Danske Aktier Akk.

Afdelingen Danske Aktier Akk.’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på tre til fem års sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10-15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark.


Fakta

ISINDK0061143260
Startdato05. februar 2020
Indre værdi1.316,43
UdbytteAfdelingen betaler ikke udbytte
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%

Se faktaark for afdeling Danske Aktier Akk.


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.

Afdeling Danske Aktier Akk. kan benyttes til investering af midler i virksomhedsskatteordningen (VSO), frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.
Danske selskaber

Vores selskaber

Du kan udfylde kontaktformularen her på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig vores rådgiver BLS Capitals nyhedsbrev og/eller få tilsendt seneste udgave af bogen ”Vores Selskaber” – hvori du kan læse nærmere om porteføljeselskaberne i BLS Invest.

Ønskes anden information, eller ønsker du at blive kontaktet, bedes du anvende feltet “besked” i kontaktformularen.

KONTAKT OS