logo
søgeikon

Sands China

Vi ser med stor optimisme frem mod de kommende år på Macau, hvor vi er taknemmelige for at være medejere af to hotel- og kasinooperatører. En af dem er Sands China, der oplevede en markant nedgang i omsætningen som følge af coronapandemien. Trods et hårdt 2020 fortsætter et utal af nye projekter med at skyde op på øen i form af nye værelser, bedre infrastruktur og ikke mindst en udvikling af forretningsmodellen, hvor kasinoerne er i gang med at lære af Las Vegas’ evne til at skabe omsætning ved siden af kasino-driften. Virksomhedens stifter er netop gået bort, men hans stilling er overtaget af en direktør med mere end 25 års erfaring i selskabet

Mange forbinder den amerikanske ørkenby Las Vegas med kasinospil, men når det kommer til kasino-omsætning, kan Las Vegas dog slet ikke følge med den asiatiske halvø Macau.

Macau er et 30 kvadratkilometer stort slaraffenland for spillefugle, og kasinoomsætningen udgjorde mere end 36 milliarder amerikanske dollar i 2019. Dermed var Macaus kasinoomsætning i 2019 mere end 6 gange så stor som den i Las Vegas. I gennemsnit svarer det til, at hver enkelt kasinooperatør på Macau har større kasinoomsætning end alle kasinoer i Las Vegas har tilsammen.

Til gengæld har Macau stadig lang vej igen, før de ikke-kasinorelaterede aktiviteter kan måle sig med Las Vegas. Disse udgør omkring fire milliarder amerikanske dollar på Macau og dermed kun en tredjedel af de ikke-kasinorelaterede aktiviteter i Las Vegas. Derfor har operatørerne på Macau stadig noget at lære af deres amerikanske konkurrenter, og det er netop, hvad den kinesiske centralregering ønsker.

Derfor er det i vores øjne positivt, at amerikanske Las Vegas Sands ejer 70 procent af Sands China. Las Vegas Sands har i mange år været drevet af grundlægger, bestyrelsesformand og administrerende direktør, Sheldon Adelson, der desværre gik bort i januar 2021 i en alder af 87 år. Adelson var en visionær forretningsmand, der har haft en stor rolle i at drive og udvikle både Las Vegas og Macau til, hvor de er i dag. Efter Adelsons død har Robert Goldstein overtaget som formand og administrerende direktør for Las Vegas Sands, efter at have siddet i en række ledende stillinger siden han kom til virksomheden i 1995, senest som driftsdirektør.

De mange års erfaring fra Las Vegas, som storaktionæren Las Vegas Sands bidrager med, er værdifuld for den transformation, der i disse år er ved at ske på Macau, hvor halvøen går fra at være et rent gambling-mekka til også at omfatte mange andre former for attraktioner og services. Denne transformation er der også god forretning i for kasinooperatørerne, men det er dog stadig kasinoforretningen, der giver de højeste afkast på den investerede kapital. Dermed er kasinoforretningen fortsat det centrale på Macau, der er det eneste sted, hvor man lovligt må gamble i Kina.

I starten af 2020 blev Macau, som resten af verden, påvirket af coronapandemien, da alle kasinoer måtte lukke deres forretning ned i 2 uger, ligesom der blev indført restriktioner i form af karantæne og begrænset adgang til visumudstedelser, hvilket har besværliggjort adgangen til Macau.

Som følge heraf er den samlede kasinoomsætning på Macau i 2020 faldet med 80 procent i forhold til 2019, hvilket er et væsentligt større fald end de fleste havde forudset ved pandemiens begyndelse. Sands China har fastholdt deres ekspansionsinvesteringer og har derfor, som følge af det store fald i omsætningen på Macau, haft negative pengestrømme i 2020. Sands Chinas var dog blevet indtjeningsgivende i fjerde kvartal af 2020, trods kasinoomsætningen i december alene var omkring en tredjedel af niveauet fra året før. Du kan læse mere om pandemiens påvirkning i teksten om vores andet Macau-kasino Galaxy Entertainment Group.

