logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

På siden her finder du alle Kapitalforeningen BLS Invests fondsbørsmeddelelser.

2023

Finanskalender for 2023
12.01.2023
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af års- srapporten samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2023. Finanskalenderen for 2023 er vedhæftet som PDF.
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2022
18.01.2023
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Offentliggørelse af årsrapport for 2022
02.03.2023
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2022.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2022
28.03.2023
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2023 kl. 16.00 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt vedtægter i vedhæftede PDF.
Opsigelse af aftale med Kapitalforeningen BLS Invest
29.03.2023
Kaptialforeningen BLS Invest har i dag modtaget opsigelse af samarbejdet mellem foreningen og Nykredit Portefølje Adminstration A/S, der er foreningens administrationsselskab. Foreningens bestyrelse er helt tryg ved den proces som den opsigelse medfører. Foreningens aftale med Nykredit Portefølje Adminstration A/S har senest ophør ultimo 2024, hvilket giver foreningen god tid til at finde den optimale fremtidige administrationssamarbejdspartner til gavn for investorerne i Kapitalforeningen BLS Invest. En fremtidig ændring af administrationsselskab har ikke påvirkning på dig som investor i Kapitalforeningen BLS Invest. Investeringsstrategien er den samme som siden foreningens start og alle afdelinger er fortsat rådgivet uændret af BLS Capital A/S. Handel for dig som investor i foreningens afdelinger er også uændret.
Forløb af ordinær generalforsamling
18.04.2023
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Suspension af handel
01.05.2023
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil flere afdelinger under Kapitalforeningen BLS Invest være suspenderet d. 1 maj. 2023. De berørte afdelinger vil være BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Ophævelse af suspension
02.05.2023
Det er nu igen muligt, at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor suspensionen ophæves for BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Ajourførte investoroplysninger
22.05.2023
Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest.

2022

Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest
22.03.2022
Det oplyses, at der den 21. marts, er sket en fejl i justeringen mod den amerikanske aktiefuture mod den indre værdi
Indkaldelse og vedtægter til BLS Invests Generalforsamling for året 2021
04.04.2022
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 16.00 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt vedtægter i vedhæftede PDF.
Forløb af ordinær generalforsamling
27.04.2022
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden
Estimerede udlodninger for 2022
15.12.2022
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2022 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2022. For mere information læs vedhæftede PDF.

2021

Suspension af udvalgte afdelinger
05.01.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
05.01.2021
I fortsættelse af tidligere meddelelse dags dato skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille ændre værdier i ...
Estimerede udlodninger for 2020
07.01.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2020 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ...
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2020
15.01.2021
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
BLS Invest korrektion til årsrapporten
11.03.2021
Korrektion af årsrapport for 2020 for Kapitalforeningen BLS Invest.
Fejl i NAV
09.04.2021
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2020
20.04.2021
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2021
Korrektion - Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest.
Ændring i direktionen hos NPA
23.06.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S skal hermed meddele, at administrerende direktør Martin Udbye Madsen har opsagt sin stilling....
Estimerede udlodninger for 2021
22.12.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2021 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2021. For mere information læs vedhæftede PDF.
Finanskalender for 2022
29.12.2021
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2022. Finanskalenderen for 2022 er vedhæftet som PDF.
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2021
17.01.2022
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Offentliggørelse af årsrapport for 2021
03.03.2022
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2021.

2020

Nr. 1/2020 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2019
17.01.2020
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Nr. 2/2020 – Offentliggørelse af årsrapport for 2019
04.03.2020
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2019 ...
Suspension af handel
09.03.2020
Grundet store fald på verdens aktiemarkeder i dag den 9. marts 2020 har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
10.03.2020
Med henvisning til tidligere udsendt meddelelse den 9. marts 2020 om suspension, kan det oplyses, at suspensionen nu er ophævet og fondene kan derfor handles på sædvanlig vis via Nasdaq Copenhagen A/S ...
Suspension af handel
16.03.2020
Grundet den fortsatte uro på markederne i forbindelse med COVID-19 krisen har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
16.03.2020
Det skal herved meddeles, at det nu igen er muligt at stille korrekte priser for nedenstående fonde, hvorfor suspensionen i nedenstående fonde ophæves ...
Udvidelse af spreads
17.03.2020
I forbindelse med de seneste dages markedsbevægelser, der har medført stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet er det nødvendigt at udvide satserne for tillæg/fradrag for emissioner og indløsninger i afdelingerne ...
Ændring af spreads – 25. marts 2020
25.03.2020
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver aktieafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 17-03-2020 ...
Ændring af spreads – 5. maj 2020
04.05.2020
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring af i forvejen forhøjet emissions- og indløsningssatser, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for nedenstående afdelinger ...
Suspension af udvalgte afdelinger
11.05.2020
Da det for nuværende ikke er muligt at stille korrekte priser, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om suspension af nedenstående afdelinger ...
Ophævelse af suspension af udvalgte afdelinger
11.05.2020
Da det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af følgende afdelinger ...
Suspension samt ophævelse af suspension
25.05.2020
Grundet tekniske udfordringer har nedenstående afdelinger været suspenderet d. 25. maj 2020 mellem kl. 13.44 og kl. 14.18 ...
Normale satser fra d. 11. juni 2020
11.06.2020
Det vurderes som følge af de aktuelle markedsforhold, at de midlertidigt forhøjede emissions- og indløsningssatser kan bringes tilbage til normale satser ...
Fejl i indre værdi i afdelingerne Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk.
03.12.2020
Det skal oplyses, at der i perioden fra 25. november 2020 fra kl. 09.30 til 30. november til kl. 14.30 har været fejl i offentliggjorte indre værdier i afdelingerne Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk. ...
Nr. 3/2020 – BLS Invest finanskalender for 2021
28.12.2020
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2021 ...

