logo
søgeikon

Netcompany

De offentlige og private markeder for digital transformation i Europa er store, voksende og underpenetrerede. Danmark er det mest digitaliserede land i Europa, og gennem sin stærke danske platform, dygtige medarbejdere og en tilpasningsdygtig og skalerbar forretningsmodelbidrager Netcompany til at øge penetrationen. Netcompany leverer komplekse, samfunds- og forretningskritiske softwareløsninger til tiden, inden for budgettet og med den aftalte funktionalitet, og Netcompanys liste over tilfredse offentlige og private kunder vokser hurtigere end markedet. Resultatet er høj vækst i omsætning, overskud og pengestrømme, som forventeligt vil fortsætte mange år fremover.

Netcompany blev grundlagt af de tidligere Accenture-medarbejdere André Rogaczewski, Carsten Gomard og Claus Jørgensen i Danmark i 2000. Af de tre stiftere er den visionære André Rogaczewski stadig selskabets administrerende direktør, mens Claus Jørgensen også fortsat er aktivt involveret som Netcompanys driftsdirektør. Carsten Gomard var medlem af Netcompanys bestyrelse frem til 2020. Finansdirektør Thomas Johansen kom til Netcompany i 2017. Han bidrager med indgående finansiel og strategisk forståelse af, hvordan man driver en mellemstor teknologivirksomhed takket være sin tid som finansdirektør hos den succesfulde softwareudviklingsvirksomhed SimCorp, som vi var medejere af, indtil den blev overtaget af Deutsche Börse i 2023 og afnoteret. Bestyrelsesformand Bo Rygaard er en erfaren og dreven erhvervsmand. Han indtrådte i Netcompanys bestyrelse i 2016, overtog posten som formand i 2019 og har i høj grad været en af drivkræfterne bag den strategiske udvikling, Netcompany har gennemgået.

I sine tidlige år fokuserede Netcompany på udvikling af single-point IT-systemer til erhvervskunder i Danmark, men selskabet øgede hurtigt antallet af ydelser samt sit geografiske fodaftryk. I 2005 åbnede selskabet et sourcingcenter i Polen og tilføjede vedligeholdelsesydelser til sit udbud. I 2012 begyndte man at levere løsninger til det offentlige segment i Danmark og i perioden 2016 til 2019 ekspanderede Netcompany til Norge, Storbritannien og Holland. I juni 2018 blev Netcompany noteret på børsen i København, og i 2021 accelererede selskabet sin europæiske ekspansion yderligere med købet af den græske markedsleder Intrasoft International SA, hvilket gav selskabet en stærk europæisk position.

I dag er Netcompany på forkant med den digitale transformation i Europa og har et etableret ry for at levere komplekse samfunds- og forretningskritiske IT-løsninger til både det offentlige og private marked til tiden, inden for budgettet og med den aftalte funktionalitet. I 2023 leverede selskabets mere end 7.700 medarbejdere softwareudviklings- og vedligeholdelsesydelser til kunder i otte europæiske lande, hvilket resulterede i en omsætning og en driftsindtjening før afskrivninger på henholdsvis 6,1 og 0,9 milliarder danske kroner.

Et stort og voksende marked

Det europæiske kernemarked for Netcompanys IT-ydelser anslås at udgøre omkring 475 milliarder kroner og have en årlig vækst på 5-10 procent.

På tværs af geografiske områder udgør det offentlige segment omtrent 70 procent af Netcompanys samlede omsætning. I det offentlige segment udvikler Netcompany komplekse samfundsvigtige IT-løsninger til større kommuner, regioner, statslige myndigheder og EU. Selskabets IT-løsninger til offentlige segment omfatter vitale statslige funktioner såsom skatteopkrævning, udbetaling af offentlige ydelser til borgerne, registrering af virksomheder og køretøjer samt offentlige selvbetjeningsportaler. Blandt de IT-løsninger, som selskabet har udviklet til den offentlige sektor i Danmark, kan nævnes selvbetjeningsportalen Borger.dk og e-sundhedsportalen Sundhed.dk, som begge er tilgængelige for alle borgere i Danmark. Blandt de eksportegnede projekter kan nævnes udviklingen af en E-wallet-løsning til Holland. Denne ekspertise anvendes aktuelt i forbindelse med udviklingen af den kommende EU-wallet og kan ligeledes bruges i den fremtidige udvikling af nationale E-wallet-løsninger i andre europæiske lande.

