logo
søgeikon

SimCorp

SimCorp er med til at sætte den teknologiske standard i den attraktive og voksende nicheindustri for softwareløsninger til kapitalforvaltning. Det sker gennem vedholdende og betydelige investeringer i selskabets markedsledende produkt, SimCorp Dimension.
Fra sin førende position tager SimCorp løbende markedsandele, mens salget af yderligere funktionalitet og services til den eksisterende loyale kundebase øges støt. Vækstudsigterne er imponerende, rentabiliteten er høj og kapitalbindingen er lav, hvilket resulterer i forudsigelig, solid og langsigtet vækst i de frie pengestrømme. SimCorp, som har været en del af vores portefølje, siden vi stiftede BLS Capital i 2008, er et selskab lige efter vores drejebog.

SimCorp blev grundlagt i 1971 som et regionalt softwarekonsulentselskab, der leverede skræddersyede softwareløsninger til store selskaber. I 1995 havde SimCorp udviklet den tidlige version af sit nuværende flagskibsprodukt, SimCorp Dimension, og de første kunder begyndte at bruge systemet i 1996. SimCorp Dimension blev en stor succes og tegner sig i dag – mere end 25 år efter, at produktet blev udviklet og et halvt århundrede efter, at SimCorp blev stiftet – for langt hovedparten af selskabets omsætning. SimCorp Dimension er en specialiseret softwareløsning til forvaltning af investeringer, som sælges på abonnement til verdens førende kapitalforvaltere, pensions- og forsikringsselskaber, centralbanker, statsejede fonde og store selskabers finansafdelinger.

I 2022 omsatte SimCorp for 561 millioner euro, svarende til en organisk vækst på mere end 9 procent i forhold til året før. SimCorps kontraktuelt sikrede årligt tilbagevendende omsætning – den såkaldte ARR (Annual Recurring Revenue) – udgjorde i 2022 338 millioner euro, en stigning på 12 procent i forhold til 2021. Ordrebeholdningen ved årets udgang udgjorde 191 millioner euro, en stigning på 50 procent i forhold til året før. Med afsæt i den kraftige fremdrift i slutningen af 2022 forventer SimCorp en ARR-vækst på 12–17 procent i 2023 samt at kunne øge omsætningen med over 10 procent om året i de kommende år.

SimCorp headquarter

I 2022 realiserede SimCorp en driftsindtjening på 126 millioner euro, hvilket betyder, at hver 100 euro i omsætning genererede en driftsindtjening på 22 euro. Havde det ikke været for øgede investeringer i udvikling og ekstraordinære omkostninger forbundet med støtte til medarbejderne i Ukraine, ville SimCorp have realiseret en driftsindtjening på 24 euro for hver 100 euro i omsætning. Selvom SimCorp har en solid rentabilitet, halter den noget efter andre IT-softwareselskabers. I 2023 planlægger SimCorp at sætte yderligere skub i investeringstiltag der skal øge væksten på mellemlangt sigt. Selskabet forventer således at realisere en driftsindtjening på mellem 21 og 24 euro for hver 100 euro i omsætning, hvilket er endnu et tilbageskridt i forhold til konkurrenterne. På længere sigt vil den betydelige operationelle gearing, der er indbygget i SimCorps forretningsmodel, dog skinne tydeligt igennem. I takt med at omsætningen fortsat vokser med tocifrede vækstrater, forventer SimCorp at kunne overgå sin hidtidige rekord på 28 euro i driftsindtjening for hver 100 euro i omsætning. Vi støtter SimCorps langsigtede strategi og investeringer og ser et endnu større potentiale end selskabet har meldt ud.

Ved udgangen af 2022 havde SimCorp mere end 2.000 ansatte i 20 lande. Godt 70 procent af omsætningen kom fra Europa, Mellemøsten og Afrika, mens Nordamerika med 20 procent af omsætningen var den næststørste region. Asien-Stillehavsområdet var den mindste region med omkring 10 procent af koncern-omsætningen.

