Danske Aktier KL

Afdelingen Danske Aktier KL’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på tre til fem års sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10-15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark.


Fakta

ISINDK0060188902
Startdato26. februar 2008
Indre værdi1.766,41
UdbytteAfdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Udbytte for 2020283 kr. pr. andel

Se faktaark for afdeling Danske Aktier KL


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.

Afdeling Danske Aktier KL er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udbyttebetalende. Der er dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter.

Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.
Danske selskaber

Vores selskaber

Du kan udfylde kontaktformularen her på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig vores rådgiver BLS Capitals nyhedsbrev og/eller få tilsendt seneste udgave af bogen ”Vores Selskaber” – hvori du kan læse nærmere om porteføljeselskaberne i BLS Invest.

Ønskes anden information, eller ønsker du at blive kontaktet, bedes du anvende feltet “besked” i kontaktformularen.

KONTAKT OS