Ifølge FN er den danske offentlige sektor den mest digitaliserede i verden, mens den gennemsnitlige digitaliseringsgrad i EU halter efter andre store markeder som USA, Japan, Canada og Australien. I lyset af EU’s store fokus på at forbedre de digitale standarder i alle medlemslande til “et førende niveau” forventer Netcompany at det samlede offentlige marked vil vokse med 4-6 procent årligt, hvilket er noget højere end væksten i den samlede økonomi. Det konkurrenceprægede landskab er fragmenteret, men Netcompanys største konkurrenter inkluderer internationale selskaber som DXC Technology og IBM. Takket være sin oprindelse i verdens mest digitaliserede offentlige sektor og sit omdømme i forhold til levering, er Netcompany i en gunstig position til fortsat at vokse mere end det europæiske offentlige marked og vinde yderligere markedsandele.

I det private segment udvikler Netcompany komplekse, forretningskritiske softwareløsninger til mellemstore og store selskaber. Eksempler på succesfuldt implementerede løsninger fra Netcompany omfatter AI-teknologi til Københavns Lufthavn og et transportstyringssystem til den markedsledende speditørvirksomhed DSV, som også er et af vores selskaber. Teknologien, der benyttes af Københavns Lufthavn, er en del af Netcompanys Airhart-platform. Airhart er en trafikstyringsplatform, som bruger data til driftsplanlægning og databaseret beslutningstagning, og som er designet specifikt til lufthavne. Airhart er en del af Netcompany og Københavns Lufthavns joint venture, “Smarter Airports”, der optimerer lufthavnes anvendelse af data og teknologi. Løsningen kan således eksporteres til andre lufthavne rundt omkring i verden. I 2023 indgik Netcompany et samarbejde med det norske statsejede selskab Avinor om at levere teknologiløsninger. Avinor er ansvarlig for Norges 43 statsejede lufthavne. Selvom samarbejdet ikke omfatter Airhart-løsningen, er det en anerkendelse af Netcompany som den førende leverandør af teknologi til digitalisering af lufthavne.

Effektive IT-løsninger er et stadig mere afgørende konkurrenceparameter for virksomheder, og det private marked vokser derfor med høje encifrede vækstrater og noget hurtigere end det offentlige marked. Det private segment udgør omkring 30 procent af Netcompanys samlede omsætning. De største konkurrenter i det private segment er store, mindre fokuserede multinationale virksomheder som Capgemini, IBM og Tata.

Betydelige muligheder fra en solid base

Af det samlede adressérbare europæiske marked ligger 55 procent i lande, hvor Netcompany allerede er til stede, herunder Storbritannien (35 procent). Baseret på Netcompanys omsætning i 2023 svarer det til en samlet markedsandel på eksisterende markeder på omkring 1 procent og en markedsandel på under 1 procent i hele Europa. Netcompany står således overfor en massiv vækstmulighed, som selskabet allerede er i gang med at udnytte med høje vækstrater og øgede markedsandele til følge.

I Danmark, som er Netcompanys største marked, har selskabet en markedsandel på 12 procent. Det danske marked stod for knap halvdelen af koncernens omsætning og omkring tre fjerdedele af driftsindtjeningen i 2023. Netcompanys landechef i Danmark, Gustaf Löfberg, har været i selskabet siden starten af 2000, og han har spillet en nøglerolle i Netcompanys succes, blandt andet illustreret ved Netcompanys stabile stigninger i markedsandele i det offentlige såvel som i det private marked.

