logo
søgeikon

Netcompany

De europæiske offentlige og private markeder for digital transformation er store, voksende, og underpenetrerede. Danmark er det mest digitaliserede land i Europa, og gennem sin stærke danske platform, dygtige medarbejdere og en tilpasningsdygtig og skalerbar forretningsmodel bidrager Netcompany til at øge penetrationen. Netcompany leverer komplekse, samfunds- og forretningskritiske softwareløsninger til tiden, inden for budgettet og med den aftalte funktionalitet, og Netcompanys liste over tilfredse offentlige og private kunder vokser hurtigere end markedet. Resultatet er høj vækst i omsætning, overskud og pengestrømme, som sandsynligvis vil fortsætte i mange år fremover.

Netcompany blev grundlagt af de tidligere Accenture-medarbejdere André Rogaczewski, Carsten Gomard og Claus Jørgensen i Danmark i 2000. Af de tre stiftere er den visionære André Rogaczewski stadig selskabets administrerende direktør, mens Claus Jørgensen også fortsat er aktivt involveret som Netcompanys driftsdirektør. Carsten Gomard var medlem af Netcompanys bestyrelse indtil 2020. Finansdirektør, Thomas Johansen, der tiltrådte firmaet i 2017, bidrager med en skarp økonomisk og strategisk forståelse af, hvordan man driver et mellemstort teknologiselskab takket være sin erfaring som finansdirektør hos den succesfulde softwareudvikler SimCorp, et andet af vores selskaber.

I de tidlige år fokuserede Netcompany på udvikling af single-point IT-systemer til erhvervskunder i Danmark, men selskabet øgede hurtigt antallet af ydelser samt sit geografiske fodaftryk. I 2005 åbnede Netcompany et sourcingcenter i Polen og tilføjede vedligeholdelsesydelser til sit udbud, og i 2012 begyndte selskabet at levere løsninger til det offentlige segment i Danmark. I perioden fra 2016 til 2019 udvidede Netcompany forretningen til Norge, Storbritannien og Holland. I juni 2018 blev Netcompany noteret på børsen i København, og i 2021 accelererede selskabet sin europæiske ekspansion yderligere med købet af den græske markedsleder Intrasoft International SA, hvilket gav selskabet en stærk europæisk position.

I dag er Netcompany på forkant med den digitale transformation i Europa og har et etableret ry for at levere komplekse og samfunds- og forretningskritiske IT-løsninger til både det offentlige og private marked til tiden, inden for budgettet og med den aftalte funktionalitet. I 2022 leverede selskabets mere end 7.500 medarbejdere softwareudviklings- og vedligeholdelsesydelser til kunder i 8 europæiske lande, hvilket resulterede i 5,5 milliarder Danske kroner i omsætning og et overskud fra driften før af- og nedskrivninger på 1,1 milliarder Danske kroner.

Et stort og voksende marked

Det europæiske kernemarked for Netcompanys IT-ydelser anslås at være på omkring 440 milliarder Danske kroner og vokse med 5 til 10 procent om året.

På tværs af geografiske områder udgør det offentlige segment omtrent 65 procent af Netcompanys samlede omsætning. I det offentlige segment udvikler Netcompany komplekse og samfundskritiske IT-løsninger til større kommuner, regioner, statslige myndigheder og EU. Selskabets IT-løsninger til det offentlige segment omfatter vitale statslige funktioner, såsom skatteopkrævning, udbetaling af offentlige ydelser til borgerne, registrering af virksomheder og køretøjer samt offentlige selvbetjeningsportaler. Blandt de IT-løsninger, som selskabet har udviklet til det danske offentlige segment, kan nævnes den nationale selvbetjeningsportal Borger.dk og e-sundhedsportalen Sundhed.dk, som begge er tilgængelige for alle borgere i Danmark. Med hensyn til projekter, der kan eksporteres, har Netcompany blandt andre eksempler skabt et COVID-19-certifikat i Danmark for at støtte genåbningen af virksomheder og samfundet, som efterfølgende er blevet implementeret i Norge og Skotland i samarbejde med de norske og britiske sundhedsmyndigheder.

