Investering

I BLS Capital er vi aktive og langsigtede investorer. Det betyder blandt andet, at vi kun investerer i selskaber, som er stabile og forudsigelige. Vi vil ikke investere i aktier alene fordi et selskab eller en aktiesektor for tiden er populær.

Når vi køber aktier i et selskab, er det principielt for at være aktionærer til evig tid. Derfor anser vi os som langsigtede medejere af selskabet, ligesom vi anser investorer i BLS Invest som medinvestorer i foreningen.

Tillid og forståelse
Vi er godt klar over, at markedet på kort sigt kan have store udsving. Men vi mener basalt, at aktieprisen på lang sigt vil afspejle selskabernes evne til at skabe værdi for aktionærerne. Derfor mener vi, at det er en bedre og mere sikker investering kun at købe aktier i selskaber vi forstår og har tillid til.

Du kan læse mere om vores investeringsfilosofi her. Hvis du ønsker at se, hvilke danske selskaber vi har investeret i, kan du se listen her, mens du kan se listen over aktierne i vores globale afdeling her.

Absolut investeringsstrategi
Vores investeringsstrategi kaldes for absolut. Den absolutte investeringsstrategi adskiller sig fra den i dag almindeligt anvendte relative strategi. Målsætningen for den relative strategi er at opnå et bedre afkast end markedet inden for en forholdsvis kort horisont – uanset om afkastet er positivt eller negativt. Målsætningen for den absolutte investeringsstrategi er i modsætning hertil at skabe et positivt afkast, uafhængigt at markedsafkastet.

Den investeringsfilosofi vi arbejder efter betyder også, at det alt andet lige er mest interessant at købe aktier, når aktiekurserne på de selskaber vi kan lide er lave, da det giver os mulighed for at købe aktier i kvalitetsvirksomheder til en attraktiv pris.