logo
søgeikon

Yum China

Under depressionen i USA i 1930’erne begyndte Oberst Harland Sanders at sælge stegt kylling fra sin vejsiderestaurant i Kentucky. Hans opskrift indeholdt 11 hemmelige krydderier og med en patenteret tilberedningsmetode, smagte oberstens kylling himmelsk. Mere end 90 år senere er Kentucky Fried Chicken, KFC, et veletableret navn i den globale restaurationsbranche. I dag er KFC China vores kinesiske restauratør, Yum Chinas, guldæg. Oberst Sanders’ portræt pryder fortsat KFC-logoet, og ambitionen er uforandret: KFC’s kylling skal smage så godt, at man ikke kan lade være med at slikke sine fingre, når man spiser den.

I oktober 2016 blev vores kinesiske restauratør, Yum China, et selvstændigt børsnoteret selskab. Det skete, da det amerikanske børsnoterede selskab, Yum! Brands, presset af aktivister, valgte at udskille sine kinesiske aktiviteter. Vi har tidligere gennem en mangeårig periode været medejere af Yum! Brands grundet deres ejerskab af Yum China. Vi har derfor fulgt selskabet tæt over en længere årrække. Yum China driver i dag restaurantkæderne KFC, Pizza Hut og Taco Bell i Kina på en licensaftale fra Yum! Brands, der løber i 100 år. Aftalen giver Yum China de fulde kommercielle enerettigheder til de tre brands mod, at de hvert år betaler tre procent af restaurantomsætningen til Yum! Brands.

Yum China KFC restaurant in China

Yum Chinas historie strækker sig tilbage til 1987, hvor den første KFC-restaurant blev åbnet i Beijing. Restauranten var på det tidspunkt den største KFC-restaurant i verden samt den første restaurant i Kina fra en vestlig restaurantkæde. I 1990 fulgte åbningen af den første Pizza Hut, og siden er listen af restaurant- og kaffekæder drevet af Yum China udvidet med kendte vestlige navne såsom Taco Bell og Lavazza, kinesiske køkkener såsom Little Sheep, Huang Ji Huang og den kinesiske kaffekæde, COFFii & JOY.

Specielt de vestlige brands appellerer til den voksende kinesiske middelklasse, og mens vi i vesten er glade for burgere, så er kylling den foretrukne spise i flere Asiatiske kulturer. KFC er derfor Yum Chinas største og mest succesfulde kæde med en årlig omsætning på 7 milliarder amerikanske dollars, svarende til over 70 procent af Yum Chinas samlede omsætning og med en driftsindtjening på over 800 millioner amerikanske dollars svarende til 60 procent af Yum Chinas driftsindtjening. Pizza Hut er næststørst i Yum China-familien med omkring 20 procent af omsætningen og 8 procent af indtjeningen. Selvom gennemsnitskineserens forbrug af friskbrygget kvalitetskaffe endnu ligger langt under hvad vi ser i andre lande, så ser vi et stort potentiale i Yum Chinas kaffeportefølje.

En ny restaurant hver femte time i 2021

Yum Chinas 425.000 ansatte driver i dag næsten 12.000 restauranter i over 1.600 byer. Dette inkluderer 8.200 KFC-restauranter og 2.600 Pizza Hut-restauranter, hvilket gør KFC til den største restaurantkæde i Kina og Yum China til landets ubetinget største restauratør. Til sammenligning har McDonalds 3.900 restauranter i Kina, mens Burger King har 1.300 og Domino’s Pizza har 200.

Siden opstarten i 1987 har Yum China i gennemsnit åbnet lige under 1 ny restaurant om dagen. Langt størstedelen af de nye restauranter er dog åbnet siden selskabet blev selvstændigt i 2016, og de seneste 5 år har selskabet åbnet omkring 3 restauranter om dagen. I 2021 satte Yum China rekord med næsten 5 restaurantåbninger per dag eller 1 ny restaurant hver 5. time døgnet rundt.

På trods af det accelererende åbningstempo er mulighederne for yderligere restaurantåbninger på det store kinesiske marked langt fra udtømte. Eksempelvis svarer det nuværende antal KFC-restauranter til omkring 5 restauranter per 1 million kinesere, hvilket kan sammenlignes med cirka 22 amerikanske McDonalds-restauranter per 1 million burgerelskende amerikanere. En stor del af det uudnyttede potentiale ligger i de mindre kinesiske byer, hvor Yum China endnu ikke er fuldt til stede. I tillæg til de mere end 1.600 byer, der allerede har én eller flere Yum China-restauranter, har vores kinesiske restauratør identificeret yderligere 1.200 byer, som vurderes velegnede til restaurantåbninger.