Førende på et attraktivt nichemarked

Kapitalforvaltningsløsninger er indbegrebet af et nichemarked. SimCorp har identificeret et globalt marked på 1.815 potentielle kunder, der repræsenterer et årligt omsætningspotentiale på omkring 6,5 milliarder euro. Geografisk udgør Europa, Mellemøsten og Afrika 45 procent af verdensmarkedet, mens Nordamerika og Asien udgør henholdsvis 40 procent og 15 procent.

På kundesegmenter er markedet nogenlunde ligeligt fordelt mellem kapitalejere, eksempelvis pensionskasser og statsejede fonde, og kapitalforvaltere, der forvalter midler på vegne af kapitalejere. Inden for de seneste år har SimCorp i stigende grad rettet sit fokus mod kapitalejere, hvor der opleves en større vilje og evne til at tage beslutningen om at investere i et professionelt forvaltningssystem.

Ved udgangen af 2022 havde 207 kunder valgt at benytte SimCorp Dimension. Med en omsætning på 561 millioner euro svarer dette til en global markedsandel på omkring 10 procent målt på antal kunder og værdi. SimCorps største konkurrent er kapitalforvalteren BlackRock, som med sit system Aladdin har en global markedsandel på omtrent 15 procent. SimCorp anerkender BlackRocks Aladdin-system som en dygtig konkurrent, og systemet står specielt stærkt på det nordamerikanske hjemmemarked. Det faktum, at Aladdin er ejet af en kapitalforvalter, bør dog være en ulempe i forhold til salg af systemet til konkurrerende kapitalforvaltere.

Et kapitalforvaltningssystem som SimCorp Dimension eller Aladdin er en dybt integreret og særdeles kritisk komponent i kundens daglige drift. Det betyder, at omkostningerne ved at skifte til et andet system er betydelige, hvilket typisk giver sig udslag i langvarige kundeforhold. Det sker kun meget sjældent, at kunder skifter bort fra en af de to industriledende udbyderes systemer.

Den altoverskyggende langsigtede konkurrenceparameter er forvaltningssystemets kvalitet, robusthed og evne til at dække kundens behov på en måde, som sikrer, at eksisterende kunder fastholdes, samtidig med at der løbende vindes nye. Det kræver betydelige og løbende investeringer at holde et system konkurrencedygtigt, og 600 af SimCorps ansatte, svarende til 30 procent af den samlede medarbejderstab, arbejder med softwareudvikling. Selskabet investerer hver femte omsætnings-euro i at fastholde og styrke SimCorp Dimensions førende markedsposition.

Udover SimCorp Dimension og Aladdin findes der kun få komplette, professionelle forvaltningssystemer på markedet. De mindre udbyderes mere snævert fokuserede systemer har ikke samme kvalitet, pålidelighed og skalerbarhed som SimCorps og Blackrocks løsninger. Da det vil kræve betydelige investeringer at udvikle en løsning, der kan konkurrere med de to markedslederes, er dette ikke en reel mulighed for de mindre udbydere. Vi betragter således de omkring 75 procent af det adressérbare marked, der anvender enten mindre, ikke-konkurrencedygtige tredjepartssystemer eller egenudviklede løsninger, som rendyrket vækstpotentiale for de to industriledere.

SimCorps ændrede forretningsmodel vil fordoble eller endog tredoble kundernes værdi

For omkring ti år siden indledte SimCorp en omlægning af sin forretningsmodel fra at være et softwareproduktselskab, der leverede software til installation på kundernes servere, til at blive et selskab, der leverer software og relaterede services til kunderne fra skyen. Dette skifte er nu ganske fremskredent, og den betydelige værdiskabelse, det vil føre med sig over de kommende år, bliver stadigt tydeligere.

Med SimCorp Dimension kan kapitalforvaltere lagre og styre de data, der danner grundlag for deres forretning, styre handler og porteføljer på tværs af
aktivklasser og markeder, overvåge investeringer og risikoeksponeringer i realtid og administrere deres daglige forretning, herunder udarbejde relevant regnskabs- og rapporteringsmateriale til interne og eksterne interessenter. Systemets funktionalitet er blevet forbedret og ændret gennem årene, men har altid været et bærende element i kundernes drift og en førende løsning på markedet.

