Fondsbørsmeddelser

Suspension af udvalgte afdelinger
05.01.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
05.01.2021
I fortsættelse af tidligere meddelelse dags dato skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille ændre værdier i ...
Estimerede udlodninger for 2020
07.01.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2020 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ...
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2020
15.01.2021
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
BLS Invest korrektion til årsrapporten
11.03.2021
Korrektion af årsrapport for 2020 for Kapitalforeningen BLS Invest.
Fejl i NAV
09.04.2021
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2020
20.04.2021
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2021
Korrektion - Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest.
Ændring i direktionen hos NPA
23.06.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S skal hermed meddele, at administrerende direktør Martin Udbye Madsen har opsagt sin stilling....