logo
søgeikon

Expeditors International

Vi har altid været glade for speditionsselskaber, og Expeditors er blandt de bedste i industrien.
Selskabets forretningsmodel, fleksibilitet, stabilitet og forudsigelighed vækker genklang hos os,
og derudover har Expeditors et klogt og velfungerende incitamentsprogram, der fremmer ejerskabsmentalitet og langsigtet værdiskabelse. Den administrerende direktør ejer aktier i selskabet svarende til omkring 250 gange hans årlige grundløn, hvilket sætter den øverste ledelse helt i samme båd som os aktionærer.

Expeditors International of Washington – ofte blot omtalt som Expeditors – er et amerikansk-baseret verdensomspændende logistik- og speditionsselskab med hovedkontor i Seattle, Washington. Selskabet betjener kunder over hele kloden, men med særligt fokus på Nordamerika og Asien. Expeditors blev grundlagt i 1979, men meget af selskabet, som vi kender det i dag, blev skabt, efter at nøglepersoner som Peter Rose, Glenn Alger og James Wang kom til i 1981. Peter Rose forblev administrerende direktør i de efterfølgende 25 år. I dag driver Expeditors’ 20.000 medarbejdere et globalt og fuldt integreret netværk på mere end 350 lokationer i 109 lande, der spænder over 6 kontinenter.

Siden grundlæggelsen har Expeditors fokuseret på organisk og rentabel vækst og udviklet sin imponerende forretning uden større opkøb. Dette har bidraget til at opretholde en stærk kultur, der er koncentreret om at fastholde eksisterende kunderelationer og samtidig tiltrække nye kunder. Vigtigheden af den stærke kultur er kun blevet understreget i vores løbende dialog med flere af konkurrenterne, hvor vi har erfaret, at de kun i sjældne tilfælde har været i stand til at tage kunder fra Expeditors.

Selskabskulturen understøttes af et fokus på at optimere den langsigtede værdi-
skabelse frem for at bekymre sig om den forventede kvartalsindtjening. Eksempelvis besluttede ledelsen ikke at opsige medarbejdere under den globale finanskrise med den begrundelse, at det er medarbejderne, der driver den langsigtede værdiskabelse. Dette langsigtede fokus på at opbygge attraktive medarbejderforhold og etablere de rigtige incitamenter og kompensationsmekanismer gør det muligt for Expeditors at fastholde talentfulde medarbejdere og holde dem motiverede.

Fra A til B med voksende omsætning … 

Producerende virksomheder specialiserer sig i fremstilling af deres produkter mens optimering af fragtruter fra deres lagre til deres kunder ikke er deres kernekompetence. Det er her, at speditører som Expeditors kommer ind i billedet og hjælper med effektivt og rettidigt at transportere de fremstillede varer fra A til B. Expeditors leverer luft- og søtransporttjenester og det primære fokus er at sikre, at kundernes varer kommer sikkert fra kundens lager til kundens kunder.

Når Expeditors’ kunder beder om et tilbud på en forsendelse, indhenter Expeditors tilbud på den pågældende forsendelse fra flyselskaber og rederier. Expeditors videresælger så den fragtplads, som selskabet reserverer på skibe og fly, mod et servicegebyr til dækning af dokumentations- og toldpapirarbejde, overvågning og sporing af forsendelsen og andre administrative services.

I 2022 indbragte denne forretning en årlig omsætning på omkring 17 milliarder amerikanske dollar, hvoraf størstedelen – omkring 74 dollar per 100 dollar i omsætning – blev sendt videre til rederierne og flyselskaberne som betaling for den faktiske transport af varerne. De resterende 26 dollar udgjorde Expeditors nettoomsætning. Nettoomsætningen er ledelsens primære mål i forhold til forretningsvolumen, og sammen med at vinde markedsandele og øge salget af tillægsydelser er det ledelsens langsigtede mål at opnå en tocifret årlig vækst i nettoomsætningen.

Værdien af det globale speditionsmarked udgør omkring 800 milliarder dollar årligt, og det vokser hurtigere end den globale økonomi. Globaliseringen og den deraf afledte stigende handel mellem lande har understøttet væksten i årtier – hvilket vi forventer vil fortsætte. Desuden understregede uregelmæssighederne i den globale sø- og luftfragt under coronapandemien vigtigheden af robuste forsyningskæder, hvilket har øget efterspørgslen efter speditionstjenester fra de store og etablerede udbydere. Sammen med selskaber som DHL Logistics,
Kuehne+Nagel og DSV (en anden af Vores Selskaber) er Expeditors blandt de ti største aktører i en meget fragmenteret branche, hvor skalafordele og øget digitalisering driver en langsigtet tendens mod konsolidering – en konsolidering hvor de store og stærke spillere løbende bliver større og stærkere.