Tidligere købte kunderne SimCorp Dimension på en softwarelicenskontrakt, der gav dem ret til at bruge softwaren i deres egen organisation i al evighed. Efter denne model ville kunderne installere softwaren på deres egne servere, og deres egne ansatte ville stå for vedligehold af hardware, softwareopgraderinger (med hjælp fra SimCorp) og løbende services til understøttelse af forvaltningsaktiviteterne. Som udbyder af softwareprodukter opkrævede SimCorp en større engangsbetaling i forbindelse med salget af rettighedslicensen, mindre gebyrer i forbindelse med opgraderinger med yderligere funktionalitet og ad hoc-gebyrer, hvis en kapitalforvalter fik brug for hjælp med installation, konfiguration eller almindeligt vedligehold af løsningen.

Som det første skridt i udvidelsen af sit produktudbud har SimCorp udviklet SimCorp Dimension som et cloud-tilbud. Med SimCorp Dimension i skyen kan SimCorp sælge sine softwareprodukter som en abonnementsløsning – en Software-as-a-Service – eller SaaS-forretningsmodel. Med muligheden for at tilgå den seneste version af softwaren fra skyen kan kunderne løbende opgradere og tilkøbe funktionalitet og samtidig undgå at forholde sig til løbende vedligehold og ibrugtagning af software. Desuden slipper cloud-kunderne for at skulle drifte og vedligeholde lokale hardwareinstallationer. Det er en stor fordel for kapitalforvaltere, som hellere vil fokusere på deres kerneforretning og overlade softwarehosting og -drift til SimCorp.

Når SimCorp overtager hosting og drift af SimCorp Dimension fra kunderne, kan selskabet opkræve et større gebyr, og den årlige omsætning fra en SaaS-kunde er typisk omkring det dobbelte af omsætningen fra en tilsvarende traditionel kunde med en rettighedslicens. Skønt SimCorp sender en del af den ekstra omsætning videre til sin cloud-leverandør, Microsoft Azure, indebærer SaaS-modellen en betydelig operationel skalafordel. Med tilstrækkelig mange kunder på SaaS-modellen anslås omsætningen og driftsindtjeningen fra en SaaS-kunde at være dobbelt så høj som omsætningen og driftsindtjeningen fra en tilsvarende traditionel kunde med en rettighedslicens.

Næste skridt i udvidelsen af SimCorps forretningsmodel udspringer af SaaS-modellen. Med SimCorp Dimension tilgængelig som en SaaS-løsning, kan SimCorp tilbyde sine kunder at overtage en del af de mere standardiserede forvaltningsopgaver, som traditionelt udføres af forvalteren. Tilbuddet omfatter overtagelse af opgaver såsom datarensning, datastyring, drift samt rapporterings- og regnskabsydelser, som alle sammen er opgaver, som SimCorp eller en af SimCorps partnere kan udføre i skyen.

SimCorp sælger sine outsourcing-løsninger som “Business Processes as a Service” eller “BPaaS,” og den årlige omsætning fra en SaaS- og BPaaS-kunde er omkring tre gange så stor som omsætningen fra en traditionel kunde med en rettighedslicens. SimCorp investerer i øjeblikket i at udvide og skalere BPaaS-
tilbuddet men forventer, at driftsoverskuddet per omsætnings-euro på en
SaaS- og BPaaS-kunde ved stordrift vil mindst være på niveau med driftsoverskuddet per omsætnings-euro på en SaaS-kunde. Omsætningen og driftsindtjeningen fra en SaaS- og BPaaS-kunde anslås således at være tre gange så høj som omsætningen og driftsindtjeningen fra en tilsvarende traditionel kunde med en rettighedslicens.

