logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

På siden her finder du alle Kapitalforeningen BLS Invests fondsbørsmeddelelser.

2024

Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2023
16.01.2024
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Indgåelse af aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S
06.02.2024
Kapitalforeningen BLS Invest har den 5. februar 2024 indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S (”IFS SEBInvest”), som skal overtage administrationen af Kapitalforeningen BLS Invest fra Nykredit Portefølje Administration A/S. Det forventes, at administrationen vil blive varetaget af IFS SEBInvest fra den 3. juni 2024 eller snarest derefter. Ændringen af administrationsselskabet har ikke praktisk påvirkning for dig som investor i Kapitalforeningen BLS Invest. Investeringsstrategien er den samme som siden foreningens start og alle afdelinger er fortsat rådgivet uændret af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S. Handel for dig som investor i foreningens afdelinger er også uændret.
Offentliggørelse af årsrapport for 2023
04.03.2024
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2023.
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest
25.03.2024
Det skal oplyses, at der den 28. februar 2024 i tidsrummet 9:35 til kl. 10:20 er offentliggjort forkerte NAV-værdier for nedenstående to afdelinger i Kapitalforeningen BLS Invest.
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest
26.03.2024
Det skal oplyses, at der den 22. marts 2024 i tidsrummet 9:30 til kl. 12:00 er offentliggjort forkerte NAV-værdier for afdelingerne: Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk. i Kapitalforeningen BLS Invest.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2023
02.04.2024
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. april 2024 kl. 15.30 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt dagsorden i vedhæftede PDF.
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2024
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Suspension af handel
24.04.2024
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil flere afdelinger under Kapitalforeningen BLS Invest være suspenderet onsdag d. 1 maj. 2024. De berørte afdelinger vil være BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Kapitalforeningen BLS Invest – Skift af depotbank og depositar
29.04.2024
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har d. 5. februar 2024 indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som skal overtage administrationen af Kapitalforeningen BLS Invest fra Nykredit Portefølje Administration A/S.

2023

Finanskalender for 2023
12.01.2023
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af års- srapporten samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2023. Finanskalenderen for 2023 er vedhæftet som PDF.
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2022
18.01.2023
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Offentliggørelse af årsrapport for 2022
02.03.2023
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2022.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2022
28.03.2023
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2023 kl. 16.00 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt vedtægter i vedhæftede PDF.
Opsigelse af aftale med Kapitalforeningen BLS Invest
29.03.2023
Kaptialforeningen BLS Invest har i dag modtaget opsigelse af samarbejdet mellem foreningen og Nykredit Portefølje Adminstration A/S, der er foreningens administrationsselskab. Foreningens bestyrelse er helt tryg ved den proces som den opsigelse medfører. Foreningens aftale med Nykredit Portefølje Adminstration A/S har senest ophør ultimo 2024, hvilket giver foreningen god tid til at finde den optimale fremtidige administrationssamarbejdspartner til gavn for investorerne i Kapitalforeningen BLS Invest. En fremtidig ændring af administrationsselskab har ikke påvirkning på dig som investor i Kapitalforeningen BLS Invest. Investeringsstrategien er den samme som siden foreningens start og alle afdelinger er fortsat rådgivet uændret af BLS Capital A/S. Handel for dig som investor i foreningens afdelinger er også uændret.
Forløb af ordinær generalforsamling
18.04.2023
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Suspension af handel
01.05.2023
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil flere afdelinger under Kapitalforeningen BLS Invest være suspenderet d. 1 maj. 2023. De berørte afdelinger vil være BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Ophævelse af suspension
02.05.2023
Det er nu igen muligt, at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor suspensionen ophæves for BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Ajourførte investoroplysninger
22.05.2023
Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest.
Estimerede udlodninger for 2023
08.12.2023
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023. For mere information læs vedhæftede PDF.
Finanskalender 2024
22.12.2023
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af årsrapporten samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2024. Finanskalenderen for 2024 er vedhæftet som PDF.

2022

Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest
22.03.2022
Det oplyses, at der den 21. marts, er sket en fejl i justeringen mod den amerikanske aktiefuture mod den indre værdi
Indkaldelse og vedtægter til BLS Invests Generalforsamling for året 2021
04.04.2022
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 16.00 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt vedtægter i vedhæftede PDF.
Forløb af ordinær generalforsamling
27.04.2022
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden
Estimerede udlodninger for 2022
15.12.2022
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2022 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2022. For mere information læs vedhæftede PDF.