… og stigende indtjening

Spedition er en lukrativ forretning. Gebyret Expeditors opkræver afhænger af flere faktorer, herunder transporttype, afstand, vægt, leveringsfrister, kompleksiteten forbundet med at udfylde toldpapirer og så videre. I perioder, hvor fragtraterne er meget svingende, kan det være svært for Expeditors kunder at afgøre, hvad det ”bør” koste at transportere deres varer fra A til B, hvilket gør spedition til en potentielt endnu mere lukrativ forretning i disse perioder.

Siden coronapandemien ramte i 2020, har de fleste industrier mærket betydningen af ustabile forsyningskæder. Omkring halvdelen af al global luftfragt består af varer, der transporteres i lastrummet på passagerfly, og derfor medførte det massive fald i passagerflyvninger på grund af rejseforbud et tilsvarende enormt fald i den tilgængelige luftfragts kapacitet. Da forbrugernes efterspørgsel efter mange produktkategorier samtidig steg, førte den øgede efterspørgsel til betydeligt højere og mere ustabile fragtrater. Speditører som Expeditors og DSV nød godt af dette, da de grundet deres størrelse og forhandlingsstyrke fortsat havde adgang til fragtkapacitet. Dermed var de i stand til at hjælpe kunderne med at transportere store mængder varer til betydeligt højere priser. Den gunstige situation hjalp Expeditors til at kunne konvertere hele 41 dollar per 100 dollars nettoomsætning til driftsindtjening i 2022, hvilket er en imponerende fordobling af driftsindtjeningen sammenlignet med 2020.

I sidste halvdel af 2022 begyndte de globale fragtmarkeder gradvist at normalisere sig, da rejseforbuddene blev ophævet, og stabiliteten i de globale forsyningskæder blev genoprettet. Selvom dette vil medføre lavere fragtrater i 2023 sammenlignet med pandemiårene, føler vi os overbevist om, at Expeditors hurtigt vil kunne tilpasse sin forretning til den nye makroøkonomiske virkelighed, ligesom selskabet med stor succes har gjort det tidligere. Expeditors ejer ikke fly og skibe og med sin fleksible omkostningsbase og lønstruktur er Expeditors godt positioneret til at tilpasse forretningen til en reduceret efterspørgsel og samtidig forbedre sin konkurrencemæssige position.

Ser vi på årene før pandemien, har Expeditors’ driftsindtjening generelt været støt stigende, understøttet af en stigning i den globale handel, stigende efterspørgsel efter speditører, øget salg af services, øgede markedsandele, omkostningseffektiv drift og stordriftsfordele. Selv i mere udfordrende perioder med store fald i fragtmængderne har Expeditors fastholdt et solidt indtjeningsniveau. Siden grundlæggelsen i 1979 har selskabet ikke haft underskud et eneste år – ikke engang et kvartal. På sigt er det ledelsens mål at øge driftsindtjeningen med et tocifret millionbeløb årligt.

Digitalisering giver et yderligere løft til Expeditors’ konkurrenceevne

Tilbage i 2019 investerede japanske SoftBank 1 milliard dollars i den amerikanske softwarebaserede speditør Flexport. Investeringen svarede til en samlet værdiansættelse på 3,2 milliarder dollar for et underskudsgivende selskab med 800 millioner dollar i omsætning. Værdiansættelsen af Flexport er en tydelig illustration af hvor meget værdi digitaliseringen af speditionsselskaber forventes at skabe.

I 2022 var Expeditors’ salg 25 gange så stort som Flexport’s salg i 2019 og selvom Expeditors løbende foretager betydelige investeringer i digitaliseringen af sine omfattende fragtløsninger, er Expeditors markedsværdi kun 5 gange den pris som Softbank betalte for Flexport i 2019. Expeditors har i dag mere end 1.000 medarbejdere i sin it-afdeling og et udviklingsbudget, der langt overstiger hvad mindre handelsplatforme, såsom Flexport, kan præstere. Omkring hver 19. Expeditors-medarbejder arbejder på selskabets internt udviklede platform, som forbinder selskabets mere end 350 kontorer og over 20.000 medarbejdere rundt om i verden.