Stigende omsætningsvækst i vente

Da SaaS- og BPaaS-kunder er to til tre gange så meget værd som en traditionel licenskunde, og da stort set alle nye kunder nu køber SimCorp Dimension som en SaaS-løsning, vil SimCorps langsigtede omsætningsvækst og værdiskabelse fra nye kunder være to til tre gange højere end det historiske niveau, selv hvis tilgangen af nye kunder forbliver på det historiske niveau på 8 til 10 nye kunder om året. Under pandemien lå tilgangen under det historiske niveau, men i 2022 fik SimCorp 11 nye kunder af varierende størrelser. De nye kunder talte blandt andet en af de største nordamerikanske banker samt to andre nordamerikanske kunder. Derudover meddelte SimCorp, at en vigtig kunde, et stort forsikringsselskab, nu havde taget selskabets løsninger i brug, hvilket vil udgøre en vigtig reference fremadrettet. Det gode momentum i Nordamerika giver den nyudnævnte salgsdirektør for det nordamerikanske marked, John Needham, gode kort på hånden i forhold til at forløse mere af SimCorps store potentiale i denne vigtige region. Det er ledelsens mål at sikre sig 10 til 20 nye SimCorp Dimension-kunder om året, og der forventes således et øget vækstbidrag fra nye kunder, både hvad angår antallet af nye kunder og værdien per ny kunde.

Udover det øgede bidrag fra tilgang af ny forretning er der flere andre grunde til at glæde sig over den igangværende konvertering til SaaS og BPaaS.

For det første vurderer vi, at de outsourcing-muligheder, der er forbundet med SaaS- og BPaaS-løsningerne, vil styrke SimCorp Dimensions konkurrenceevne. Tendensen blandt kunderne går i retning af øget fokus og specialisering, og SimCorps SaaS- og BPaaS-løsninger giver kapitalforvaltere og kapitalejere mulighed for at overlade de aktiviteter, der ligger uden for kerneområdet, til SimCorp og dets servicepartnere, så de selv kan koncentrere sig om deres kerneforretning.

For det andet ser vi SaaS- og BPaaS-modellerne som et ekstra lag af beskyttelse i forhold til at fastholde SimCorps allerede meget loyale kundebase. Når SimCorp overtager kundens løbende IT-drift, stiger servicekvaliteten og -effektiviteten takket være selskabets systemkendskab og skalafordele. Det giver en forbedret oplevelse for SimCorp Dimension-kunden og øger kundefastholdelsen fra det allerede meget høje niveau.

For det tredje har SimCorp Dimension som en cloud-baseret SaaS-løsning gjort det muligt for SimCorp at udvide markedet til også at omfatte mindre kunder. De mindre kunder tilbydes en partnerskabsmodel, der kaldes Channel Play. Her leveres SimCorp Dimensions front-office-modul som en SaaS-løsning i samarbejde med SimCorps forretningspartner, som samtidig tilbyder en komplet servicepakke. Der er her tale om en win-win-win-situation, hvor de mindre kunder får adgang til SimCorp Dimensions avancerede funktionalitet, mens SimCorp og selskabets partner opnår skalafordele og rentabilitet i et kundesegment, som ellers ville være urentabelt. Inden for Europa, Mellemøsten og Afrika-området omfatter SimCorps Channel Play-partnere State Street International, Société Générale og UI Labs, og efter tilgangen af tre nye Channel Play-kunder i 2021 er konceptet ved at bide sig fast med 9 nye kunder i 2022. I 2022 etablerede SimCorp et joint venture med den australske kapitalforvalter Challenger om udvikling af en Channel Play-løsning rettet mod mindre potentielle kunder i Asien og Stillehavsområdet. Der meldes om en god start for joint venture-selskabet med betydelig interesse og kontrakter med de første kunder. Vi anser Channel Play som en fornuftig måde, hvorpå SimCorp kan udvide sin dækning til ellers urentable kundesegmenter, og vi ser spændende muligheder for udrulning af konceptet til det vigtige nordamerikanske marked.

