logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

Oplysning om formue og antal navnenoterede investorer
08.09.2009
I forbindelse med Specialforeningen BL&S Invests optagelse til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 10. september 2009 offentliggøres hermed oplysninger om formue og antal navnenoterede investorer fordelt på foreningens to afdelinger ...
Forsinkelse af indre værdi
14.09.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
18.09.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
08.12.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
23.12.2009
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
11.01.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Offentliggørelse af årsrapport 2009
25.02.2010
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
22.04.2010
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Forsinkelse af indre værdi
26.04.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
06.05.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
18.05.2010
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tid-ligere offentliggjort dagsorden ...
Finanskalender for 2010
30.06.2010
Forventet dato for offentliggørelse af regnskabsmeddelelse ...
Forsinkelse af indre værdi
01.07.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2010
17.08.2010
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2010 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forsinkelse af indre værdi
20.08.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
08.09.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
28.09.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
29.09.2010
Det skal oplyses, at der i Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Danske aktier, afd. nr. 1 og afdeling Globale aktier, afd. nr. 3 har været fejl i opgørelsen af lukkekurs den 24. september 2010 ...
Fejl i indre værdi
06.10.2010
Det skal oplyses, at der i Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Danske aktier, afd. nr. 1, har været fejl i opgørelsen af indre værdi den 6. oktober 2010 kl. 9.45 ...
Forsinkelse af indre værdi
13.10.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
01.11.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
15.11.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Forsinkelse af indre værdi
01.12.2010
Beregningen af dagens indre værdier er blevet forsinket på grund af tekniske problemer ...
Fejl i indre værdi
14.12.2010
Vi er blevet opmærksom på, at der i dag kl. 9.45 er offentliggjort en fejlagtig indre værdi for afdeling Globale Aktier ...
Fejl i indre værdi
14.12.2010
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 19/2010 af 14. december 2010 skal det oplyses, at der i Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Globale Aktier, afd. nr. 3, har været fejl i opgørelsen af indre værdi den 14. december 2010 kl. 9.34 ...
Finanskalender for 2011
22.12.2010
Forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2011 ...
Offentliggørelse af årsrapport 2010
11.02.2011
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
14.04.2011
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
12.05.2011
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Fejl i indre værdi
12.08.2011
Det kan oplyses, at der har været fejl i indre værdier i Specialforeningen BL&S Invest den 9. august 2011 kl. 13.50 ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2011
18.08.2011
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Finanskalender for 2012
06.01.2012
Forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalfor-samling i 2012 ...
Andele uden ret til udbytte for 2011
16.01.2012
Bestyrelsen i Specialforeningen BL&S Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Offentliggørelse af årsrapport 2011
20.02.2012
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Specialforeningen BL&S Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
17.04.2012
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
15.05.2012
Specialforeningen BL&S Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2012
03.09.2012
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for Specialforeningen BLS Invest ...
Ændring af foreningsnavn
05.09.2012
I forbindelse med forårets generalforsamlinger i Specialforeningen BL&S Invest blev det besluttet at ændre foreningens navn til Specialforeningen BLS Invest ...
Børspause
29.10.2012
Grundet orkanen Sandy i USA, som har betydet lukning af NYSE og NASDAQ, holder følgende afdeling børspause indtil videre ...
Børspause ophævet
31.10.2012
Da NYSE og NASDAQ igen er åbne, er følgende afdeling igen optaget til handel ...
Finanskalender for 2013
27.12.2012
Forventede datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og afholdelse af ordinær generalforsamling i 2013 ...
Andele uden ret til udbytte for 2012
17.01.2013
Bestyrelsen i Specialforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Korrektion – Andele uden ret til udbytte for 2012
12.02.2013
Det har desværre vist sig, at de i fondsbørsmeddelelse nr. 1/2013 af 17. januar 2013 oplyste udbytter i kr. pr. andel ikke var korrekte, idet udbytterne i foreningens to afdelinger var byttet om ...
Offentliggørelse af årsrapport 2012
27.02.2013
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Specialforeningen BLS Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2013
Specialforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2013
27.08.2013
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013 for Specialforeningen BLS Invest ...
Finanskalender for 2014
17.12.2013
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2014 ...
Andele uden ret til udbytte for 2013
16.01.2014
Bestyrelsen i Specialforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Ekstraordinær generalforsamling
31.01.2014
På bestyrelsesmøde dags dato har bestyrelsen i Specialforeningen BLS Invest besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse fredag den 28. februar 2014.
Forløb af ekstraordinær generalforsamling
28.02.2014
I henhold til tidligere indkaldelse har foreningen i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling ...
Offentliggørelse af årsrapport 2013
28.02.2014
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Specialforeningen BLS Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
24.04.2014
Specialforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2014
26.08.2014
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2014 for Kapitalforeningen BLS Invest, der viser en samlet fremgang for foreningen ...
Finanskalender for 2015
17.12.2014
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2015 ...
Opsigelse af depositaraftale
30.12.2014
Kapitalforeningen BLS Invest har d.d. opsagt depositaraftalen med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark som tiltrådt medio juli 2014 ...
Ansøgning om optagelse af afdeling Globale Aktier Akk. til handel på Nasdaq OMX
06.01.2015
Ansøgning om optagelse af afdeling Globale Aktier Akk til handel på Nasdaq OMX ...
Andele uden ret til udbytte for 2014
16.01.2015
Bestyrelsen i Kapitalforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i afdeling ...
Finanskalender for 2015
26.01.2015
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2015 ...
Offentliggørelse af årsrapport 2014
06.03.2015
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Kapitalforeningen BLS Invest ...
Forløb af ordinær generalforsamling
21.04.2015
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Indgåelse af depositaraftale
22.04.2015
Kapitalforeningen BLS Invest har indgået depositaraftale med Nykredit Bank A/S med virkning fra 1. maj 2015 ...
Offentliggørelse af halvårsrapport 2015
27.08.2015
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2015 for Kapitalforeningen BLS Invest, der viser en samlet fremgang for foreningen ...
Fejl i indre værdi
19.11.2015
På grund af en teknisk fejl hos Nykredit Portefølje Administration A/S tirsdag den 17. november 2015 blev der offentliggjort fejlagtige indre værdier i følgende afdelinger kl. 16.00 ...
Finanskalender for 2016
16.12.2015
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter og afholdelse af generalforsamling i 2016 ...
Nr. 1/2016 – Andele uden ret til udbytte for 2015
15.01.2016
Bestyrelsen i Kapitalforeningen BLS Invest har besluttet, at der udstedes andele uden ret til udbytte i følgende afdelinger ...
Nr. 2/2016 – Offentliggørelse af årsrapport 2015
16.03.2016
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Kapitalforeningen BLS Invest ...
Nr. 3/2016 – Forløb af ordinær generalforsamling
19.04.2016
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 4/2016 – Offentliggørelse af halvårsrapport 2016
30.08.2016
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2016 for Kapitalforeningen BLS Invest ...
Nr. 5/2016 – Forløb af ekstraordinær generalforsamling
05.10.2016
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 1/2017 – Finanskalender for 2017
09.01.2017
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling i 2017 ...
Nr. 3/2017 – Offentliggørelse af årsrapport 2016
08.03.2017
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2016 ...
Nr. 4/2017 – Forløb af ordinær generalforsamling
25.04.2017
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden ...
Nr. 5/2017 – Estimerede udlodninger for 2017
18.12.2017
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2017 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2017 ...
Nr. 6/2017 – Finanskalender for 2018
28.12.2017
Forventede datoer for offentliggørelse af årsrapport samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2018 ...