Kombinationen af en stor global speditionsforretning, betydelig finansiel fleksibilitet til investeringer og et langsigtet fokus på organisk værdiskabelse sætter Expeditors i en ideel position til at udnytte de muligheder, som digitaliseringen tilbyder. Gennem Expeditors’ digitale brugergrænseflader, såsom KOHO-platformen, kan kunder booke og registrere et stigende antal af deres forsendelser direkte i Expeditors’ systemer. Systemet opsætter og optimerer fragten af varerne, herunder ruter og fragtrater, og hele rejsen overvåges og dokumenteres digitalt, fra Expeditors modtager varerne, til de leveres. Som en af verdens førende speditører kan Expeditors indsamle betydelige mængder data, der løbende kan analyseres og bruges til yderligere at optimere driften og kundeoplevelsen. Expeditors kan således levere mere gennemsigtige, hurtigere og mere omkostningseffektive fragtløsninger til sine kunder med god dokumentation og korrekte toldangivelser, samtidig med at der kræves færre medarbejdere for at opnå dette.

Jo mere data Expeditors genererer, desto bedre bliver selskabet til at forudsige, planlægge og optimere sin drift og forbedre kundeoplevelsen. Som en af de største aktører i den globale speditionsbranche er Expeditors i en særlig god position til at drage fordel af digitaliseringen og konsolidere sin allerede førende position på det globale marked.

Øget digitalisering medfører dog også øget sårbarhed. I februar 2022 blev Expeditors udsat for et cyberangreb, der i høj grad påvirkede selskabets aktiviteter og tvang Expeditors til midlertidigt at lukke sit globale driftssystem. Selv om dette i betydeligt omfang hindrede Expeditors i at betjene kunderne under angrebet, gjorde selskabets solide IT-systemer og stærke selskabskultur det muligt, at få forretningen op at køre igen blot få uger senere. Kunder, der flyttede til konkurrenterne under cyberangrebet, vendte hurtigt tilbage til Expeditors, hvor de blev mødt af passionerede, kundefokuserede medarbejdere drevet af en stærk selskabskultur.

Ledelsen, de ansatte og aktionærerne er i samme båd

Jeffrey Musser, er den blot tredje administrerende direktør for Expeditors, siden selskabet blev grundlagt i 1979. Musser begyndte sin karriere hos Expeditors i 1983, hvor han arbejdede deltid som budbringer. Efter 33 år i forskellige roller blev Musser i 2016 forfremmet til administrerende direktør, da den tidligere administrerende direktør, den legendariske Peter Rose, trådte tilbage efter 25 år ved roret. Bradley Powel kom til Expeditors som finansdirektør i 2008, og han nærmer sig 15 år i stillingen. Med så få ændringer i den øverste ledelse har Expeditors kunnet være fuldstændigt tro mod sit grundlæggende fokus på at prioritere langsigtede kunderelationer, drift og indtjening, hvilket også afspejles i selskabets kompensationspolitik.

På ledelsesniveau har faste lønninger en øvre grænse på 100.000 dollar om året, mens den resterende aflønning af ledelsen sker i form af kontantbonusser knyttet til forbedringer i driftsindtjeningen. Hvis Expeditors opnår mindre end fem procent vækst i driftsindtjeningen, reduceres den variable kontantbonus tilsvarende.
Ud over fast løn og bonusser baseret på Expeditors driftsmæssige resultater, kræves det at ledelsen ejer en vis portion Expeditors aktier. For eksempel er den administrerende direktør forpligtet til at eje aktier svarende til ikke mindre end 60 gange årslønnen – et krav, som Musser mere end opfylder. Faktisk udgør værdien af hans aktier omkring 250 gange hans årsløn, hvilket sikrer et betydeligt interessesammenfald med minoritetsaktionærer som os.

Et flertal af Expeditors medarbejdere modtager også bonusser ud over deres faste lønninger. Hvert år afsættes ti procent af driftsindtjeningen til disse bonusudbetalinger, hvor den enkelte medarbejders andel bestemmes ud fra resultaterne i den afdeling og/eller region, hvor de er ansat. Medarbejderne har således et stærkt incitament til at øge selskabets indtjening og undgå unødvendige udgifter, hvilket også er til gavn for aktionærerne.

En 25-årig historik med stigende udbytte

Expeditors ejer ingen skibe eller fly, og selskabets årlige anlægsinvesteringer udgør mindre end én procent af selskabets omsætning. Da Expeditors ikke har nogen lagre, er den kapital, der er bundet i Expeditors’ daglige drift, relativt beskeden, idet den kun består af forskellen mellem udestående betalinger fra Expeditors’ kunder og Expeditors’ udestående betalinger til sine fragtleverandører. Normalt ville den kapital, der er bundet i den daglige drift, udgøre fem til seks procent af omsætningen, men på grund af det unormale markedsmiljø under pandemien med begrænset kapacitet, stor efterspørgsel efter volumen og forhøjede satser har dette været væsentligt højere i de senere år. Da situationen nu er ved at normalisere sig, vil Expeditors få frigjort overskydende kapitalbindinger. Under normale omstændigheder betyder kombinationen af lave kapitalbindinger og høje indtjeningsniveauer, at Expeditors driver en imponerende rentabel forretning med afkast på den investerede kapital på over 60 procent.

