnet i starten af 2020, kan betyde endnu større vækst i besøgende, særligt massemarkedsspillere og dags-besøgende, men også i overnattende gæster, da disse ofte vil tage til Cotai, hvor omkring 85 til 90 procent af kasinooperatørernes hotelværelser er placeret.

I 2019 var der knap 40 millioner besøgende på øen. Andelen af dagsbesøgende voksede til at udgøre mere end halvdelen af de besøgende, mod lidt under halvdelen i 2018. Dags-besøgende udgjorde dermed, for første gang siden 2015, en større andel end de overnattende. Denne udvikling vurderes at være primært grundet åbningen af føromtalte bro, men også grundet mangel på hotelværelser.

Der er i dag omkring 36.000 hotelværelser på Macau. I de kommende år forventes udbuddet af hotelværelser at vokse i takt med, at flere kasinooperatører udvider deres kapacitet. Sands China har ikke mere plads til at bygge på, men til gengæld kan gruppen renovere, optimere og bygge opad.

Endnu flere værelser til Macaus mange besøgende

Sands China er i gang med en omfattende renovering af deres nuværende hotel, Sands Cotai Central, der skal laves om til et nyt resort, The Londoner. Ligesom Sands Chinas nuværende The Venetian er inspireret af den italienske by Venedig, og The Parisian af franske Paris, vil The Londoner finde inspiration i Londons mange attraktioner, såsom Big Ben og Westminster Palace. Første fase af The Londoner forventes at åbne for gæster i 2021, og projektet, som The Londoner er en del af, forventes at blive en investering på mere end 2 milliarder amerikanske dollars for Sands China.

De nye åbninger – herunder Sands Chinas nye Four Seasons Tower Suites, der allerede åbner i 2020, og The Londoner samt Galaxys nye udvidelser (som der kan læses mere om i teksten om Galaxy) – forventer at føre til en vækst i antallet af værelser på syv procent årligt de kommende år. De nuværende knap 40.000 hotelværelser på Macau – forventes således at være steget til 50.000 værelser om 4 år.

En glæde for alle de mange besøgende på øen, der i dag bidrager til belægningsgrader på mellem 90 og 100 procent på Macaus hoteller. Sands China vil også efter de andre kasinoers udvidelse have klart størst hotelkapacitet på øen.

Sands China har igennem årene investeret massivt i deres nuværende bygninger og udvidelser. Investeringer der i årene 2015 og 2016 udgjorde mere end 15 procent af omsætningen. Til gengæld forventes investeringerne til vedligeholdelse at udgøre under tre procent, når Sands China er færdig med udvidelserne.

Der kan derfor forventes høje stigninger i de årlige frie pengestrømme over de næste mange år, som kan betyde pæne vækstrater i det allerede høje udbytte.
Sands Chinas betaler i dag knap fem procent af markedsværdien i udbytte, hvilket er et højt niveau på Macau. Afkastet på den investerede kapital er i dag omkring 30 procent.

Vi er glade for selskaber, der kan investere vores kapital i værdiskabende projekter i deres primære forretningsområder, men vi sætter selvfølgelig også pris på, at selskaberne disciplineres til at holde et vist udbytte. Amerikanske Las Vegas Sands er, som tidligere nævnt, den største aktionær i Sands China med en 70 procent ejerandel af selskabet. En del af grunden til de høje udbytter skal således findes i, at hovedaktionæren er interesseret i at få del i de pengestrømme, der generes i Sands China – og som havde tilhørt Las Vegas Sands, hvis ikke det havde været for børsnoteringen af selskabet.

Sands China blev børsnoteret under den finansielle krise i 2009, hvor Las Vegas Sands solgte en del af Sands China for at betale af på en gæld, der var opstået efter åbningen af det ikoniske Marina Bay Sands i Singapore. Havde det ikke været for krisen, havde vi ikke haft mulighed for at blive medejere i dette fantastiske selskab.