Opkøbet af Intrasoft gav Netcompany et solidt fodfæste i Grækenland (markedsandel på 20 procent) og vigtig eksponering i forhold til EU-Kommissionens genopretnings- og resiliensfacilitet (RFF). RRF har et budget på hele 765 milliarder euro til reformer og investeringer, der understøtter digitale mål i Europa indtil 2026. Der er afsat omkring 23 milliarder kroner til at fremme den digitale transformation af den offentlige og private sektor i Grækenland, og Netcompany har allerede indgået flere kontrakter under RRF. Derudover har Netcompany gennem Intrasoft-opkøbet nu en markedsandel på 5 procent i både Luxembourg (hjemsted for Europa-Parlamentet) og Belgien (hjemsted for Europa-Kommissionen) og dermed en markant styrket position i forhold til EU generelt.

I Storbritannien har Netcompany haft et langt og udfordrende forløb, som startede med et opkøb, der i begyndelsen ikke helt kunne levere de forventede resultater. I 2023 nåede selskabet med Richard Davies i front imidlertid en vigtig milepæl, da Netcompany kom med på DALAS-rammeaftalen, som omfatter levering af IT-ydelser til britiske offentlige myndigheder. Aftalen, som har en værdi på 10 milliarder danske kroner over fire år, omfatter seks leverandører, herunder Netcompany, og indebærer et stort forretningspotentiale for Netcompany. Hvis Netcompany vinder sin forholdsmæssige andel af aftalen, kan det betyde en årlig omsætning i omegnen af 400 millioner kroner og kræve 250 til 350 medarbejdere. Storbritannien har Europas største offentlige sektor og udgør derfor en spændende mulighed for Netcompanys fremtidige aktiviteter.

På baggrund af erfaringerne med mindre virksomhedsopkøb for at komme ind på markederne i Storbritannien, Norge og Holland samt det seneste og vellykkede større opkøb af Intrasoft har Netcompany revideret sin opkøbsstrategi for ekspansion til nye lande. I stedet for at bruge adskillige år på at ændre kulturen i mindre opkøbte selskaber vil Netcompany nu enten opkøbe større, mere vel-
etablerede selskaber (som det var tilfældet med Intrasoft) eller indgå et strategisk samarbejde med kunder og derigennem opbygge sin tilstedeværelse organisk.

I lyset af Netcompanys stadig mere modulære og dermed også yderst skalerbare tilgang til softwareudvikling vurderer vi, at det giver god mening at ekspandere til flere markeder. Vi er generelt skeptiske over for virksomhedsopkøb og er således positive over for den reviderede og mere afbalancerede ekspansionsstrategi.

Stærk kultur og unik leveringsmodel

Gode arbejdsforhold er afgørende for at kunne rekruttere dygtige medarbejdere, og Netcompany er konsekvent blandt de bedste i industrien målt på medarbejdertilfredshed. Dette er helt afgørende for en vidensbaseret teknologivirksomhed.

Netcompany ansætter unge, dygtige, ambitiøse og ofte nyuddannede IT-ingeniører. Medarbejderne er i gennemsnit midt i 30’erne og ivrige efter at lære, udvikle sig og bidrage. Unge medarbejdere er omkostningseffektive, har den sidste nye faglige viden og er lettere at forme efter Netcompanys arbejdsmetoder end mere erfarne konsulenter. Den stærke, resultatorienterede kultur, som Netcompanys rekrutteringsfilosofi har skabt, har været afgørende for selskabets succes. For at understøtte dette har ledelsen fortsat en målsætning om en medarbejderomsætning på 20 procent. Grundet den generelle økonomiske usikkerhed har Netcompany i de seneste år haft en medarbejderomsætning der har ligget under målsætningen, hvilket har betydet en større andel af erfarne og højtlønnede medarbejdere. I 2023 offentliggjorde Netcompany derfor planer om trimning af organisationen, som indebar afskedigelse af medarbejdere. Denne beslutning medførte øgede omkostninger til fratrædelsesgodtgørelser og lavere udnyttelsesgrader, da de opsagte medarbejdere var mindre produktive. Ved årets udgang havde Netcompany gennemført tilpasningen af medarbejderstaben efter planen.