Endelig ser vi også betydelige muligheder for værdiskabelse via konvertering af eksisterende kunder med konventionelle licensaftaler til SaaS- og BPaaS-løsningerne. En konvertering indebærer ekstraarbejde for kunden, men da SimCorp altid har insisteret på, at licenskunder løbende skulle opgradere deres software til den seneste version, er konverteringen relativt let. Da fordelene ved at drifte
SimCorp Dimension som en SaaS/BPaaS-løsning er både håndgribelige og værdifulde, oplever SimCorp derfor vækst i antallet af årlige konverteringer. Dette ventes at fortsætte, og SimCorp forventer at foretage 10 til 20 konverteringer om året fremover.

Ved udgangen af 2022 anvendte 64 af 207 SimCorp Dimension-kunder løsningen under en SaaS-aftale, mens et fåtal havde indgået aftale om en af de nyligt lancerede BPaaS-services. Hvis man antager, at det resterende antal licenskunder konverterer til SaaS over en tiårig periode, vil det øge omsætningsvæksten med omkring fem procentpoint per år i denne periode. Hvis man antager, at alle eksisterende SimCorp Dimension-kunder konverteres til SaaS- og BPaaS-aftaler, vil det fordoble vækstbidraget til gennemsnitligt omkring ti procentpoint om året over perioden.

Alene ved at sælge sine markedsledende SaaS- og BPaaS-løsninger til sin loy-
ale eksisterende kundebase har SimCorp altså mulighed for at mere end fordoble sin omsætning i løbet af de kommende ti år. Hvis man dertil lægger SimCorps forventninger om 10 til 20 nye SimCorp Dimension-kunder om året – til 2 til 3 gange den historiske værdi per kunde – samt det forventede vækstbidrag fra nye kundesegmenter, som hverves via Channel Play-modellen, ser vækstperspektiverne endnu bedre og endnu mere langsigtede ud.

SimCorps mellemlange vækstambitioner om en årlig omsætningsvækst på mere end 10 procent er klart opnåelige, og den forventede ARR-vækst for 2023 på 12 til 17 procent forekommer at være en mere passende indikation af selskabets mellemlange årlige vækstpotentiale.

Målrettet ledelse investerer i rentabel vækst

Med henblik på at forløse selskabets store vækstpotentiale har ledelsen iværksat en række ganske ambitiøse ændringer, som omfatter betydelige investeringer i skalering og automatisering af selskabets leverancemodel samt trimning og reorganisering af den globale medarbejderstab.

I 2022 annoncerede SimCorp en ny organisationsstruktur, som skal forløse det betydelige potentiale i SaaS- og BPaaS-forretningen. Tidligere havde de internationale divisioner ansvar for hele værdikæden, hvilket medførte uhensigtsmæssige overlap af administrative funktioner og for stor opmærksomhed omkring ikke-kundevendte aktiviteter. Under den nye struktur har de regionale kontorer nu karakter af fuldt fokuserede salgscentre, mens de administrative funktioner og strategi- og udviklingsaktiviteterne er flyttet over i globale koncernfunktioner.

I forbindelse med årsrapporten for 2022 annoncerede SimCorp en reduktion af medarbejderstaben, der skulle afspejle den nye organisationsstruktur. Omkring 120 medarbejdere i salgs- og udviklingsfunktionerne i højomkostningslande blev afskediget, og selskabet offentliggjorde samtidig planer om at styrke sine udviklingsteams med henblik på at øge automatiseringen og understøtte SaaS- og BPaaS-funktionerne. Nyansættelserne vil være koncentreret i Indien, Ukraine, Polen, Mexico og Filippinerne. De øgede investeringer i funktionalitet, automatisering og skalering vil påvirke driftsindtjeningen negativt på kort sigt, men vi bakker til fulde op om ledelsens urokkelige ambitioner om at transformere SimCorp med henblik på at forløse selskabets store langsigtede værdiskabelsespotentiale. Ansvaret for at forme og skalere SimCorps organisation i forhold til den nye struktur ligger hos produktdirektør Georg Hetrodt, som kom til SimCorp i 1998. Georg Hetrodt kender SimCorp ud og ind fra sine mange år i forskellige roller i selskabet, herunder 13 år som ansvarlig for SimCorps forsknings- og udviklingsaktiviteter.

