logo
søgeikon

Danske Aktier Akk.

Afdelingen Danske Aktier Akk.’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på lang sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10-15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark.


Fakta

ISINDK0061143260
Startdato05. februar 2020
Indre værdi1.345,76
UdbytteAfdelingen betaler ikke udbytte
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%

Afdeling Danske Aktier Akk. kan benyttes til investering af midler i virksomhedsskatteordningen (VSO), frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Se afkast for afdelingen Danske Aktier Akk.

Se faktaark for afdeling Danske Aktier Akk.


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.
Danske selskaber

Danske Aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen Danske Aktier.

Globale Aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen Globale Aktier.

Globale Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen Globale Aktier.