I modsætning til de fleste IT-serviceselskaber, som har separate teams til salg, udvikling og vedligeholdelse, har Netcompany en decentraliseret ledelsesmodel, som placerer disse ansvarsområder hos IT-medarbejderne, som er i marken hos kunderne og derfor er bedst positioneret til at rådgive, mindske risici og prissætte Netcompanys skræddersyede IT-løsninger. Dette resulterer i en unik kultur, hvor medarbejdere tager ejerskab for deres ansvarsområder, hvilket vi mener er et vigtigt aktiv for Netcompany.  I 2023 opdaterede Netcompany sin servicemodel og indførte den nye “Go-To-Market”-model, som inddeler kunderne efter industrier. Go-To-Market-modellen indebærer, at medarbejdere med industrispecifik ekspertise og erfaring fokuserer på at betjene kunder inden for deres felt og udnytte Netcompanys industrispecifikke modulære softwareløsninger.

Ud over de unge, kompetente, betroede og højt motiverede medarbejdere styrkes Netcompanys konkurrenceevne ligeledes af den skalerbare servicemodel, som selskabet har udviklet. Individuelle kundeprojekter designes med henblik på højest mulig standardisering og genanvendelse uden at gå på kompromis med tilpasningen til kundens specifikke behov og krav. I tilfælde hvor der kan anvendes tidligere udviklede softwaremoduler, hentes disse fra koncernens softwarelager, hvilket øger leveringshastigheden, kvaliteten, driftssikkerheden og omkostningseffektiviteten. Og i tilfælde hvor der kræves ny funktionalitet, udvikles denne og leveres i genanvendelige moduler, som derefter kan tilføres lageret med henblik på fremtidigt gensalg.

Når projekterne er leveret og overgår til vedligeholdelsesfasen, indebærer den modulære tilgang også betydelige stordrifts- og effektiviseringsgevinster. Takket være identiske moduler, der er implementeret på tværs af Netcompanys kundebase, mindskes mængden af unik softwarekode der skal vedligeholdes, og rettelse af fejl og implementering af opgraderinger bliver mere standardiseret og effektiv.

Høj vækst i en skalerbar og pengestrømsgenererende model

På grund at den stærke og resultatorienterede virksomhedskultur og den skalerbare, modulære leveringsmodel er Netcompany ofte klart hurtigere, bedre og billigere end sine konkurrenter. Gennem årene har selskabets fremragende resultater og konkurrencedygtige tilbud resulteret i at Netcompany har vundet mere end 65 procent i de udbud og genudbud, som selskabet har deltaget i.

Siden børsnoteringen i 2018 har Netcompany i gennemsnit leveret 17 procent organisk omsætningsvækst. Det er langt over industriens mellemhøje til høje encifrede vækstrater. Fremadrettet har Netcompany et omsætningsmål på mindst 8,5 milliarder kroner i 2026, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på 12 procent.

Vi betragter Netcompanys stigende markedsandele og fremtidige vækstambitioner som et tydeligt bevis på selskabets stærke konkurrenceevne og høje ambitionsniveau, som vi forventer fortsat vil resultere i et højt antal vundne udbud og yderligere vundne markedsandele de kommende år.

Den forventede langsigtede og betydelige vækst i forretningen med nye kunder vil naturligvis også smitte af på vedligeholdelsesforretningen. Indtægter fra vedligeholdelsesydelser er yderst forudsigelige idet de udgøres af kontraktmæssigt tilbagevendende betalinger fra Netcompanys eksisterende kunder, og takket være sin strategiske positionering som leverandør af komplekse samfunds- og forretningskritiske softwareløsninger har selskabet en høj kundefastholdelsesgrad. Netcompanys softwareløsninger er dybt integreret i kundernes drift, hvilket gør det både dyrt og besværligt for kunderne at skille sig af med Netcompany. Omsætningen fra vedligeholdelse er således ganske stabil. Den udgjorde knap to tredjedele af den samlede omsætning i 2023 og bidrager med stabilitet og forudsigelighed i forhold til Netcompanys samlede tocifrede omsætningsvækst.