I takt med at den tilpassede SaaS- og BPaaS-model og omkostningsbase slår igennem, forventer selskabet, at driftsindtjeningen målt som en procentdel af omsætningen vil slå den tidligere rekord på 28 procent. Med tanke på den betydelige operationelle gearing, der er indbygget i SimCorps forretningsmodel, finder vi det sandsynligt, at indtjeningen når op over 30 euro per 100 euro i omsætning, når forretningen når den tilsigtede størrelse.

Solide regnskabstal sløres af kortsigtet støj

SimCorps forretningsmodel indeholder grundlæggende nogle ganske attraktive langsigtede finansielle træk. Udover de solide udsigter for omsætnings- og resultatvæksten på mellemlangt sigt kræver forretningsmodellen stort set ingen investeringer og har ingen kapitalbinding i lagerbeholdninger. Bortset fra effekten af udskudte kundebetalinger i henhold til SimCorps betalingsbetingelser omdannes hele overskuddet efter skat således til frie pengestrømme, og afkastet på den investerede kapital er tårnhøjt.

På kort sigt sløres SimCorps attraktive underliggende driftsresultater dog af en uheldig regnskabsmæssig forvridning, som skyldes, at selskabet uundgåeligt er underlagt IFRS 15, som er et IASB (International Accounting Standards Board) regnskabsprincip for indregning af omsætning. I henhold til IFRS 15 skal SimCorp indregne den samlede sum af fremtidige abonnementsbetalinger fra en ny SaaS-kunde som omsætning ved kontraktens indgåelse. Det medfører en uheldig teknisk tidsforskydning mellem SimCorps rapporterede omsætning og de kontante abonnementsbetalinger SimCorp modtager fra kunderne over en årrække. Den samlede sum af abonnementsbetalingerne indregnes med det samme i SimCorps omsætning, overskud og investerede kapital (under “kontraktaktiver”) hvorefter de løbende indregnes i Simcorps pengestrømme over SaaS-kontraktens løbetid i takt med at betalingerne modtages.

Ved stor tilgang af nye SaaS-kunder – som det blandt andet er tilfældet i perioder med mange konverteringer af rettighedslicenser til SaaS-kontrakter – har IFRS 15 følgende kortsigtede regnskabsmæssige konsekvenser: 1) en uforholdsmæssigt højere rapporteret omsætning og indtjening sammenlignet med pengestrømmene og 2) en kraftig stigning i den investerede kapital, som kun langsomt konverteres til kontanter i takt med at abonnementsbetalingerne modtages. Det medfører en kunstig kortsigtet nedgang i SimCorps pengestrømskonvertering og afkast på den investerede kapital. Effekten er ganske markant: I 2022 rapporterede SimCorp en historisk lav pengestrømskonvertering på 59 procent og et afkast af den investerede kapital på 29 procent, hvor begge nøgletal før implementeringen af IFRS 15 lå væsentligt over 100 procent. Nøgletallene fra før IFRS 15 afspejler SimCorps grundlæggende forretningsmodel, og i takt med at, overgangen til SaaS- og BPaaS-modellen skrider frem, vil indvirkningen af IFRS 15 mindskes og de rapporterede nøgletal gradvist normalisere sig.

Ledelsen driver SimCorp uden gæld. Selskabet havde en kontantbeholdning på næsten 40 millioner euro ved udgangen af 2022, og på grund af den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 15 sluttede SimCorp 2022 med kontraktaktiver på knap 300 millioner euro. Disse aktiver er kontraktligt sikrede fremtidige abonnementsbetalinger, der opkræves i henhold til SimCorps SaaS-kontrakter over de kommende år. Eftersom SimCorps kunder typisk er særdeles finansielt robuste, udgør disse 300 millioner euro (svarende til mere end 11 procent af SimCorps markedsværdi primo 2023) et fortrinligt pant i det usandsynlige tilfælde, at SimCorp skulle få behov for at styrke likviditeten.

