logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

Finanskalender for 2023
12.01.2023
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af års- srapporten samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2023. Finanskalenderen for 2023 er vedhæftet som PDF.
Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2022
18.01.2023
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Offentliggørelse af årsrapport for 2022
02.03.2023
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2022.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2022
28.03.2023
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april 2023 kl. 16.00 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt vedtægter i vedhæftede PDF.
Opsigelse af aftale med Kapitalforeningen BLS Invest
29.03.2023
Kaptialforeningen BLS Invest har i dag modtaget opsigelse af samarbejdet mellem foreningen og Nykredit Portefølje Adminstration A/S, der er foreningens administrationsselskab. Foreningens bestyrelse er helt tryg ved den proces som den opsigelse medfører. Foreningens aftale med Nykredit Portefølje Adminstration A/S har senest ophør ultimo 2024, hvilket giver foreningen god tid til at finde den optimale fremtidige administrationssamarbejdspartner til gavn for investorerne i Kapitalforeningen BLS Invest. En fremtidig ændring af administrationsselskab har ikke påvirkning på dig som investor i Kapitalforeningen BLS Invest. Investeringsstrategien er den samme som siden foreningens start og alle afdelinger er fortsat rådgivet uændret af BLS Capital A/S. Handel for dig som investor i foreningens afdelinger er også uændret.
Forløb af ordinær generalforsamling
18.04.2023
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Suspension af handel
01.05.2023
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil flere afdelinger under Kapitalforeningen BLS Invest være suspenderet d. 1 maj. 2023. De berørte afdelinger vil være BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Ophævelse af suspension
02.05.2023
Det er nu igen muligt, at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor suspensionen ophæves for BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Ajourførte investoroplysninger
22.05.2023
Offentliggørelse af ajourførte investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest.
Estimerede udlodninger for 2023
08.12.2023
På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Kapitalforeningen BLS Invest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023. For mere information læs vedhæftede PDF.
Finanskalender 2024
22.12.2023
I Finanskalenderen finder du de forventede datoer for offentliggørelse af årsrapporten samt afholdelse af generalforsamling mv. i 2024. Finanskalenderen for 2024 er vedhæftet som PDF.