Investeringer i ekspansion er fastholdt trods coronarelateret tilbagegang

Det korte af det lange er, at regeringen på Macau og i Kina lægger høj prioritet i at sikre sundhed og sikkerhed på Macau, og derfor er det stadig besværligt for gamblere, der gerne vil til Macau, da de i dag skal igennem en manuel proces for at få et visum, der giver adgang til at tage til Macau. Denne proces tager i dag en uges tid modsat før pandemien, hvor processen var automatiseret og tog mindre end en dag. Disse procedurer er sat op til trods for, at der blot har været 48 smittetilfælde og ingen dødsfald på Macau. Dette har gjort, at det har taget længere tid end oprindeligt forventet for Macau at komme tilbage på samme niveau som før pandemien, da regeringens fokus på sundhed og sikkerhed har gjort, at de har holdt igen med at åbne op for de spilleglade tilrejsende kinesere.

Efterspørgslen efter at gamble på Macau er der stadig og har været der hele tiden. Det skal bare være muligt at besøge halvøen igen uden alt for mange besværligheder.

Derfor har coronapandemien ikke ændret på vores mellem- og langsigtede syn på Macau, og det ser heller ikke ud som om, at kasinooperatørerne har skruet ned for den langsigtede optimisme. De har fastholdt deres ekspansionshastighed og planer for fremtiden.

Fordelt på The Venetian, The Parisian og Sands Cotai Central, sidder Sands China på en tredjedel af halvøens hotelværelser, som der i øvrigt normalt er en højere efterspørgsel efter sammenholdt med udbuddet.

Målt på antallet af værelser er Sands China langt den største af de seks kasinooperatører, der sammen driver al kasinoforretning på halvøen. Dette er også tilfældet målt på omsætning og indtjening, hvor Sands China står for en fjerdedel af den samlede kasinoomsætning på halvøen samt en tredjedel af den samlede driftsindtjening.

Sands Chinas primære fokusområde er det profitable massemarked, hvor selskabet i dag har en ledende markedsandel på knap 30 procent. Knap 65 procent af Sands Chinas omsætning kommer fra massemarkedsspillere, mens godt 15 procent kommer fra VIP-spillere, der kan spille for flere millioner Hong Kong dollar om dagen. De resterende godt 20 procent er fra andre aktiviteter og tjenester, der ikke er kasinorelaterede.

Sands Chinas indtjening vokser hurtigere end omsætningen. I 2019 voksede gruppens indtjening dobbelt så hurtigt som omsætningen, og indtjeningen udgjorde mere end 35 procent af salget. Den samlede kasinovækst på Macau forventes at blive i omegnen af 10 procent om året fra 2019-niveauet, når vi er på den anden side af pandemien, primært drevet af massemarkedet.

De senere år er Macau gået fra at være et højprofileret spillested for VIP-spillere til i højere grad at være et sted for massemarkedsspillere. I dag udgør masse-markedet omkring 60 procent af spilomsætningen på Macau, mens dette var tilfældet for VIP-segmentet for 5 år siden. Denne udvikling er positiv for alle kasinoerne, da profitabiliteten er højere ved massemarkedet, der ligeledes er mere stabilt end VIP. Det er i særlig grad positivt for Sands China, der som nævnt har en markedsandel på 30 procent af massemarkedet.

På massemarkedsspillere vurderes der at være en indtjening på 30 til 40 amerikanske dollar per 100 dollar kasinoomsætning, mens dette tal på VIP-spillere er 10 ud af 100 dollar kasinoomsætning. En af grundene til dette er, at kasinooperatørerne kan have flere spillere igennem på samme tid ved massemarkedsspillere end ved VIP-spillere, der ofte foretrækker at være alene ved bordene i suite-lignende spillerum. Desuden er der flere omkostninger forbundet med VIP-spillere, da de ofte skal have tilbudt goder for at komme og spille, eksempelvis en gratis overnatning, ligesom at VIP-spillere ofte får arrangeret deres ture af tredjeparter – såkaldte junkets – der tager en del af omsætningen. Sands China har ingen junket-baseret VIP-omsætning.

