logo
søgeikon

Kvartalsbrev 2020 og årsbrev 2019 fra rådgiver BLS Capital

29. april 2020

Grundet de ekstraordinære begivenheder i årets første tre måneder, har vi helt usædvanligt – og for første gang – valgt at udarbejde et kvartalsbrev til vores medinvestorer, som vi udsender sammen med vores årsbrev for 2019.

Første kvartal af 2020 har på mange måder været en ekstrem periode på de finansielle markeder og i vores samfund. Udarbejdelsen af vores årsbrev blev afsluttet inden coronavirus blev et globalt problem, der ramte vores hverdag såvel som aktiemarkederne.

Læs Kvartalsbrevet for 2020 på BLS Capitals hjemmeside.

Læs Årsbrevet for 2019 på BLS Capitals hjemmeside.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

3. april 2020

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller BLS Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt.

Stemmeafgivelse kan ske på investorportalen via følgende link BLS Invest/investorportalen.

Læs indkaldelsen her.

Meddelelse fra BLS

20. marts 2020

Vi sender jer en kort besked fra BLS i disse dage, hvor uro rammer dagligdagen og aktiemarkederne omkring os.

BLS’ forvaltningsteam er fuldt fokuserede på at forvalte aktieporteføljerne, og vi er optagede af at forstå de implikationer, som det har på driften i vores selskaber verden over.

Læs den fulde meddelelse på BLS Capitals hjemmeside.

Udbytte for 2019

1. marts 2020

Den 28. januar 2020 blev der udbetalt udbytte i foreningens afdelinger for 2019.

Udlodninger pr. investeringsandel var 107 kr. i BLS Invest afdeling Danske Aktier KL og 183 kr. i BLS Invest afdeling Globale Aktier KL.

Læs fondsbørsmeddelelsen her.

BLS Invest lancerer ny afdeling

6. februar 2020

Den 5. februar 2020 lancerede BLS Invest en akkumulerende afdeling for Danske Aktier, BLS Invest Danske Aktier Akk. (fondskode DK0061143260).

Andele i BLS Invest Danske Aktier Akk. forventes optaget til handel på børsen (Nasdaq Copenhagen) med første handelsdag den 9. marts 2020.

Den nye afdeling Danske Aktier Akk. følger samme strategi og filosofi som den nuværende afdeling Danske Aktier KL og har ligeledes identisk portefølje.

Læs mere om den nye afdeling.

Ændring af emissions- og indløsningssatser

2. januar 2020

Per 2. januar 2020 er emissions- og indløsningssatser for alle tre afdelinger i BLS Invest ændret og nedsættes som beskrevet i følgende:

Danske Aktier KL nedsættes fra 0,15% til 0,10%
Globale Aktier KL nedsættes fra 0,30% til 0,25%
Globale Aktier Akk nedsættes fra 0,30% til 0,25%

Halvårsbrev for 2019

29. august 2019

Rådgiver BLS Capital har udsendt deres halvårsbrev for 2019.

Læs mere om, hvordan det er gået i afdelingerne og andre aktuelle emner i halvårsbrevet, som ligger på BLS Capitals hjemmeside.