Globale Aktier KL

Afdelingen Globale Aktier KL’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på tre til fem års sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret global aktieportefølje på typisk 25-30 børsnoterede selskaber.


Fakta

ISINDK0060189041
Startdato30. september 2008
Indre værdi2.384,58
UdbytteAfdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg0,25%
Indløsningsfradrag0,25%
Udbytte for 2020148 kr. pr. andel

Se faktaark for afdeling Globale Aktier KL


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til noget benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.

BLS Capital overvåger nøje grænsen for den forvaltede kapital. Tilgangen af nye kapitalindskud vil blive begrænset såfremt kapitalen når et utilsigtet niveau. Dette er for at sikre, at den samlede forvaltede kapital ikke vil være hæmmende for udøvelsen af vores investeringsfilosofi.

Afdeling Globale Aktier KL er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udbyttebetalende. Du har dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter. Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.
Globale selskaber

Vores selskaber

Du kan udfylde kontaktformularen her på siden, hvis du ønsker at tilmelde dig vores rådgiver BLS Capitals nyhedsbrev og/eller få tilsendt seneste udgave af bogen ”Vores Selskaber” – hvori du kan læse nærmere om porteføljeselskaberne i BLS Invest.

Ønskes anden information, eller ønsker du at blive kontaktet, bedes du anvende feltet “besked” i kontaktformularen.

KONTAKT OS