Der udvikles og udvides i disse år kraftigt i infrastrukturen på og til Macau. I 2018 åbnede verdens længste hængebro – og en af verdens længste broer – der forbinder Macau og Hong Kongs internationale lufthavn. Broen er 30 kilometer lang, hvilket til sammenligning er over 15 gange så lang som Golden Gate Bridge i San Francisco.

Broen øgede i 2019, inden pandemien, trafikken af massemarkedsspillere og ikke-spillende turister, da den forkorter rejsetiden fra Hong Kongs lufthavn gevaldigt, og samtidig er broen blevet et billigere alternativ til eksempelvis færgen. Mens turen tidligere har taget 2 til 4 timer, vil en tur over broen på sigt tage ned til 30 minutter, om end det ikke er tilfældet endnu. Forøgelsen af massemarkedsspillere og ikke-spillende turister er positivt for Sands China, der netop målretter sine hoteller mod dette segment.

Det estimeres, at mere end 24 millioner mennesker havde krydset broen i slutningen af oktober 2019, præcis 1 år efter åbningen af den. Den forventes efter coronapandemien at øge antallet af rejsende yderligere samt rykke konferencer fra Hong Kong til Macau, da konferencepriserne på Macau er halvt så høje som i Hong Kong. Dette vil med stor sandsynlighed betyde flere gæster, der gambler og benytter sig af halvøens restauranter, butikker og andre attraktioner, når konferencedagene slutter.

Flere infrastrukturforbedringer på vej

Udover broen er der også flere andre større infrastrukturprojekter på tegnebrættet. En letvægtsbane skal gøre det nemmere at komme rundt på Macau, og mens første del af den åbnede i december 2019, forventes den yderligere udvidet i de kommende år.

Derudover har kineserne udbygget en jernbane, der indtil videre er 40 kilometer lang og kører mellem de 2 kinesiske byer Guangzhou og Zhuhai. Udvidelsen betyder, at jernbanen i dag stopper i Hengqin – Macaus naboø – hvor der er planer om at bygge et stort ferieparadis, og hvor en bro giver direkte adgang til Cotai-delen af Macau.

Udvidelsen estimeres at forkorte tiden til Cotai med en time – primært fordi de rejsende slipper for at stå i kø i Gongbei, der ligger ved siden af Zhuhai station. Omkring halvdelen af Macaus besøgende finder vej gennem denne indgang, hvilket ofte betyder lange køer for de rejsende. Ved at tage toget videre til Hengqin og herfra benytte indgangen til Cotai-delen af Macau, der i dag ikke udnyttes til fulde, kan der spares en del tid. Den kortere rejsetid muliggør en tur til Macau for flere kinesere, der er bosat længere inde i landet.

Udvidelsen, der åbnede i august 2020, kan, når der åbnes helt op for Macau igen, betyde endnu større vækst i besøgende, særligt massemarkedsspillere og dags-besøgende, men også i overnattende gæster, da disse ofte vil tage til Cotai, hvor omkring 85 til 90 procent af kasinooperatørernes hotelværelser er placeret.

I 2019 var der knap 40 millioner besøgende på Macau. Andelen af dagsbesøgende voksede til at udgøre mere end halvdelen af de besøgende mod lidt under halvdelen i 2018. Dags-besøgende udgjorde dermed, for første gang siden 2015, en større andel end de overnattende. Denne udvikling vurderes at være primært grundet åbningen af føromtalte bro men også grundet mangel på hotelværelser.

Der er i dag omkring 36.000 hotelværelser på Macau. I de kommende år forventes udbuddet af hotelværelser at vokse i takt med, at flere kasinooperatører udvider deres kapacitet. Sands China har ikke mere plads at bygge på, men til gengæld kan gruppen renovere, optimere og bygge opad.

Sands China er i gang med en omfattende renovering af deres nuværende hotel Sands Cotai Central, der skal laves om til et nyt resort, The Londoner. Ligesom Sands Chinas nuværende The Venetian er inspireret af den italienske by Venedig og The Parisian af franske Paris, vil The Londoner finde inspiration i Londons mange attraktioner såsom Big Ben og Westminster Palace. The Londoners første fase åbnede officielt op i februar 2021 og vil således stå klar, når kineserne igen kan flokkes til Macau. Projektet, som The Londoner er en del af, forventes at blive en investering på mere end to milliarder amerikanske dollar for Sands China.