2021

Suspension af udvalgte afdelinger
05.01.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
05.01.2021
I fortsættelse af tidligere meddelelse dags dato skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille ændre værdier i ...
Estimerede udlodninger for 2020
07.01.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2020 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ...
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2020
15.01.2021
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
BLS Invest korrektion til årsrapporten
11.03.2021
Korrektion af årsrapport for 2020 for Kapitalforeningen BLS Invest.
Fejl i NAV
09.04.2021
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2020
20.04.2021
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2021
Korrektion - Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest.
Ændring i direktionen hos NPA
23.06.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S skal hermed meddele, at administrerende direktør Martin Udbye Madsen har opsagt sin stilling....
Estimerede udlodninger for 2021
22.12.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2021 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2021. For mere information læs vedhæftede PDF.
Finanskalender for 2022
29.12.2021
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2022. Finanskalenderen for 2022 er vedhæftet som PDF.
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2021
17.01.2022
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Offentliggørelse af årsrapport for 2021
03.03.2022
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2021.

2020

Nr. 1/2020 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2019
17.01.2020
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Nr. 2/2020 – Offentliggørelse af årsrapport for 2019
04.03.2020
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2019 ...
Suspension af handel
09.03.2020
Grundet store fald på verdens aktiemarkeder i dag den 9. marts 2020 har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
10.03.2020
Med henvisning til tidligere udsendt meddelelse den 9. marts 2020 om suspension, kan det oplyses, at suspensionen nu er ophævet og fondene kan derfor handles på sædvanlig vis via Nasdaq Copenhagen A/S ...
Suspension af handel
16.03.2020
Grundet den fortsatte uro på markederne i forbindelse med COVID-19 krisen har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
16.03.2020
Det skal herved meddeles, at det nu igen er muligt at stille korrekte priser for nedenstående fonde, hvorfor suspensionen i nedenstående fonde ophæves ...
Udvidelse af spreads
17.03.2020
I forbindelse med de seneste dages markedsbevægelser, der har medført stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet er det nødvendigt at udvide satserne for tillæg/fradrag for emissioner og indløsninger i afdelingerne ...
Ændring af spreads – 25. marts 2020
25.03.2020
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver aktieafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 17-03-2020 ...
Ændring af spreads – 5. maj 2020
04.05.2020
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring af i forvejen forhøjet emissions- og indløsningssatser, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for nedenstående afdelinger ...
Suspension af udvalgte afdelinger
11.05.2020
Da det for nuværende ikke er muligt at stille korrekte priser, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om suspension af nedenstående afdelinger ...
Ophævelse af suspension af udvalgte afdelinger
11.05.2020
Da det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af følgende afdelinger ...
Suspension samt ophævelse af suspension
25.05.2020
Grundet tekniske udfordringer har nedenstående afdelinger været suspenderet d. 25. maj 2020 mellem kl. 13.44 og kl. 14.18 ...
Normale satser fra d. 11. juni 2020
11.06.2020
Det vurderes som følge af de aktuelle markedsforhold, at de midlertidigt forhøjede emissions- og indløsningssatser kan bringes tilbage til normale satser ...
Fejl i indre værdi i afdelingerne Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk.
03.12.2020
Det skal oplyses, at der i perioden fra 25. november 2020 fra kl. 09.30 til 30. november til kl. 14.30 har været fejl i offentliggjorte indre værdier i afdelingerne Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk. ...
Nr. 3/2020 – BLS Invest finanskalender for 2021
28.12.2020
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2021 ...

2019

Nr. 1/2019 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2018
17.01.2019
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbig udlodning som følger ...
Nr. 2/2019 – Offentliggørelse af årsrapport 2018
05.03.2019
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2018 ...
Nr. 3/2019 – Forløb af ordinær generalforsamling
24.04.2019
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 4/2019 – Estimerede udlodninger for 2019
18.12.2019
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2019 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2019 ...
Nr. 5/2019 – BLS Invest finanskalender for 2020
29.12.2019
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2020 ...

2018

Nr. 1/2018 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2017
18.01.2018
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbig udlodning som følger ...
Nr. 2/2018 – Offentliggørelse af årsrapport 2017
07.03.2018
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2017 ...
Dagsorden for ordinær generalforsamling
27.03.2018
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl. 16.00 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. ...
Nr. 3/2018 – Forløb af ordinær generalforsamling
24.04.2018
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 4/2018 – Forløb af ekstraordinær generalforsamling
04.09.2018
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 5/2018 – Finanskalender 2019
18.12.2018
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2019 ...
Nr. 6/2018 – Estimerede udlodninger for 2018
20.12.2018
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2018 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2018 ...