2019

Nr. 1/2019 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2018
17.01.2019
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbig udlodning som følger ...
Nr. 2/2019 – Offentliggørelse af årsrapport 2018
05.03.2019
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2018 ...
Nr. 3/2019 – Forløb af ordinær generalforsamling
24.04.2019
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 4/2019 – Estimerede udlodninger for 2019
18.12.2019
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2019 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2019 ...
Nr. 5/2019 – BLS Invest finanskalender for 2020
29.12.2019
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2020 ...

2018

Nr. 1/2018 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2017
18.01.2018
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbig udlodning som følger ...
Nr. 2/2018 – Offentliggørelse af årsrapport 2017
07.03.2018
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2017 ...
Dagsorden for ordinær generalforsamling
27.03.2018
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl. 16.00 i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. ...
Nr. 3/2018 – Forløb af ordinær generalforsamling
24.04.2018
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 4/2018 – Forløb af ekstraordinær generalforsamling
04.09.2018
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 5/2018 – Finanskalender 2019
18.12.2018
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2019 ...
Nr. 6/2018 – Estimerede udlodninger for 2018
20.12.2018
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2018 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2018 ...

2017>

Oplysning om formue og antal navnenoterede investorer
08.09.2009
I forbindelse med Specialforeningen BL&S Invests optagelse til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 10. september 2009 offentliggøres hermed oplysninger om formue og antal navnenoterede investorer fordelt på foreningens to afdelinger ...
Forsinkelse af indre værdi
14.09.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
18.09.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
08.12.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
23.12.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
11.01.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Offentliggørelse af årsrapport 2009
25.02.2010
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
22.04.2010
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Forsinkelse af indre værdi
26.04.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
06.05.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
18.05.2010
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tid-ligere offentliggjort dagsorden ...
Finanskalender for 2010
30.06.2010
Forventet dato for offentliggørelse af regnskabsmeddelelse ...
Forsinkelse af indre værdi
01.07.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2010
17.08.2010
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2010 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forsinkelse af indre værdi
20.08.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
08.09.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
28.09.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
29.09.2010
Det skal oplyses, at der i Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Danske aktier, afd. nr. 1 og afdeling Globale aktier, afd. nr. 3 har været fejl i opgørelsen af lukkekurs den 24. september 2010 ...
Fejl i indre værdi
06.10.2010
Det skal oplyses, at der i Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Danske aktier, afd. nr. 1, har været fejl i opgørelsen af indre værdi den 6. oktober 2010 kl. 9.45 ...
Forsinkelse af indre værdi
13.10.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
01.11.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
15.11.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
01.12.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Fejl i indre værdi
14.12.2010
Vi er blevet opmærksom på, at der i dag kl. 9.45 er offentliggjort en fejlagtig indre værdi for afdeling Globale Aktier ...
Fejl i indre værdi
14.12.2010
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 19/2010 af 14. december 2010 skal det oplyses, at der i Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Globale Aktier, afd. nr. 3, har været fejl i opgørelsen af indre værdi den 14. december 2010 kl. 9.34 ...
Finanskalender for 2011
22.12.2010
Forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2011 ...
Offentliggørelse af årsrapport 2010
11.02.2011
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
14.04.2011
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
12.05.2011
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Fejl i indre værdi
12.08.2011
Det kan oplyses, at der har været fejl i indre værdier i Specialforeningen BL&S Invest den 9. august 2011 kl. 13.50 ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2011
18.08.2011
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Finanskalender for 2012
06.01.2012
Forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalfor-samling i 2012 ...
Andele uden ret til udbytte for 2011
16.01.2012
Bestyrelsen i Specialforeningen BL&S Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Offentliggørelse af årsrapport 2011
20.02.2012
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
17.04.2012
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