Ifølge FN er den danske offentlige sektor den mest digitaliserede i verden, mens digitaliseringsgennemsnittet i Europa som helhed halter efter andre store markeder som USA, Japan, Canada og Australien. I betragtning af EU’s store fokus på at forbedre de digitale standarder i alle medlemslande til ”et førende niveau” forventer Netcompany, at dets centrale adresserbare offentlige marked vil vokse med fire til seks procent årligt, hvilket er noget mere end væksten i den samlede økonomi. Det konkurrenceprægede landskab er fragmenteret, men Netcompanys største konkurrenter inkluderer internationale selskaber som DXC Technology og IBM. Takket være sin oprindelse i verdens mest digitaliserede offentlige sektor og sit omdømme i forhold til levering, er Netcompany i en gunstig position til fortsat at vokse mere end det europæiske offentlige marked og vinde yderligere markedsandele.

I det private segment udvikler Netcompany komplekse, forretningskritiske softwareløsninger til mellemstore og store virksomheder. Eksempler på succesfuldt implementerede løsninger fra Netcompany omfatter AI-teknologi til Københavns Lufthavn og et transportstyringssystem til et andet af vores selskaber, den førende speditionsvirksomhed, DSV. Effektive IT-løsninger er blevet et stadig mere afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne, og det private marked vokser derfor med høje encifrede vækstrater og noget hurtigere end det offentlige marked. Det private segment udgør cirka 35 procent af Netcompanys samlede omsætning. Netcompanys største konkurrenter i det private segment er store, multinationale selskaber som Capgemini, IBM og Tata, som dog er væsentligt mindre specialiserede og fokuserede end Netcompany.

Betydelige muligheder fra en solid base

Af det samlede adresserbare europæiske marked ligger 55 procent i de lande, hvor Netcompany er til stede i dag, herunder Storbritannien (35 procent), Holland (9 procent), Danmark (4), Norge (2), Belgien (2), Grækenland (<1) og Luxembourg (<1). Baseret på Netcompanys omsætning i 2022 indebærer dette en samlet markedsandel på eksisterende markeder på omkring 1 procent og en markedsandel på under 1 procent i hele Europa. Netcompany står således overfor en massiv vækstmulighed, som selskabet allerede er i gang med at udnytte med høje vækstrater og øgede markedsandele til følge.

I Netcompanys største marked, Danmark, har selskabet en markedsandel på 12 procent. Danmark tegnede sig for mere end halvdelen af koncernens salg og over 80 procent af selskabets overskud i 2022. Netcompanys landechef i Danmark, Gustaf Löfberg, har været i selskabet siden starten af 2000, og han har spillet en nøglerolle i Netcompanys succes, blandt andet illustreret ved Netcompanys stabile stigninger i markedsandele i det offentlige såvel som i det private marked.

Opkøbet af Intrasoft gav Netcompany et solidt fodfæste i Grækenland (21 procent markedsandel) og en vigtig eksponering i forhold til EU-Kommissionens genopretnings- og resiliensfacilitet (RRF). RRF har tildelt et svimlende budget på 765 milliarder euro til reformer og investeringer, der understøtter digitale mål i Europa indtil 2026. Der er afsat omkring 23 milliarder kroner til at fremme den digitale transformation af den offentlige og private sektor i Grækenland i perioden, og Netcompany har allerede indgået flere kontrakter under RRF. Desuden har Netcompany gennem Intrasoft-opkøbet nu en markedsandel på fem procent i både Luxembourg (hjemsted for Europa-Parlamentet) og Belgien (hjemsted for Europa-Kommissionen) og dermed en markant styrket position i forhold til EU generelt.

