logo
søgeikon

BLS Invest Globale Aktier KL

Afdelingen BLS Invest Globale Aktier KL’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på lang sigt.

Strategi

Det er afdelingens strategi at investere i en koncentreret global aktieportefølje på typisk 25 til 30 børsnoterede selskaber.


Fakta

ISINDK0060189041
Startdato30. september 2008
Indre værdi1.901,78
UdbytteAfdelingen betaler udbytte
Emissionstillæg0,25%
Indløsningsfradrag0,25%
Udbytte for 2022149 kr. pr. andel

Afdeling BLS Invest Globale Aktier KL er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og er udbyttebetalende. Du har dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter. Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Se afkast for afdelingen BLS Invest Globale Aktier KL

Se faktaark for afdeling BLS Invest Globale Aktier KL

BLS Capital overvåger nøje grænsen for den forvaltede kapital. Tilgangen af nye kapitalindskud vil blive begrænset såfremt kapitalen når et utilsigtet niveau. Dette er for at sikre, at den samlede forvaltede kapital ikke vil være hæmmende for udøvelsen af vores investeringsfilosofi.


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til afdelingen sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og afdelingen skeler ikke til noget benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne nedenfor.
Globale selskaber

BLS Invest Danske Aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen BLS Invest Danske Aktier KL.

BLS Invest Danske Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen BLS Invest Danske Aktier Akk.

BLS Invest Globale Aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for afdelingen BLS Invest Globale Aktier Akk.