Netcompanys driftsindtjening før afskrivninger endte på omkring 900 millioner kroner i 2023, svarende til cirka 15 kroner per 100 kroner i omsætning. Det var en skuffende nedgang i forhold til det foregående år og afspejler en lønsomhed langt under Netcompanys sædvanlige niveau – særligt i den vigtige danske forretning. Netcompanys resultat i 2023 var imidlertid påvirket af flere engangsomkostninger såsom øgede fratrædelsesgodtgørelser navnlig i den danske forretning, omkostninger forbundet med implementeringen af Go-to-Market-modellen samt omkostninger forbundet med flytning af hovedkontorer i både Danmark og Grækenland. Justeret for disse engangsomkostninger ville Netcompanys driftsindtjening før afskrivninger have været 16,3 kroner per 100 kroner i omsætning, svarende til knap 1 milliard kroner. I 2023 leverede det danske segment en driftsindtjening før afskrivninger på 21 kroner per 100 kroner i omsætning. Danmark er langt det største marked for Netcompany og en god målestok for, hvor profitabel selskabets forretningsmodel er, når den drives i stor skala. Til sammenligning leverede Netcompanys udenlandske aktiviteter en driftsindtjening før afskrivninger på 9 kroner per 100 kroner i omsætning. Det danske segment er således fortsat benchmarket for hvor profitable Netcompanys øvrige segmenter kan blive.

Fremadrettet ventes en højere driftsindtjening i forhold til omsætningen, da Netcompanys forretningsmodel indeholder adskillige muligheder for øget driftseffektivitet og skalafordele. Nærmere bestemt forventer Netcompany at øge rentabiliteten fra 16 kroner til 20 kroner per 100 kroner i omsætning på baggrund af flere faktorer.

For det første forventer Netcompany, at segmenterne uden for Danmark – Intrasoft, Storbritannien, Norge og Holland – forbedrer deres indtjeningsevne som følge af øget aktivitet. Det vil medføre en stigning i Netcompanys driftsindtjening på mere end 2 kroner per 100 kroner i omsætning.

For det andet forventer Netcompany en højere medarbejderudnyttelsesgrad i Danmark som følge af tilpasningen af medarbejderstaben i 2023. Det vil øge driftsindtjeningen med yderligere 1,5 kroner per 100 kroner i omsætning.

For det tredje vil den generelle skalerbarhed i Netcompanys forretningsmodel – deriblandt den modulære tilgang til udvikling og vedligehold – betyde at omkostningerne generelt vil vokse langsommere end omsætningen.

For det fjerde vil yderligere integration af de senest tilkomne geografiske områder i i Netcompanys kultur og aktiviteter afstedkomme at medarbejderne kan bruges mere effektivt på tværs af landegrænser. Lønomkostningerne er lavere i Grækenland, og Netcompanys profitabilitet kan derfor øges ved at anvende Intrasofts kompetente medarbejdere på eksempelvis høj-margin-projekter i Storbritannien i stedet for dyrere britiske medarbejdere eller projektansatte freelancere.

For det femte, vil ændringer i Netcompanys omsætningssammensætning også bidrage til øget profitabilitet. I nogle tilfælde løser Netcompanys softwareløsninger ganske generelle problemstillinger, som er relevante for en bredere gruppe kunder. Disse løsninger sælges på licensaftaler, og i 2023 udgjorde licensindtægterne cirka 1 procent af koncernomsætningen. Videresalg af allerede produceret software er yderst lønsomt, og i lyset af Netcompanys forventning om, at licensindtægter med tiden kan udgøre helt op til 4-5 procent af koncernomsætningen, vil dette kunne give et markant løft i koncernens profitabilitet.

Endelig vil omkostninger til hovedkontorer og andre administrative funktioner ikke stige i takt med Netcompanys omsætningsvækst.

Når alle disse faktorer tages i betragtning, forventer Netcompany, at den justerede driftsmargin før afskrivninger stiger til over 20 procent i 2026 fra et underliggende niveau på 16 procent i 2023. Vi bliver skuffede, hvis Netcompany ikke leverer en margin et pænt stykke over 20 procent i 2026.

