logo
søgeikon

Danske Aktier KL

Afdelingen Danske Aktier KL’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på lang sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret portefølje på typisk 10-15 selskaber, der er børsnoterede i Danmark.


Fakta

ISINDK0060188902
Startdato26. februar 2008
Indre værdi1.799,97
UdbytteAfdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg0,10%
Indløsningsfradrag0,10%
Udbytte for 2020283 kr. pr. andel

Afdeling Danske Aktier KL er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udbyttebetalende. Der er dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter.

Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Se afkast for afdelingen Danske Aktier KL

Se faktaark for afdeling Danske Aktier KL


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til et benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.
Danske selskaber

Danske Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen Danske Aktier.

Globale Aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen Globale Aktier.

Globale Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen Globale Aktier.