logo
søgeikon

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

20. april 2021

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller BLS Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Stemmeafgivelse kan ske på investorportalen via følgende link BLS Invest/investorportalen

Læs indkaldelsen her.