logo
søgeikon

Ændring af rådgiverhonorar

29. december 2021

Grundet nye retningslinjer udstedt af ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) omkring beregningsmodeller for performance fees i investeringsfonde, vil omkostningsstrukturen for BLS Invests udloddende afdelinger ændres per 1. januar 2022. Læs fondsbørsmeddelelsen her.
Er du investor i de udloddende afdelinger skal du ikke foretage dig noget og du kan i følgende læse nærmere om ændringerne. Læs videre her.

I dag har udloddende afdelinger i BLS Invest et fast fee element på 0,7%, samt en absolut performance fee model på 10%. De akkumulerende afdelinger i BLS Invest har udelukkende et fast formueafhængigt fee på 1,7%.

Ifølge de nye retningslinjer vil det fremover ikke være muligt at bibeholde den nuværende performance fee model på de udloddende afdelinger.

Det er derfor besluttet, at samtlige BLS Invest afdelinger fremover vil have et fast rådgiverhonorar på 1,7%, hvilke er den eksisterende og kendte model i de akkumulerende afdelinger i dag. Dette betyder i praksis, at de nuværende performance fee modeller for afdelingerne Globale Aktier KL og Danske Aktier KL vil blive afskaffet og erstattet med et fast formueafhængigt fee på 1,7% gældende fra 1. januar 2022.

BLS Invest og rådgiver BLS Capital er ærgerlige over denne ændring, da vi har været glade for den nuværende model, der har sikret størst mulig ensretning mellem rådgiver og investorinteresser.

Sammenlignet med de historiske administrationsomkostninger i afdelingerne, vil dette betyde en reduktion i de fremtidige administrationsomkostninger.

For yderligere information er du naturligvis velkommen til at kontakte rådgiver BLS Capital via e-mail på info@blscapital.dk eller på tlf. (+45) 45 58 40 20.

Udbytte for 2021

22. december 2021

Foreløbige udlodninger pr. investeringsandel er 235 kr. i BLS Invest afdeling Danske Aktier KL og 305 kr. i BLS Invest afdeling Globale Aktier KL. Udbetaling af udbytter forventes at blive udbetalt til investorerne den 26. januar 2022. For yderligere information læs fondsbørsmeddelelsen her.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort den 17. januar 2022.

 

Halvårsbrev for 2021

17. august 2021

Vores rådgiver BLS Capital har udsendt deres halvårsbrev for 2021. Læs mere om hvordan det er gået i afdelingerne og andre aktuelle emner her.

Årsmøde 2021

27. juli 2021

Rådgiver BLS Capital inviterer til årsmøde tirsdag den 31. august og onsdag den 1. september med start kl. 16.30. Dørene åbner kl. 16.00.

Årsmødet bliver afholdt hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Årsmødet giver anledning for nuværende investorer samt interesserede, til at få et indblik i rådgivers investeringsfilosofi, selskabsvalg samt andre relevante emner.

Tilmelding til årsmødet kan ske via rådgivers hjemmeside eller ved at sende en e-mail til npa.info@nykredit.dk og tilmelding skal ske senest fredag den 20. august.

Vi håber at se så mange af vores medinvestorer og potentielle investorer som muligt.

I forbindelse med afviklingen af årsmødet følger BLS Capital i samarbejde med Moltkes Palæ udviklingen af COVID-19, og det har vores højeste prioritet at kunne afvikle årsmødet i sikre rammer, hvor vi naturligvis følger alle anbefalinger fra myndighederne. På baggrund af det nuværende forsamlingspåbud kan vi blive nødsaget til at begrænse antallet af tilmeldinger.

Årsbrev for 2020

16. juni 2021

Rådgiver BLS Capital har udsendt deres årsbrev for 2020. Læs mere om hvordan det er gået i afdelingerne og andre aktuelle emner her.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

20. april 2021

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller BLS Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Stemmeafgivelse kan ske på investorportalen via følgende link BLS Invest/investorportalen

Læs indkaldelsen her.

Afgivelse af samtykke

26. februar 2021

BLS Invest har i dag udsendt samtykkeerklæringer med det formål, at Nykredit Portefølje Administration A/S og Kapitalforeningen BLS Invest må videregive dine oplysninger til foreningens rådgiver, BLS Capital.

Videregivelse af dine oplysninger giver mulighed for, at BLS Capital kan sende relevant information i relation til din investering således at det fremadrettet er rådgiver BLS Capital der er afsender.

Samtykkeerklæringerne underskrives digitalt via Investorportalen med enten dit login eller NemID. Du kan til hver en tid gå på Investorportalen og se, hvad du har givet samtykke til. www.blsinvest.dk/samtykke