logo
søgeikon

Sands China

Som den største blandt seks kasinooperatører på den kinesiske halvø Macau, er Sands China stærkt positioneret til at profitere på den voksende og spilleglade kinesiske middelklasse. Omsætningen på halvøen dykkede ikke overraskende, da coronapandemien i 2020 medførte en nedlukning af turiststrømmen til Macau. Men der er flere indicier på, at kasinoerne vil komme stærkere ud på den anden side af pandemien, blandt andet forbedret infrastruktur, investeringer i nye værelser, og en udvikling af forretningsmodellen, hvor kasinoerne på Macau er i gang med at lære af Las Vegas’ evne til at skabe omsætning ved siden af kasino-driften. Vi ser fortsat på Macaus fremtid med positive øjne, og vi er tilfredse med afklaringen på fornyelsen af tilladelserne til at drive kasino i 2022.

Mange forbinder den amerikanske ørkenby Las Vegas med kasinospil, men når det kommer til kasino-omsætning, kan Las Vegas dog slet ikke følge med den kinesiske halvø Macau.

Macau er et 30 kvadratkilometer stort slaraffenland for spillefugle, og kasinoomsætningen udgjorde mere end 36 milliarder amerikanske dollars i 2019 før coronapandemien indtraf. Macaus kasinoomsætning var dermed i 2019 mere end 6 gange så stor som omsætningen i Las Vegas. I gennemsnit svarer det til, at hver enkelt kasinooperatør på Macau har en større kasinoomsætning end alle kasinoerne i Las Vegas tilsammen.

Til gengæld har Macau stadig lang vej igen, før de ikke-kasinorelaterede aktiviteter kan måle sig med Las Vegas. Disse udgør omkring fire milliarder amerikanske dollars på Macau og dermed kun en tredjedel af de ikke-kasinorelaterede aktiviteter i Las Vegas. Operatørerne på Macau har derfor stadig noget at lære af deres amerikanske konkurrenter, og det er netop, hvad den kinesiske centralregering ønsker.

Sands China Macau, China, Eiffel tower

Det er derfor i vores øjne positivt, at amerikanske Las Vegas Sands ejer 70 procent af udestående aktier i Sands China. Las Vegas Sands har i mange år været drevet af grundlægger, bestyrelsesformand og administrerende direktør, Sheldon Adelson, der desværre gik bort i januar 2021 i en alder af 87 år. Adelson var en visionær forretningsmand, der har haft en stor rolle i at drive og udvikle både Las Vegas og Macau til det, som de to spillemekkaer er i dag. Efter Adelsons død har Robert Goldstein overtaget som formand og administrerende direktør for Las Vegas Sands, efter at have siddet i en række ledende stillinger siden han kom til virksomheden i 1995, senest som driftsdirektør. De mange års erfaring fra Las Vegas, som majoritetsaktionæren Las Vegas Sands bidrager med, er værdifuld for den transformation, der i disse år er ved at ske på Macau, hvor halvøen går fra at være et rent gambling-mekka til også at omfatte mange andre former for attraktioner og services. Denne transformation er der også god forretning i for kasinooperatørerne, men det er dog stadig kasinoforretningen, der giver det højeste afkast på den investerede kapital. Dermed er kasinoforretningen fortsat det centrale på Macau, der er det eneste sted, hvor man lovligt må gamble i Kina.

Fortsat investeringer i ekspansion trods coronarelateret tilbagegang

Macau blev i 2020 og 2021 væsentligt påvirket af coronapandemien, som medbragte restriktioner i form af karantæne ved indrejse og begrænset adgang til visumudstedelser. Dette medførte, at antallet af besøgene til halvøen i 2021 var 80 procent lavere end i 2019, og at den samlede kasinoomsætning faldt med 70 procent i 2021 i forhold til 2019.

På trods af dette fastholdte Sands China sine investeringer i ekspansion, og selskabet står derfor stærkt positioneret til en genåbning, omend denne endnu lader vente på sig. Du kan læse mere om pandemiens påvirkning i teksten om vores andet Macau-kasino, Galaxy Entertainment Group.