Som IT-serviceselskab driver Netcompany en forretning med begrænset behov for kapital og investeringer i driften. I 2023 brugte selskabet 205 millioner kroner på investeringer, primært i udvikling af IT-løsninger, og siden børsnoteringen i 2018 har de årlige anlægsinvesteringer i gennemsnit ligget på omkring 2 procent af omsætningen.

Historisk set har Netcompany haft udfordringer med at styre arbejdskapitalen. Under Thomas Johansens ledelse som finansdirektør har selskabet imidlertid øget sit fokus på dette område. De iværksatte tiltag har givet positive resultater og forbedret arbejdskapitalen. Netcompanys arbejdskapital udgør således nu 18 procent af omsætningen sammenlignet med gennemsnitlig 22 procent i de foregående tre år.

Netcompanys høje profitabilitet og begrænsede kapitalintensitet betyder, at forretningen skaber et højt afkast på den investerede kapital. Eksklusive goodwill og andre immaterielle aktiver leverede Netcompany et afkast på den investerede kapital på 22 procent i 2023. Det var noget lavere end de foregående år grundet de midlertidigt øgede investeringer over resultatopgørelsen, en højere skatteprocent end normalt, og øgede leasingforpligtelser i forbindelse med de nye hovedkontorer. Justeret for disse poster var afkastet på den investerede kapital omkring 35 procent, hvilket bedre afspejler Netcompanys underliggende forrentning af den investerede kapital.

Den kapitallette forretningsmodel betyder, at hele indtjeningen konverteres til pengestrømme. Siden 2018, har Netcompanys pengestrømskonvertering ligget omkring et gennemsnit på 100 procent. For 2024 forventer vi at Netcompany vil levere justerede frie pengestrømme på omkring 760 millioner kroner – en markant stigning fra 164 millioner kroner i 2018 og svarende til omkring 6 procent af Netcompanys markedsværdi. Vi anser dette for at være en ganske attraktiv værdiansættelse af et selskab som Netcompany, der er i høj vækst og genererer betydelige og hastigt voksende frie pengestrømme.

Geninvestering i profitable vækstmuligheder

Netcompany er solidt positioneret til en potent, profitabel pengestrømsgenererende og langsigtet vækstrejse. På baggrund af selskabets skalerbare forretningsmodel og de høje afkast på den investerede kapital, den stabile operationelle eksekvering samt den vellykkede udnyttelse af synergier i forbindelse med købet af Intrasoft støtter vi derfor ledelsen i prioriteringen af at geninvestere pengestrømmene fra den nuværende forretning til at sætte yderligere fart på væksten.

Netcompanys nettogæld, som stadig afspejler gældsfinansieringen af købet af Intrasoft i 2021, lyder på 1,3 milliarder kroner, hvilket svarer til 1,4 gange driftsindtjeningen før afskrivninger. Selskabet offentliggjorde i 2023 planer om at udlodde 2 milliarder kroner til aktionærerne, primært gennem aktietilbagekøb, i perioden fra 2024 til 2026. I 2024 forventer Netcompany at udlodde 500 millioner kroner gennem aktietilbagekøb, hvilket svarer til omkring 4 procent af markedsværdien. I lyset af Netcompanys solide frie pengestrømme bør selskabet kunne nedbringe gældsniveauet til målet på 0,5-1,0 gange indtjeningen og samtidig udlodde kapital til aktionærerne ud over de allerede lovede 2 milliarder danske kroner. Netcompanys ledelse ejer 10 procent af de udestående aktier, hvorfor deres interesser i høj grad er i tråd med vores som aktionærer. Vi er således trygge ved, at ledelsen træffer de rette langsigtede, værdiskabende beslutninger, og vi glæder os over at være med på Netcompanys værdiskabende rejse som en førende bidragsyder til den digitale transformation af EU’s offentlige og private sektor.

Opdateret i april 2024
Øvrige Danske selskaber