Unik digital platform understøtter væksten

Den imponerende vækst i antallet af restauranter understøttes af Yum Chinas unikke digitale platform. Platformen binder effektivt forretningen sammen hele vejen fra indkøb af råvarer til servering af måltider og sikrer, at nye restauranter, selv i små byer, hurtigt kan levere attraktive overskud. 

Tilbage i 2010 lancerede Yum China den første version af deres bestillingsapp og åbnede samtidig op for udbringning af mad. I 2016 lancerede Yum China deres medlemsklub, og de kunne allerede året efter melde om over 120 millioner medlemmer. I dag har KFC’s og Pizza Huts medlemsklubber henholdsvis 330 millioner og 110 millioner medlemmer. 19 millioner medlemmer betaler, hvad der svarer til mindst 3 amerikanske dollars om måneden for medlemsfordele såsom gratis udbringning, tidlig adgang til nye retter og muligheden for at tilføje sange til playlisten i restauranterne.

De digitale medlemsklubber er verdens største i restaurationsbranchen og medlemmerne står tilsammen for 60 procent af omsætningen i Yum Chinas 2 største kæder. Til sammenligning har Starbucks’ kinesiske medlemsklub godt 15 millioner medlemmer, som står for omkring 50 procent af omsætningen fra kædens godt 5.500 kinesiske kaffebarer.

I 2021 modtog selskabet over knap 90 procent af deres bestillinger digitalt, og de bragte 35 procent af salget ud. Dette er et betydeligt løft fra tidligere. Yum Chinas udbringningsprocent ligger allerede væsentligt over industriens, og vi forventer, at Yum China fortsat vil føre an i – og nyde godt af – efterspørgslen efter mere udbringning. I modsætning til Yum China har langt de fleste restauranter ikke egen udbringning men benytter i stedet de to udbringningsservices, Meituan og Eleme, hvorved adgangen til data og kontrollen med et stadigt mere væsentligt serviceparameter overlades til tredjeparter. Selvom udbringningen tilfører yderligere omkostninger per måltid, så er udbringning af mad i sig selv en overskudsgivende forretning i det kinesiske marked. Yum China tager i gennemsnit 1,5 dollars per udbringning og ser vi på profitabiliteten hos Meituan, så er overskuddet på udbringning af mad omkring 4 dollars per 100 dollars omsætning.

Yum Chinas succesfulde digitale koncept giver nogle helt unikke konkurrencefordele. Udover en vigtig indsigt i kundepræferencer og forbrugsmønstre giver den digitale tilgang en unik evne til at lancere lokale salgskampagner, justere menuer og optimere prissætning på lokalt niveau. Optimeret ruteplanlægning for udbringning på tværs af brands, knivskarp lagerstyring, øget fødevaresikkerhed og optimal bemanding og kapacitetsudnyttelse på restaurantniveau, er blot eksempler på yderligere digitale driftsfordele som Yum Chinas konkurrenter må kigge langt efter.

Konkret har digitaliseringen siden 2019 reduceret elektricitetsforbruget per restaurant med over 30.000 KWh om året, hvilket svarer til 3 amerikanske husstandes årlige forbrug per restaurant. Desuden har digitaliseringen reduceret den gennemsnitlige produktionstid per måltid med omkring 10 procent og øget udbringningskapaciteten med 10 procent. Samlet set har Yum China kunnet øge antallet af restauranter fra 7.500 i 2016 til 12.000 i 2021 uden at øge antallet af ansatte nævneværdigt.

Den kinesiske restaurationsbranche er i vækst

Væksten i den kinesiske restaurationsbranche drives af en voksende kinesisk middelklasse med øget disponibel indkomst og øget forbrug af især vestlige forbrugsgoder. Urbaniseringen og en travlere livsstil for unge kinesere har de senere år medført, at langt flere spiser ude eller får færdige måltider bragt hjem.