Et af de vigtigste ansvarsområder for ledelsen i ethvert selskab er at beslutte, hvordan de frie pengestrømme skal allokeres. Disse kan geninvesteres i selskabet, bruges til opkøb, udbetales til aktionærer gennem udbytte eller aktietilbagekøb eller blot deponeres i banken til fremtidig brug. Expeditors genererer betydelige frie pengestrømme, og med sin organiske vækststrategi og sit meget begrænsede behov for kapital til at drive forretningen, behøver ledelsen typisk kun at vælge mellem at returnere likvider til aktionærerne via udbytte eller aktietilbagekøb eller gemme likviderne til fremtidig brug.

Expeditors har øget sine udbytteudbetalinger hvert år siden 1996, og det årlige udbytte svarer i øjeblikket til lidt over 1 procent af Expeditors markedsværdi. Desuden har selskabet et igangværende aktietilbagekøbsprogram, hvor selskabet bruger sine stærke pengestrømme til årligt at tilbagekøbe aktier svarende til mere end seks procent af sin markedsværdi. Aktietilbagekøb kan være en god investering for et selskab, forudsat at to betingelser er opfyldt. Først og fremmest skal den tilbageholdte kontantbeholdning kunne dække selskabets løbende investeringsbehov og driftsomkostninger. For det andet skal aktiekursen være lavere end selskabets grundlæggende værdi. Da Expeditors’ pengestrømme i høj grad overstiger selskabets investeringsbehov, og da aktierne handles til en fri pengestrømsrente på omkring otte procent, er begge betingelser opfyldt, og aktionærer som os kan derfor se frem til en betydelig stigning i værdien af vores investering via de løbende aktietilbagekøb.

På trods af Expeditors stærke pengestrømsgenerering og fraværet af betydelige løbende investeringer opretholder ledelsen en særdeles konservativ tilgang til sin kontantbeholdning. Ved udgangen af 2022 havde Expeditors mere end 2 milliarder dollar i nettolikvider på balancen. Det svarer til næsten 13 dollar per aktie eller 11 procent af den nuværende markedsværdi. Med andre ord ville ledelsen være i stand til at tilbagekøbe tæt på hver niende af de undervurderede udestående aktier tilbage uden at optage gæld. Som langsigtede medejere ser vi gerne, at ledelsen stræber efter at nå samme høje niveau med hensyn til kapitalallokering som de opnår hver eneste dag i driften.

Meget mere i vente fra Expeditors

Ledelsens langsigtede mål er at øge nettoomsætningen, driftsindtjeningen og indtjeningen per aktie med tocifrede årlige vækstrater. Selskabet ønsker desuden at holde den såkaldte konverteringsgrad – driftsindtægter som en procentdel af nettoomsætningen – over 30 procent. Vi finder disse mål mere end realistiske. Til sammenligning har vores speditør DSV en målsætning om en konverteringsgrad på 45 procent i 2026 (og en konverteringsgrad på 50 procent i sin Air & Sea-division, som er en direkte konkurrent til Expeditors’ luft- og søforretning).

Speditører er eksperter i sikkert og effektivt at få deres kunders varer fra A til B, noget der indebærer en række opgaver, der bedst udføres af specialister som Expeditors. Kompleksiteten af den globale handel gør transport- og logistiktjenesterne afgørende for stort set alle industrier og pandemiårene viste fordelene ved at bruge speditører af en vis størrelse med bred og robust adgang til fragtkapacitet og værdiskabende tjenester. Gennem pandemien kom de mindre speditører til kort da de som følge af utilstrækkelig kapacitet ikke var i stand til at give de samme leveringsgarantier og den samme stabilitet som deres større konkurrenter. Når vi dertil lægger de store speditørers unikke muligheder for yderligere at styrke deres konkurrencemæssige positioner gennem øget digitalisering og stordriftsfordele, tror vi på at industriens konsolidering vil fortsætte med at gøre de store og stærke større og stærkere.

Et speditionsselskab lyder måske som et simpelt foretagende, men det er kulturen og attituden, der gør hele forskellen – og det er her, Expeditors skiller sig ud fra mængden. Vi er overbevist om, at Expeditors kan fortsætte med at opnå tocifrede vækstrater i indtjening og frie pengestrømme per aktie i fremtiden og som langsigtede aktionærer siden 2014 glæder vi os til den fortsatte rejse med Expeditors.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Globale selskaber