logo
søgeikon

Information

I BLS Invest lægger vi vægt på en grundig information til vores medinvestorer og andre interessenter.


Kvalitet frem for kvantitet

Vi satser dog på kvalitet frem for kvantitet. Vi ønsker ikke, at vores medinvestorer drukner i ugebreve eller daglige opdateringer om udviklingen på aktiemarkedet. Vi vil heller ikke bruge penge på dyre, glittede magasiner. Vi vil hellere informere professionelt og omhyggeligt om de selskaber, vi investerer i, og om de afkast, vi skaber.

Derfor vil vi og vores rådgiver, BLS Capital, hellere bruge tid på at udarbejde information af høj kvalitet end på at udarbejde materiale med mange billeder, indviklede grafer og tomme kalorier.


Rapporter

Vi udsender en halvårs- og årsrapport sammen med et brev fra vores rådgiver, BLS Capital, til alle medinvestorer.

Derudover udarbejder vores rådgiver fra tid til anden nyhedsbreve, perspektiver og kommentarer, som interesserede medinvestorer eller andre frit kan få tilsendt eller abonnere på, ligesom vi hvert år udsender bogen “Vores Selskaber”, der nærmere beskriver de selskaber, vi har valgt at investere i.

Endvidere lægger vi stor vægt på personlig kommunikation, og vores rådgiver står altid til rådighed for såvel eksisterende som potentielle medinvestorer.

Seneste nyt

Læs de seneste nyheder fra BLS Invest.

Perspektiv

Perspektiv er BLS’ nyhedsbrev. Det udsendes af vores rådgiver BLS Capital og ligger derfor på BLS Capitals hjemmeside.

Vores Selskaber

Den årlige bog, Vores Selskaber, udgives af rådgiver BLS Capital.

Investorbreve

Her kan du læse de investorbreve, som BLS udsender. Investorbreve sendes af vores rådgiver BLS Capital og ligger derfor på BLS Capitals hjemmeside.