Fordelt på hotellerne The Venetian, The Parisian og det nyligt renoverede The Londoner sidder Sands China på en tredjedel af halvøens hotelværelser, som der i øvrigt, under normale forhold, er en højere efterspørgsel efter sammenholdt med udbuddet. Målt på antallet af værelser er Sands China langt den største af de seks kasinooperatører, der sammen driver al kasinoforretning på halvøen. Dette er også tilfældet målt på omsætning og indtjening, hvor Sands China står for en fjerdedel af den samlede kasinoomsætning på halvøen samt en tredjedel af den samlede driftsindtjening.

Sands Chinas primære fokusområde er det profitable massemarked, hvor selskabet i dag har en ledende markedsandel på knap 30 procent. Knap 65 procent af Sands Chinas omsætning kommer fra massemarkedsspillere, mens godt 15 procent kommer fra VIP-spillere, der kan spille for hvad der svarer til flere millioner danske kroner om dagen. De resterende godt 20 procent er fra andre aktiviteter og tjenester, der ikke er kasinorelaterede.

Lokalregeringen er ikke begejstrede for ”junkets”

Sands Chinas indtjening vokser hurtigere end omsætningen. I 2019 voksede gruppens indtjening dobbelt så hurtigt som omsætningen, og indtjeningen udgjorde mere end 35 procent af salget. Den samlede vækst i kasinoomsætningen på Macau forventes at blive i omegnen af 10 procent om året fra 2019-niveauet, når vi er på den anden side af pandemien, primært drevet af massemarkedet.

De senere år er Macau gået fra at være et højprofileret spillested for VIP-spillere til i højere grad at være et sted for massemarkedsspillere. I dag udgør massemarkedet omkring 60 procent af spilomsætningen på Macau mod omkring 40 procent for 5 år siden. Spilleomsætningen fra massemarkedet er vokset med hele 14 procent årligt i perioden 2010 til 2019, hvilket var hurtigere end VIP og dermed drivende for industrivæksten. Denne udvikling er positiv for alle kasinoerne, da profitabiliteten er højere ved massemarkedet, der ligeledes er mere stabilt end VIP. Det er i særlig grad positivt for Sands China, der som nævnt har en markedsandel på 30 procent af massemarkedet.

På massemarkedsspillere vurderes der at være en indtjening på 30 til 40 amerikanske dollars per 100 dollars kasinoomsætning, mens dette tal på VIP-spillere er 10 ud af 100 dollars kasinoomsætning. En af grundene til dette er, at kasino-operatørerne kan have flere spillere igennem på samme tid ved massemarkedsspillere end ved VIP-spillere, der ofte foretrækker at være alene ved bordene i suite-lignende spillerum. Desuden er der flere omkostninger forbundet med VIP-spillere, da de ofte skal have tilbudt goder for at komme og spille, eksempelvis en gratis overnatning, ligesom at VIP-spillere ofte får arrangeret deres ture af tredjeparter – såkaldte junkets – der tager en del af omsætningen.

Lokalregeringen ser dog ilde på disse junkets og har i forbindelse med fornyelsen af kasinolovgivningen i 2022 indgivet lovforslag, der fremadrettet vil fjerne disse mellemmænd fra industrien. Da Sands China ingen junket-baseret VIP-omsætning har, rammer dette lovforslag ikke vores kasino negativt. Fornyelsen af kasinolovgivning var af mange frygtet, men den forslåede ændring var, som vi havde forventet. Der vil fortsat være seks kasinooperatører på Macau og skattesatsen forblev uændret. Du kan læse mere omkring de såkaldte koncessionsfornyelser i vores anden tekst omkring Galaxy Entertainment Group.

Macaus kasinoindustri er højt reguleret, og lokalregeringen har fokus på at forhindre hvidvaskning og andre illegale aktiviteter. Ledelsen i Sands China har fokus på at forhindre afhængighed af kasinospil, og de uddanner sine ansatte i at spotte og løse eventuel uanstændig eller ulovlig opførsel på deres kasinoer. Sands Chinas CO2-udledning per omsætningsdollar ligger væsentligt lavere, end hvad er tilfældet for selskaber i det anerkendte verdensindeks, MSCI AC World, og deres vestlige governance med Las Vegas Sands som majoritetsaktionær gør os til trygge medejere af en veldrevet virksomhed. Vi kan kun være tilfredse med Sands China hvad angår ESG og bæredygtighed.