15.05.2012
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2012
03.09.2012
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for Specialforeningen BLS Invest ...
Ændring af foreningsnavn
05.09.2012
I forbindelse med forårets generalforsamlinger i Specialforeningen BL&S Invest blev det besluttet at ændre foreningens navn til Specialforeningen BLS Invest ...
Børspause
29.10.2012
Grundet orkanen Sandy i USA, som har betydet lukning af NYSE og NASDAQ, holder følgende afdeling børspause indtil videre ...
Børspause ophævet
31.10.2012
Da NYSE og NASDAQ igen er åbne, er følgende afdeling igen optaget til handel ...
Finanskalender for 2013
27.12.2012
Forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2013 ...
Andele uden ret til udbytte for 2012
17.01.2013
Bestyrelsen i Specialforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Korrektion – Andele uden ret til udbytte for 2012
12.02.2013
Det har desværre vist sig, at de i fondsbørsmeddelelse nr. 1/2013 af 17. januar 2013 oplyste udbytter i kr. pr. andel ikke var korrekte, idet udbytterne i foreningens to afdelinger var byttet om ...
Offentliggørelse af årsrapport 2012
27.02.2013
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Specialforeningen BLS Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2013
Specialforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2013
27.08.2013
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013 for Specialforeningen BLS Invest ...
Finanskalender for 2014
17.12.2013
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2014 ...
Andele uden ret til udbytte for 2013
16.01.2014
Bestyrelsen i Specialforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Ekstraordinær generalforsamling
31.01.2014
På bestyrelsesmøde dags dato har bestyrelsen i Specialforeningen BLS Invest besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse fredag den 28. februar 2014.
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
28.02.2014
I henhold til tidligere indkaldelse har foreningen i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling ...
Offentliggørelse af årsrapport 2013
28.02.2014
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Specialforeningen BLS Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
24.04.2014
Specialforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2014
26.08.2014
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2014 for Kapitalforeningen BLS Invest, der viser en samlet fremgang for foreningen ...
Finanskalender for 2015
17.12.2014
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2015 ...
Opsigelse af depositaraftale
30.12.2014
Kapitalforeningen BLS Invest har d.d. opsagt depositaraftalen med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark som tiltrådt medio juli 2014 ...
Ansøgning om optagelse af afdeling Globale Aktier Akk. til handel på Nasdaq OMX
06.01.2015
Ansøgning om optagelse af afdeling Globale Aktier Akk til handel på Nasdaq OMX ...
Andele uden ret til udbytte for 2014
16.01.2015
Bestyrelsen i Kapitalforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Finanskalender for 2015
26.01.2015
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2015 ...
Offentliggørelse af årsrapport 2014
06.03.2015
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Kapitalforeningen BLS Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
21.04.2015
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Indgåelse af depositaraftale
22.04.2015
Kapitalforeningen BLS Invest har indgået depositaraftale med Nykredit Bank A/S med virkning fra 1. maj 2015 ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2015
27.08.2015
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2015 for Kapitalforeningen BLS Invest, der viser en samlet fremgang for foreningen ...
Fejl i indre værdi
19.11.2015
På grund af en teknisk fejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S tirsdag den 17. november 2015 blev der offentliggjort fejlagtige indre værdier i følgende afdelinger kl. 16.00 ...
Finanskalender for 2016
16.12.2015
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2016 ...
Nr. 1/2016 – Andele uden ret til udbytte for 2015
15.01.2016
Bestyrelsen i Kapitalforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i følgende afdelinger ...
Nr. 2/2016 – Offentliggørelse af årsrapport 2015
16.03.2016
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Kapitalforeningen BLS Invest ...
Nr. 3/2016 – Forløb af ordinær generalforsamling
19.04.2016
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 4/2016 – Offentliggørelse af halvårsrapport 2016
30.08.2016
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2016 for Kapitalforeningen BLS Invest ...
Nr. 5/2016 – Forløb af ekstraordinær generalforsamling
05.10.2016
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 1/2017 – Finanskalender for 2017
09.01.2017
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling i 2017 ...
Nr. 3/2017 – Offentliggørelse af årsrapport 2016
08.03.2017
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2016 ...
Nr. 4/2017 – Forløb af ordinær generalforsamling
25.04.2017
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 5/2017 – Estimerede udlodninger for 2017
18.12.2017
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2017 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2017 ...
Nr. 6/2017 – Finanskalender for 2018
28.12.2017
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2018 ...