logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

Nr. 1/2020 – Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2019
17.01.2020
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Nr. 2/2020 – Offentliggørelse af årsrapport for 2019
04.03.2020
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2019 ...
Suspension af handel
09.03.2020
Grundet store fald på verdens aktiemarkeder i dag den 9. marts 2020 har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
10.03.2020
Med henvisning til tidligere udsendt meddelelse den 9. marts 2020 om suspension, kan det oplyses, at suspensionen nu er ophævet og fondene kan derfor handles på sædvanlig vis via Nasdaq Copenhagen A/S ...
Suspension af handel
16.03.2020
Grundet den fortsatte uro på markederne i forbindelse med COVID-19 krisen har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
16.03.2020
Det skal herved meddeles, at det nu igen er muligt at stille korrekte priser for nedenstående fonde, hvorfor suspensionen i nedenstående fonde ophæves ...
Udvidelse af spreads
17.03.2020
I forbindelse med de seneste dages markedsbevægelser, der har medført stor usikkerhed om priser og stor volatilitet i markedet er det nødvendigt at udvide satserne for tillæg/fradrag for emissioner og indløsninger i afdelingerne ...
Ændring af spreads – 25. marts 2020
25.03.2020
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver aktieafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 17-03-2020 ...
Ændring af spreads – 5. maj 2020
04.05.2020
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring af i forvejen forhøjet emissions- og indløsningssatser, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for nedenstående afdelinger ...
Suspension af udvalgte afdelinger
11.05.2020
Da det for nuværende ikke er muligt at stille korrekte priser, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om suspension af nedenstående afdelinger ...
Ophævelse af suspension af udvalgte afdelinger
11.05.2020
Da det nu igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af følgende afdelinger ...
Suspension samt ophævelse af suspension
25.05.2020
Grundet tekniske udfordringer har nedenstående afdelinger været suspenderet d. 25. maj 2020 mellem kl. 13.44 og kl. 14.18 ...
Normale satser fra d. 11. juni 2020
11.06.2020
Det vurderes som følge af de aktuelle markedsforhold, at de midlertidigt forhøjede emissions- og indløsningssatser kan bringes tilbage til normale satser ...
Fejl i indre værdi i afdelingerne Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk.
03.12.2020
Det skal oplyses, at der i perioden fra 25. november 2020 fra kl. 09.30 til 30. november til kl. 14.30 har været fejl i offentliggjorte indre værdier i afdelingerne Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk. ...
Nr. 3/2020 – BLS Invest finanskalender for 2021
28.12.2020
Forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2021 ...