Norge, Storbritannien og Holland er mindre markeder for Netcompany, som alle er kommet til via opkøb. Netcompany har i årevis bestræbt sig på at integrere sin kultur i de erhvervede selskaber og mens Norge og Holland stadig er i en tilpasningsfase, er Netcompanys forretning i Storbritannien blevet reorganiseret og ser ud til at være klar til en betydelig, rentabel vækst i de kommende år, især inden for det offentlige segment. Dette er særligt spændende, da det offentlige marked i Storbritannien er Europas absolut største.

Netcompany har på baggrund af erfaringerne fra sine opkøb i Norge, Storbritannien og Holland samt fra det nylige og vellykkede opkøb af Intrasoft revideret sin opkøbsstrategi i forhold til ekspansion til nye lande. I stedet for at bruge flere år på at forsøge at ændre kulturen i mindre opkøbte selskaber vil Netcompany nu enten købe større, mere etablerede selskaber (som Intrasoft) eller indgå et strategisk partnerskab med en kunde, hvorfra selskabet så vil opbygge sin tilstedeværelse organisk.

På grund af Netcompanys stadig mere modulære og dermed meget skalerbare tilgang til softwareudvikling mener vi, at det giver mening for Netcompany at ekspandere til flere markeder. Generelt er vi skeptiske over for opkøb, og vi glæder os derfor over den reviderede og mere afbalancerede ekspansionsstrategi. I slutningen af 2022 gik Netcompany ind i Sverige via et strategisk partnerskab med en kunde og vi ser frem til at følge den organiske vækstrejse i Sverige.

Stærk kultur og unik leveringsmodel

Netcompany ligger konsekvent i branchens top når det kommer til medarbejdertilfredshed, og de værdsatte arbejdsforhold er vigtige i jagten på talenter, som er helt afgørende for et vidensbaseret teknologiselskab. I løbet af 2022 førte et højere sygefravær end normalt til et øget fokus på Netcompanys kultur og arbejdsforhold. Mod slutningen af året normaliserede sygefraværsprocenterne sig imidlertid, og de årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser samt årets nettoansættelser på over 1.000 medarbejdere bekræftede, at Netcompany fortsat er en god og attraktiv arbejdsplads for dygtige IT-professionelle.

Netcompany ansætter unge, dygtige og ambitiøse IT-ingeniører, ofte lige fra universitetet, og den gennemsnitlige medarbejder er i midten af 30’erne og ivrig efter at lære, udvikle sig og bidrage. Unge medarbejdere er omkostningseffektive, fuldt opdateret med hensyn til viden på et marked i hastig forandring og har lettere ved at tilpasse sig Netcompanys arbejdsmetoder end mere erfarne konsulenter. Den stærke, præstationsdrevne kultur, der er skabt ud fra Netcompanys rekrutteringsfilosofi, har været afgørende for selskabets succes. For at fastholde dette har ledelsen fortsat en målsætning om en personaleomsætning på 20 procent, hvilket er noget højere end de seneste års niveau på 17 til 19 procent. Den høje omsætning er en hjørnesten i at sikre, at erfarings- og anciennitetspyramiden forbliver bred i bunden og smal i toppen.

I modsætning til de fleste IT-serviceselskaber, som har separate teams til salg, udvikling og vedligeholdelse, har Netcompany en decentraliseret ledelsesmodel, som placerer disse ansvarsområder hos IT-medarbejderne, som er i marken hos kunderne og derfor er bedst positioneret til at rådgive, mindske risici og prissætte Netcompanys skræddersyede IT-løsninger. Dette resulterer i en unik kultur, hvor medarbejdere tager ejerskab for deres ansvarsområder, hvilket vi mener er et vigtigt aktiv for Netcompany.

Ud over det unge, dygtige, betroede og stærkt motiverede personale er Netcompanys konkurrenceevne styrket af den skalerbare servicemodel, som selskabet har udviklet.

Individuelle kundeprojekter er designet med henblik på maksimal grad af standardisering og genanvendelse uden at gå på kompromis med den tilpasning, der er nødvendig for at opfylde kundens specifikke behov og krav. Der hvor tidligere udviklede softwaremoduler kan genbruges, anvendes disse fra koncernens softwarelagre, hvilket øger leveringshastigheden, kvaliteten, pålideligheden og omkostningseffektiviteten. Når der er behov for ny funktionalitet, udvikles og leveres den i genanvendelige moduler, som derefter tilføjes til lagrene med henblik på fremtidigt genbrug.

