Vores afdelinger

BLS Invest har fire afdelinger:

  • Danske Aktier KL
  • Danske Aktier Akk.
  • Globale Aktier KL
  • Globale Aktier Akk.

Alle afdelinger forvaltes efter samme investeringsfilosofi, hvor vi nøje udvælger kvalitetsselskaber med en robust forretningsmodel, en kompetent ledelse og en fornuftig anvendelse af kapitalen.

Afdelingerne Danske Aktier består af 10 til 15 større danske børsnoterede selskaber, mens afdelingerne Globale Aktier består af mellem 25 og 30 større globale selskaber.

Se aktuelle handelskurser og indre værdi for Danske Aktier KL hos Fondsbørsen (Nasdaq Copenhagen).

Se aktuelle handelskurser og indre værdi for Danske Aktier Akk. hos Fondsbørsen (Nasdaq Copenhagen).

Se aktuelle handelskurser og indre værdi for Globale Aktier KL hos Fondsbørsen (Nasdaq Copenhagen).

Se aktuelle handelskurser og indre værdi for Globale Aktier Akk. hos Fondsbørsen (Nasdaq Copenhagen).


Foreningens rådgiver

Foreningens investeringsrådgiver er BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S.

Du kan læse mere om BLS Capital på selskabets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om investeringsteamet bag BLS Capital.