”Yay dividends!”

De nye åbninger – herunder Sands Chinas nye Four Seasons Tower Suites, der åbnede i 2020, The Londoner samt de andre kasinoers udvidelser (herunder Galaxys, som der kan læses mere om i teksten om Galaxy) – forventer at føre til en vækst i antallet af værelser på 7 procent årligt de kommende år. De nuværende knap 40.000 hotelværelser på Macau forventes således at være steget til 50.000 værelser om 3 til 4 år, hvilket er en glæde for alle de mange besøgende på halvøen, der frem til pandemien bidrog til belægningsgrader på mellem 90 og 100 procent på Macaus hoteller og forventes at gøre det igen på den anden side af pandemien. Sands China vil også efter de andre kasinoers udvidelse have klart størst hotelkapacitet på halvøen. Udvidelserne bringer dog ikke Macau i nærheden af Las Vegas, der har omkring 160.000-175.000 værelser.

Sands China har igennem årene investeret massivt i deres nuværende bygninger og udvidelser. Til gengæld forventes investeringerne til vedligeholdelse at udgøre under tre procent, når Sands China er færdig med udvidelserne.

Der kan derfor forventes høje stigninger i de årlige frie pengestrømme over de næste mange år, som kan betyde pæne vækstrater i det allerede høje udbytte. Sands Chinas betalte hvert år fra 2015 til 2019 et udbytte på 1,99 Hong Kong dollar, hvilket svarer til knap 5 procent af aktiekursen og er et højt niveau på Macau. I 2020 måtte Sands China sætte udbyttet på pause grundet pandemiens påvirkning på Macau. Vi forventer dog, at Sands China vil genoptage de pæne udbyttebetalinger, når situationen igen er normal på Macau. Den nu afdøde grundlægger, Sheldon Adelson, er kendt for udtrykket ”Yay, dividends!”, og vi tror på, at dette mantra vil præge Sands China længe efter Adelson, som et stolt eftermæle.

Sands China har en gæld, der i løbet af 2020 er vokset til omkring 6 milliarder amerikanske dollar svarende til omkring 2 års 2019-indtjening. Dette er betydeligt højere end vores andet kasinoselskab, Galaxy Entertainment Group, der har 40 milliarder Hong Kong dollar – svarende til omkring 5 milliarder amerikanske dollar – i kontanter, vel at mærke, men samtidig er det væsentligt lavere end de andre kasinooperatører på Macau.

Den første tilbagebetaling på omkring en fjerdedel af Sands Chinas gæld skal først ske i 2023, mens en stor del af gælden først forfalder i 2028-2030. Samtidig er de krav, der var til deres lån, blevet udskudt frem til 2022 grundet situationen med corona-pandemien. Som tidligere nævnt var Sands China desuden blevet indtjeningsgivende i fjerde kvartal af 2020.

Sands Chinas afkast på den investerede kapital var i 2019 omkring 30 procent. Vi er glade for selskaber, der kan investere vores kapital i værdiskabende projekter i deres primære forretningsområder, men vi sætter selvfølgelig også pris på, at selskaberne disciplineres til at holde et vist udbytte. Amerikanske Las Vegas Sands er, som tidligere nævnt, den største aktionær i Sands China med en 70 procent ejerandel af selskabet. En del af grunden til de høje udbytter skal således findes i, at hovedaktionæren er interesseret i at få del i de pengestrømme, der generes i Sands China – og som havde tilhørt Las Vegas Sands, hvis ikke det havde været for børsnoteringen af selskabet.

Sands China blev børsnoteret under den finansielle krise i 2009, hvor Las Vegas Sands solgte en del af Sands China for at betale af på en gæld, der var opstået efter åbningen af det ikoniske Marina Bay Sands i Singapore. Havde det ikke været for krisen, havde vi ikke haft mulighed for at blive medejere af dette fantastiske selskab.
Øvrige Globale selskaber