Efter projektleveringen, når projekterne overgår til vedligeholdelse, giver den modulære tilgang også betydelige stordrifts- og effektivitetsfordele. Takket være identiske moduler, der er implementeret på tværs af Netcompanys kundebase, mindskes mængden af unik softwarekode der skal vedligeholdes, og rettelse af fejl og implementering af opgraderinger bliver mere standardiseret og effektiv.

Høj vækst i en skalerbar og meget likviditetsgenererende model

Takket være den stærke og resultatorienterede virksomhedskultur og den skalerbare, modulære leveringsmodel er Netcompany ofte klart hurtigere, bedre og billigere end sine konkurrenter. Gennem årene har selskabets fremragende resultater og konkurrencedygtige tilbud resulteret i at Netcompany har vundet mere end 65 procent i de udbud og genudbud, som selskabet har deltaget i.

Siden børsintroduktionen i 2018 har Netcompany’s årlige organiske vækstmål for omsætningen ligget på mellem 8 og 26 procent. I 2 ud af 5 år har de oprindelige forventninger vist sig at være for optimistiske, men ikke desto mindre har Netcompany leveret en organisk vækst på 14 til 26 procent om året i denne periode. Dette er betydeligt højere end branchens gennemsnitlige encifrede vækstrater, hvilket er endnu et stærkt bevis på selskabets konkurrenceevne, som vi forventer fortsat vil resultere i et højt antal vundne udbud og yderligere vundne markedsandele i de kommende år.

Den forventede betydelige vækst i nye kunder over de næste mange år vil naturligvis også skabe fremdrift i vedligeholdelsesforretningen. Omsætningen fra vedligeholdelse er meget forudsigelig i det den udgøres af kontraktmæssige tilbagevendende indtægter fra Netcompany’s eksisterende kunder, og takket være Netcompanys strategiske positionering som leverandør af komplekse, samfunds- og forretningskritiske softwareløsninger har selskabet en høj kundefastholdelsesgrad. Netcompanys softwareløsninger er dybt integreret i kundernes drift, hvilket gør det både dyrt og besværligt for kunderne at skille sig af med Netcompany. Omsætningen fra vedligeholdelse er således ret stabil. Den udgjorde mere end halvdelen af den samlede omsætning i 2022, hvilket giver stabilitet og forudsigelighed for Netcompanys tocifrede omsætningsvækst.

I 2022 leverede Netcompany omkring 975 millioner kroner i driftsoverskud før afskrivninger og goodwill amortiseringer, hvilket svarer til cirka 18 kroner per 100 kroner i omsætning. Det er en stigning på mere end 100 procent siden Netcompanys børsnotering i 2018, men et fald i forhold til omsætningen, fra 23 kroner per 100 kroner i omsætning i 2018. Dette fald kan forklares med omsætningens sammensætning. Driftsresultatet før goodwill amortiseringer for det danske segment nåede op på 27 kroner per 100 kroner i omsætning i 2022, hvilket er en stigning fra 25 kroner i 2018 og markant over alle sammenlignelige selskaber. Danmark er med afstand Netcompanys største marked og en god målestok for, hvor rentabel selskabets forretningsmodel er, når den drives i stor skala. I 2022 udgjorde Danmark 52 procent af koncernens samlede omsætning, sammenlignet med 75 procent i 2018. I 2022 leverede Netcompanys ikke-danske divisioner 8 kroner i driftsoverskud før afskrivninger per 100 kroner i omsætning, hvilket indikerer et betydeligt potentiale for Netcompany til at øge sin rentabilitet.

