logo
søgeikon

BLS INVEST DANSKE AKTIER

Afdelingerne BLS Invest Danske Aktier KL & BLS Invest Danske Aktier Akk.’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på lang sigt.

Strategi

Det er afdelingernes strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10 til 15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark. Du kan læse mere om selskaberne i den danske aktieportefølje nederst på siden.


Fakta

BLS Invest Danske Aktier KLBLS Invest Danske Aktier Akk.
ISIN / FondskodeDK0060188902DK0061143260
Startdato26. februar 200805. februar 2020
UdbytteAfdelingen betaler udbytteAfdelingen er ikke udbyttebetalende
Udbytte for 202381 kr. pr. andelN/A
Emissionstillæg0,10%0,10%
Indløsningstillæg0,10%0,10%
Indre værdi1.486,371.445,78
SFDRArtikel 8Artikel 8
FaktaarkSe PDFSe PDF
PRIIP KIDSe PDFSe PDF

Afdeling BLS Invest Danske Aktier KL er børsnoteret og aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses på Nasdaq Copenhagen. Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel.
Afdelingen er udbyttebetalende, men du har dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter. Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler, aktiesparekonto og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Afdeling BLS Invest Danske Aktier Akk. er børsnoteret og aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses på Nasdaq Copenhagen. Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel.
Afdelingen er ikke udbyttebetalende. Afdelingen kan benyttes til investering af midler i virksomhedsskatteordningen (VSO), pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Se afkast for BLS Invest Danske Aktier


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til den danske aktieportefølje sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og strategien skeler ikke til noget benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne i den danske aktieportefølje nedenfor.
Selskabsteksterne opdateres årligt i forbindelse med udgivelsen af Vores Selskaber.
Danske selskaber

BLS Invest Globale Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Globale Aktier