logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

Suspension af udvalgte afdelinger
05.01.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde ...
Ophævelse af suspension
05.01.2021
I fortsættelse af tidligere meddelelse dags dato skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille ændre værdier i ...
Estimerede udlodninger for 2020
07.01.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2020 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ...
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2020
15.01.2021
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
BLS Invest korrektion til årsrapporten
11.03.2021
Korrektion af årsrapport for 2020 for Kapitalforeningen BLS Invest.
Fejl i NAV
09.04.2021
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2020
20.04.2021
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2021
Korrektion - Forløb af ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest.
Ændring i direktionen hos NPA
23.06.2021
Nykredit Portefølje Administration A/S skal hermed meddele, at administrerende direktør Martin Udbye Madsen har opsagt sin stilling....
Estimerede udlodninger for 2021
22.12.2021
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2021 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2021. For mere information læs vedhæftede PDF.
Finanskalender for 2022
29.12.2021
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2022. Finanskalenderen for 2022 er vedhæftet som PDF.
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2021
17.01.2022
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Offentliggørelse af årsrapport for 2021
03.03.2022
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2021.