logo
søgeikon

BLS Invest Danske Aktier KL

Afdelingen BLS Invest Danske Aktier KL’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på lang sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10 til 15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark.


Fakta

ISINDK0060188902
Startdato26. februar 2008
Indre værdi1.410,00
UdbytteAfdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Udbytte for 202291 kr. pr. andel

Afdeling BLS Invest Danske Aktier KL er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udbyttebetalende. Der er dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter.

Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Se afkast for afdelingen BLS Invest Danske Aktier KL

Se faktaark for afdeling BLS Invest Danske Aktier KL


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.
Danske selskaber

BLS Invest Danske Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen BLS Invest Danske Aktier Akk.

BLS Invest Globale Aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen BLS Invest Globale Aktier KL.

BLS Invest Globale Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen BLS Invest Globale Aktier Akk.