Infrastrukturforbedringer på vej

Der udvikles og udvides i disse år kraftigt i infrastrukturen på og til Macau. I 2018 åbnede verdens længste hængebro – og en af verdens længste broer – der forbinder Macau og Hong Kongs internationale lufthavn. Broen er 30 kilometer lang, hvilket til sammenligning er over 15 gange så lang som Golden Gate Bridge i San Francisco.

Broen øgede i 2019, inden pandemien, trafikken af massemarkedsspillere og ikke-spillende turister, da den forkorter rejsetiden fra Hong Kongs lufthavn gevaldigt, og samtidig er broen blevet et billigere alternativ til eksempelvis færgen. Mens turen fra Hong Kongs lufthavn tidligere har taget 2 til 4 timer, vil en tur over broen på sigt tage ned til 30 minutter, om end det ikke er tilfældet endnu. Forøgelsen af massemarkedsspillere og ikke-spillende turister er positivt for Sands China, der netop målretter sine hoteller mod dette segment.

Det estimeres, at mere end 24 millioner mennesker havde krydset broen i slutningen af oktober 2019, præcis 1 år efter åbningen af den. Den forventes efter coronapandemien at øge antallet af rejsende yderligere samt rykke konferencer fra Hong Kong til Macau, da konferencepriserne på Macau er halvt så høje som i Hong Kong. Dette vil med stor sandsynlighed betyde flere gæster, der gambler og benytter sig af halvøens restauranter, butikker og andre attraktioner, når konferencedagene slutter.

Udover broen er der også flere andre større infrastrukturprojekter på tegnebrættet. En letvægtsbane skal gøre det nemmere at komme rundt på Macau, og mens første del af banen åbnede i december 2019, forventes den yderligere udvidet i de kommende år.

Dags-besøgende dominerer

Kineserne har udbygget en jernbane, der indtil videre er 40 kilometer lang og kører mellem de 2 kinesiske byer Guangzhou og Zhuhai. Udvidelsen betyder, at jernbanen i dag stopper i Hengqin – Macaus naboø – hvor der er planer om at bygge et stort ferieparadis, og hvor en bro giver direkte adgang til Cotai-delen af Macau.

Udvidelsen estimeres at forkorte tiden til Cotai med én time – primært fordi de rejsende slipper for at stå i kø i Gongbei, der ligger ved siden af Zhuhai station. Omkring halvdelen af Macaus besøgende finder vej gennem denne indgang, hvilket ofte betyder lange køer for de rejsende. Ved at tage toget videre til Hengqin og herfra benytte indgangen til Cotai-delen af Macau, der i dag ikke udnyttes til fulde, kan der spares en del tid. Den kortere rejsetid muliggør en tur til Macau for flere kinesere, der er bosat længere inde i landet. 

Udvidelsen, der åbnede i august 2020, kan, når der åbnes helt op for Macau igen, betyde endnu større vækst i antallet af besøgende, særligt massemarkedsspillere og dags-besøgende, men også i overnattende gæster, da disse ofte vil tage til Cotai, hvor omkring 85 til 90 procent af kasinooperatørernes hotelværelser er placeret.

I 2019 var der knap 40 millioner besøgende på Macau. Andelen af dags-besøgende voksede til at udgøre mere end halvdelen af de besøgende mod lidt under halvdelen i 2018. Dags-besøgende udgjorde dermed, for første gang siden 2015, en større andel end de overnattende. Denne udvikling vurderes at være primært grundet åbningen af føromtalte bro – men også grundet mangel på hotelværelser.

Der er i dag omkring 36.000 hotelværelser på Macau. I de kommende år forventes udbuddet af hotelværelser at vokse i takt med, at flere kasinooperatører udvider deres kapacitet. Sands China har ikke mere plads at bygge på, men til gengæld kan gruppen renovere, optimere og bygge opad.