Fremadrettet er der udsigt til et højere driftsoverskud i forhold til omsætningen, drevet af stordriftsfordele og effektivitetsforbedringer. Eksempelvis giver den modulære tilgang skalerbarhed i både udvikling og vedligeholdelse, da genbrug af kode vil reducere udviklingsomkostningerne per projekt og øge effektiviteten i vedligeholdelsen, som beskrevet ovenfor. Efterhånden som de nyere geografiske divisioner integreres yderligere i Netcompanys kultur og drift, kan medarbejderne desuden inddrages mere effektivt. Lønomkostningerne er lavere i Grækenland, og ved at anvende Intrasofts kvalificerede medarbejdere på projekter med højere profit per omsætningskrone i eksempelvis Storbritannien vil koncernens rentabilitet stige. Endelig vil omkostningerne til hovedkvarteret og anden administration ikke vokse lige så hurtigt som salget fremover.

Som IT-serviceselskab driver Netcompany en forretning med begrænset behov for kapital og investeringer i driften. I 2022 brugte selskabet 170 millioner kroner på investeringer, primært i udvikling af IT-løsninger, og siden børsnoteringen i 2018 har de årlige gennemsnitlige anlægsinvesteringer ligget på omkring 1 procent af omsætningen. Hvis man normaliserer selskabets regnskabstal for de seneste års opkøb, er Netcompanys likvider, der er bundet i den daglige drift, cirka 20 procent af omsætningen, primært relateret til udskudte kundebetalinger, hvilket afspejler Netcompanys betalingsbetingelser. Netcompany har til hensigt at forbedre dette betydeligt, og hvis det lykkes, vil det bidrage til at forbedre pengestrømsgenereringen i fremtiden.

Netcompanys høje rentabilitet og begrænsede behov for kapital indebærer, at selskabet skaber et højt afkast. Eksklusive goodwill og immaterielle aktiver leverede Netcompany et afkast på den investerede kapital på 62 procent i 2022, hvilket er højt men dog betydeligt under det historiske niveau. Faldet skyldes købet af Intrasoft samt de føromtalte udskudte kundebetalinger og i takt med at Netcompany forbedrer sin økonomistyring og inddrivelsesprocesser forventer vi at afkastet på den investerede kapital vil stige.

Forretningsmodellens begrænsede behov for kapital indebærer også, at al indtjening konverteres til likvider. Netcompanys konvertering af likvider har svinget omkring et gennemsnit på 100 procent siden 2018. For 2023, forventer vi at Netcompany vil levere justerede frie pengestrømme på omkring 800 millioner kroner, hvilket er en markant stigning fra 164 millioner kroner i 2018, og svarer til omkring 5 procent af selskabets markedsværdi ved årets begyndelse. Vi mener, at dette er en attraktiv værdiansættelse for et selskab som Netcompany, der er i høj vækst og genererer betydelige og hastigt voksende frie pengestrømme.

Omfordeling af likviderer til rentable vækstmuligheder

Netcompany står stærkt positioneret til en massiv, rentabel, pengestrømsgenererende, langsigtet vækstrejse, og på baggrund af det høje afkast, den skalerbare forretningsmodel og stabile driftsmæssige eksekvering samt den vellykkede udnyttelse af processynergier fra Intrasoft-opkøbet støtter vi ledelsen i dens prioritering af at geninvestere pengestrømmene fra den nuværende forretning i yderligere vækstacceleration.

Netcompanys nettogæld, der stadig afspejler den gældsfinansiering, der blev anvendt til at erhverve Intrasoft i 2021, er i øjeblikket på 4,5 milliarder kroner, svarende til 1,4 gange driftsresultatet før renter, skat samt af- og nedskrivninger. Det er en betydelig stigning fra 0,5 gange i fjerde kvartal 2020 og stadig over Netcompanys målsætning om en nettogæld på 0,5 til 1,0 gange. Indtil det tilsigtede gældsniveau er blevet genoprettet, vil ledelsen således prioritere gældsindfrielse.

Netcompanys ledelse ejer 21 procent af selskabets aktier og generelt er vi trygge ved, at ledelsen træffer de rigtige langsigtede, værdiskabende beslutninger.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Danske selskaber