logo
søgeikon

Fondsbørsmeddelser

Udbetaling af foreløbige udlodninger for 2023
16.01.2024
I henhold til tidligere offentliggjort meddelelse udbetales foreløbige udlodninger som følger ...
Indgåelse af aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S
06.02.2024
Kapitalforeningen BLS Invest har den 5. februar 2024 indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S (”IFS SEBInvest”), som skal overtage administrationen af Kapitalforeningen BLS Invest fra Nykredit Portefølje Administration A/S. Det forventes, at administrationen vil blive varetaget af IFS SEBInvest fra den 3. juni 2024 eller snarest derefter. Ændringen af administrationsselskabet har ikke praktisk påvirkning for dig som investor i Kapitalforeningen BLS Invest. Investeringsstrategien er den samme som siden foreningens start og alle afdelinger er fortsat rådgivet uændret af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S. Handel for dig som investor i foreningens afdelinger er også uændret.
Offentliggørelse af årsrapport for 2023
04.03.2024
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2023.
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest
25.03.2024
Det skal oplyses, at der den 28. februar 2024 i tidsrummet 9:35 til kl. 10:20 er offentliggjort forkerte NAV-værdier for nedenstående to afdelinger i Kapitalforeningen BLS Invest.
Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest
26.03.2024
Det skal oplyses, at der den 22. marts 2024 i tidsrummet 9:30 til kl. 12:00 er offentliggjort forkerte NAV-værdier for afdelingerne: Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk. i Kapitalforeningen BLS Invest.
Indkaldelse til BLS Invests Generalforsamling for året 2023
02.04.2024
Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 23. april 2024 kl. 15.30 hos Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K. Se indkaldelse samt dagsorden i vedhæftede PDF.
Forløb af ordinær generalforsamling
23.04.2024
Kapitalforeningen BLS Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Suspension af handel
24.04.2024
Grundet lokale børslukkedage i de underliggende markeder vil flere afdelinger under Kapitalforeningen BLS Invest være suspenderet onsdag d. 1 maj. 2024. De berørte afdelinger vil være BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Globale Aktier KL.
Kapitalforeningen BLS Invest – Skift af depotbank og depositar
29.04.2024
Bestyrelsen for Kapitalforeningen BLS Invest har d. 5. februar 2024 indgået aftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S, som skal overtage administrationen af Kapitalforeningen BLS Invest fra Nykredit Portefølje Administration A/S.