Sands China er i gang med en omfattende renovering af et af deres hoteller, som tidligere hed Sands Cotai Central, der skal laves om til et nyt resort, The Londoner. Ligesom Sands Chinas nuværende The Venetian er inspireret af den italienske by Venedig og The Parisian af franske Paris, finder The Londoner inspiration i Londons mange attraktioner såsom Big Ben og Westminster Palace. The Londoners første fase åbnede officielt op i februar 2021 og vil således stå klar, når kineserne igen kan flokkes til Macau. Projektet, som The Londoner er en del af, forventes at blive en investering på mere end to milliarder amerikanske dollars for Sands China.

De nye åbninger – herunder Sands Chinas nye Four Seasons Tower Suites, der åbnede i 2020, The Londoner samt de andre kasinoers udvidelser (herunder Galaxys, som der kan læses mere om i teksten om Galaxy Entertainment Group) – forventer at føre til en vækst i antallet af værelser på 7 procent årligt de kommende år. De nuværende knap 40.000 hotelværelser på Macau forventes således at være steget til 50.000 værelser om 3 til 4 år. Dette er en glæde for alle de mange besøgende på halvøen, der frem til pandemien bidrog til belægningsgrader på mellem 90 og 100 procent på Macaus hoteller og forventes at gøre det igen på den anden side af pandemien. Sands China vil også efter de andre kasinoers udvidelse have klart størst hotelkapacitet på halvøen. Udvidelserne bringer dog ikke Macau i nærheden af Las Vegas, der har omkring 160.000-175.000 værelser.

Yay dividends!”

Sands China har gennem årene investeret massivt i deres nuværende bygninger og udvidelser. Til gengæld forventes investeringerne til vedligeholdelse at udgøre under tre procent, når Sands China er færdig med udvidelserne.

Der kan derfor forventes høje stigninger i de årlige frie pengestrømme over de næste mange år, som kan betyde pæne vækstrater i det allerede høje udbytte. Sands Chinas betalte hvert år fra 2015 til 2019 et udbytte per aktie på 1,99 Hong Kong dollars svarende til knap 5 procent af aktiekursen, hvilket er et højt niveau på Macau. I 2020 og 2021 måtte Sands China sætte udbyttet på pause grundet pandemiens påvirkning på Macau. Vi forventer dog, at Sands China vil genoptage de pæne udbyttebetalinger, når situationen igen er normal på Macau. Den nu afdøde grundlægger, Sheldon Adelson, er kendt for udtrykket ”Yay, dividends!”, og vi tror på, at dette mantra vil præge Sands China længe efter Adelson, som et stolt eftermæle.

Sands China har en gæld, der i løbet af 2021 er vokset til lidt under 7 milliarder amerikanske dollars svarende til lidt over 2 års 2019-indtjening. Dette er højere end vores andet kasinoselskab, Galaxy Entertainment Group, der har 38 milliarder Hong Kong dollars – svarende til omkring 5 milliarder amerikanske dollars – i kontanter, vel at mærke, men samtidig er det væsentligt lavere end de andre kasinooperatører på Macau.

Sands Chinas afkast på den investerede kapital var i 2019 omkring 30 procent. Vi er glade for selskaber, der kan investere vores kapital i værdiskabende projekter i deres primære forretningsområder, men vi sætter selvfølgelig også pris på, at selskaberne disciplineres til at holde et vist udbytte. Amerikanske Las Vegas Sands er, som tidligere nævnt, den største aktionær i Sands China med en 70 procent ejerandel af selskabet. En del af grunden til de høje udbytter skal således findes i, at hovedaktionæren er interesseret i at få del i de pengestrømme, der generes i Sands China – og som havde tilhørt Las Vegas Sands, hvis ikke det havde været for børsnoteringen af selskabet.

Sands China blev børsnoteret under den finansielle krise i 2009, hvor Las Vegas Sands solgte en del af Sands China for at betale af på en gæld, der var opstået efter åbningen af det ikoniske Marina Bay Sands i Singapore. Havde det ikke været for finanskrisen, havde vi ikke haft mulighed for at blive medejere af dette fantastiske selskab.
Øvrige Globale selskaber