Geninvestering

BLS Invest giver mulighed for automatisk geninvestering af udbytter fra afdelingerne.

Tilmelding til automatisk geninvestering kan ske i forbindelse med køb af andele eller på et senere tidspunkt. Tilmelding kan ske gennem dit sædvanlige pengeinstitut eller ved henvendelse til foreningens rådgiver.

Ved tilmelding til automatisk geninvestering vil vi sørge for, at eventuelle udbytter vil blive reinvesteret i den afdeling, du har investeret i. Der vil dog først blive fratrukket skat af udbyttet.

Benyt blanketten her for at tilmelde dig automatisk geninvestering.

Geninvesteringen vil ske til indre værdi. Der skal således ikke betales sædvanligt emissionstillæg. Beløb på mindre end den indre værdi af en andel vil blive udbetalt som normalt.

Du kan når som helst opsige en aftale om automatisk geninvestering, lige som du kan bestemme, at kun en del af udbyttet skal geninvesteres.

Automatisk geninvestering er gratis. Dog skal der betales et mindre administrativt gebyr til værdipapircentralen VP Securities.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte foreningens rådgiver, BLS Capital, på telefon (+45) 45 58 40 20 eller ved at benytte kontaktformularen.

Tilmeldingsblanket Automatisk Geninvestering