SimCorps frie pengestrømsrente er omkring 4 procent målt på selskabets markedsværdi primo 2023. Skønt pengestrømsrenten således ligger et godt stykke over vores mindstegrænse på 3 procent, afspejler den et år, hvor indtjeningen vil være under pres på grund af de store investeringer i SaaS og BPaaS. Den underliggende pengestrømsrente er således betydeligt højere.

I forhold til kapitalallokering prioriterer selskabet at have en solid likviditetsbuffer, at foretage værdiskabende organiske investeringer i forretningen, udbetale mindst 40 procent af de frie pengestrømme som udbytte og tilbagekøbe egne aktier for eventuelle overskydende midler. I 2022 udbetalte SimCorp et udbytte på 7,5 kroner per aktie, svarende til et direkte afkast på omkring 1,5 procent målt på aktiekursen ved årets begyndelse. I 2023 forventer vi, at SimCorp vil fortsætte den hidtidige praksis i forhold til udbytte men afstå fra at tilbagekøbe egne aktier til fordel for fortsatte investeringer i langsigtet organisk vækst i omsætning og frie pengestrømme.

Stærk ledelse skal forløse det store potentiale

SimCorps strategiske og operationelle dagsorden er spændende, ambitiøs og krævende. For at kunne forløse det betydelige potentiale for langsigtet vækst og værdiskabelse gennem en vellykket eksekvering af mulighederne inden for SaaS og BPaaS er det helt afgørende, at der investeres i skala og automatisering, samtidig med at organisationen omlægges og trimmes. Ledelsens dagsorden er tætpakket og ikke uden kortsigtet eksekveringsrisiko. Vurderet på baggrund af de fremskridt, der er gjort med de allerede søsatte tiltag, føler vi os dog overbevist om, at administrerende direktør Christian Kromann og den nyligt udnævnte finansdirektør Michael Bjergby kan løse opgaven – og at de har bestyrelsesformand Peter Schützes fulde opbakning.

Christian Kromann kom til SimCorp i 2019 som driftsdirektør med kommercielt fokus efter en karriere hos Tia Technology, nu en del af amerikanske Sapiens, og amerikanske SunGard, hvorfra han har omfattende kommerciel erfaring med IT-løsninger til finansielle selskaber. I 2021 overtog han rollen som administrerende direktør efter Klaus Holse, som gennem sine 9 år som administrerende direktør havde bidraget med stærk kommerciel og teknisk forståelse og en resultatorienteret og strategisk langsigtet tankegang.

Peter Schütze, som har mange års erfaring med finansielle selskaber fra sin tid i blandt andet Unibank og Nordea Danmark, blev bestyrelsesformand i 2019. Vi er overbevist om, at han vil fortsætte den strategiske retning, som han var med til at sætte i sine seks år som næstformand. Næstformand for bestyrelsen er Morten Hübbe, der er administrerende direktør i forsikringsselskabet Tryg, som også er et af Vores Selskaber.

SimCorp har igennem flere år sat den teknologiske standard i sin attraktive og voksende nicheindustri gennem sine vedholdende og betydelige investeringer i selskabets markedsledende softwareløsning. Mulighederne for at opnå betydelig langsigtet vækst og værdiskabelse gennem en fortsættelse af denne strategi har aldrig været større. Takket være selskabets førende position inden for en koncentreret industri med attraktive fremtidsudsigter og dets stærke ledelse, der eksekverer på den rigtige strategiske og operationelle dagsorden, ser fremtiden lys ud for SimCorp. SimCorp har været en del af vores portefølje, siden vi stiftede BLS Capital i 2008, og vi ser frem til at fortsætte rejsen sammen med vores softwareselskab og dets lovende forretning inden for SaaS og BPaaS.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Danske selskaber