logo
søgeikon

Sådan investerer vi

Vi ser investeringer som et langsigtet ejerskab i en nøje udvalgt og begrænset gruppe af virksomheder, som vi kender og forstår, og som vi vurderer kan levere et attraktivt, langsigtet afkast.

Derfor ser vi på ethvert selskab, som en ejer ville gøre. Vi spørger os selv, om vi kunne tænke os at eje hele selskabet – principielt i al evighed – og ikke, om vi tror, at aktiekursen på kort sigt vil stige.

Vi fokuserer på selskaber, der har vist en overbevisende evne til at generere en stabil og voksende pengestrøm fra deres forretning. Investeringsstrategien fokuserer således først og fremmest på selskabernes langsigtede muligheder for at give et attraktivt, absolut afkast til aktionærerne.

For at identificere de virksomheder, i hvilke vi ønsker at investere, ser vores rådgiver, BLS Capital, løbende på en lang række virksomheder.

  • Regnskaber over flere år analyseres og vurderes, og der afholdes møder med ledelsen, analytikere, konkurrenter og andre, for at vurdere, hvor stort potentiale selskabet har.
  • Vi samarbejder med analysebureauet MSCI, som er en førende udbyder af rapporter og undersøgelser indenfor miljømæssige, sociale, ledelsesmæssige og etiske forretningsgange (ESG) for virksomheder.
  • Vores porteføljer bliver screenet hvert halve år for at sikre, at vores porteføljeselskaber bevæger sig indenfor de retningslinjer, der er sat af FN’s Global Compact. Opstår der problemstillinger, der kræver særlig opmærksomhed, vil MSCI gøre os opmærksomme herpå. I disse tilfælde forholder vi os til problemstillingen og undersøger denne nærmere. Dette gør vi eventuelt i fællesskab med det pågældende selskab, hvis vi finder det nødvendigt.
  • Selv om vi principielt investerer i en virksomhed for at være permanente ejere, foretages der løbende opfølgende analyser. Hvis vores rådgiver vurderer, at de oprindelige forudsætninger har ændret sig, at der viser sig andre og mere attraktive investeringsmuligheder, eller at aktiekursen ganske enkelt er steget så meget, at det vil være bedst at sælge aktierne igen, kan det ske, at ejerandelen ændres, eller aktierne bliver solgt fra.

Vi vil typisk investere i mellem 10 til 15 børsnoterede danske selskaber for de danske afdelinger og i mellem 25 til 30 globale selskaber for de globale afdelinger. På grund af vores fokuserede strategi overvåger BLS Capital nøje grænsen for den forvaltede kapital. Tilgangen af nye kapitalindskud vil blive begrænset, såfremt kapitalen når et utilsigtet niveau. Dette er for at sikre, at den samlede forvaltede kapital ikke vil være hæmmende for udøvelsen af vores investeringsfilosofi.


KONTAKT

Kontakt vores rådgiver, BLS Capital.Når du trykker ”send”, giver du os samtykke til at sende dig det bestilte materiale. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

BLS Invest Danske Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Danske Aktier

BLS Invest Globale Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Globale Aktier