Foreningsoplysninger

Kapitalforeningen BLS Invest
c/o Nykredit Portefølje Administration A/S
Kalvebod Brygge 1 -3
1780 København V
CVR-nr.: 31 06 17 17

Tel. (+45) 44 55 92 00
Fax (+45) 44 55 91 40
Hjemmeside: www.blsinvest.dk
E-mail: npa.pm@nykredit.dk

Nykredit Bank A/S
Nykredit Bank A/S er af foreningen valgt som depositar og tegningssted for foreningens afdelinger.

Nykredit Bank A/S
Equity Trading
Kalvebod Brygge 47
1780 København V

Tel. (+45) 44 55 18 96
Fax (+45) 44 55 18 02
E-mail: equity_trading@nykredit.dk

Foreningens klageansvarlige
Private medlemmer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens investeringsforvaltningsselskab. Klagevejledning kan fås ved henvendelse til foreningens investeringsforvaltningsselskab Nykredit Portefølje Administration A/S.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab
Foreningen har som revisor Ernst & Young.

Osvald Helmuths Vej 4,
2000 Frederiksberg
Tel. (+45) 73 23 30 00, E-mail: copenhagen@dk.ey.com

Regulering
Foreningen er reguleret efter Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og under tilsyn af Finanstilsynet. Private medlemmer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til Ankenævnet for Investeringsforeninger. For henvendelse til disse institutioner.

Finanstilsynet
Århusgade 110, 2100 København Ø
Tel. (+45) 33 55 82 82, E-mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K
Tel. (+45) 35 43 63 33, Fax (+45) 35 43 71 04