Salget i restauranter med hurtig servering og vestligt inspirerede menukort er blandt de hurtigst voksende i industrien. Yum Chinas primære kategorier er således vokset med i gennemsnit 12 procent om året i perioden fra 2014 og 2019, og væksten forventes at blive 8 procent i perioden fra 2019 til 2024. Målt på vækstrater skiller kaffekategorien sig ud med næsten 30 procent årlig vækst i perioden 2014 til 2019, og skulle kineserne tage kaffedrikning til sig, som vi kender det fra vesten, er vækstpotentialet betydeligt. I 2019 drak den gennemsnitlige kineser under otte kopper kaffe om året, hvilket kan sammenlignes med 353 kopper per indbygger i Sydkorea og 391 kopper per indbygger i Amerika.

Udbringning af mad er ligeledes i stærk vækst. I perioden fra 2014 til 2019 voksede omsætningen fra udbragt mad i gennemsnit med over 30 procent om året og i 2019 blev næsten 15 procent af den samlede restaurantomsætning bragt ud. Pandemien har øget efterspørgslen efter udbringning betydeligt, og i 2024 forventes op til 25 procent af de kinesiske restauranters samlede omsætning at blive bragt ud. 

Stærkt positioneret med udsigt til tocifret vækst i indtjeningen

Med 35 års erfaring i den voksende kinesiske restaurationsbranche, en portefølje af attraktive vestlige brands, verdens største restaurantloyalitetsklub og en digital platform, der sikrer effektiv drift, står Yum China særdeles godt positioneret til fremtiden.

Fra sin position som Kinas største og mest digitalt avancerede restauratør forventer vi, at salgsvæksten i Yum Chinas eksisterende restauranter vil ligge på niveau med eller i den høje ende af industriens. Det vil sige i størrelsesordenen seks til ni procent om året. I KFC’s restauranter ligger væksten allerede på dette niveau. Hvad angår Pizza Hut og den resterende forretning ser vækstforventningen også realistisk ud efter nogle år med udfordringer grundet manglende opdateringer af restaurantinteriør og menukort.

I tillæg til væksten i den eksisterende forretning, bidrager den fortsatte åbning af nye restauranter og kaffebarer også betydeligt til salgsvæksten i Yum China. Selskabet erklærede, at målsætning er at øge antallet af restauranter og kaffebarer fra de nuværende knap 12.000 til 20.000 indenfor en kortere årrække. Fortsætter åbningerne i det nuværende tempo, vil selskabet nå målet i løbet af 2026.

Åbningerne vil i givet fald betyde en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af restauranter og kaffebarer på mere end 10 procent. Mens KFC og Pizza Hut naturligt vil tegne sig for det største antal åbninger, så vil den største procentuelle vækst være i antallet af kaffebarer, hvor vi vurderer, at specielt samarbejdsaftalen med italienske Lavazza har et stort potentiale. Yum China ejer 65 procent af det fælles kinesiske selskab, og målsætningen er at øge antallet af Lavazza-kaffebarer fra de nuværende 58 til 1.000 allerede inden udgangen af 2025. Dette svarer til åbning af en ny Lavazza-kaffebar hver anden dag. Samlet set vurderer vi, at Yum Chinas gennemsnitlige årlige omsætningsvækst vil være i størrelsesordenen 10 procent de kommende år.

Omkostningerne forbundet med åbning af de mange nye KFC- og Pizza Hut-restauranter samt investeringen i opbygningen af Lavazza-kæden vil på kort sigt opveje de besparelser, som stordriftsfordele og digitale driftseffektiviseringer bringer. Siden 2013 har Yum China næsten fordoblet antallet af restauranter og i den periode, har driftsindtjeningen ligget relativt fladt på mellem 12 og 15 dollars per 100 dollars i omsætning. De kommende år forventer vi, at niveauet for driftsindtjeningen fastholdes, så overskuddet fra driften vokser i takt med væksten i salget.

På længere sigt vil den tocifrede omsætningsvækst og de løbende driftseffektiviseringer dog forventeligt lede til øget driftsindtjening per omsætningsdollar. De nye restauranter i KFC har allerede efter to år tjent etableringsomkostningerne hjem før skat. I takt med at nye restauranter og kaffebarer udgør en faldende del af den samlede forretning, vurderer vi, at driftsindtjeningen vil kunne nå et niveau på mere end 15 dollars per 100 dollars salg, som det var tilfældet før 2013. Indregner vi effekten af Yum Chinas aktietilbagekøb, forventer vi en langsigtet vækst i indtjeningen per aktie på mellem 15 og 20 procent om året.

Selv med de betydelige investeringer i nye restauranter binder Yum Chinas samlede drift ikke nævneværdig kapital, og selskabets frie pengestrømme er derfor på niveau med indtjeningen. I forhold til markedsværdien udgør de frie pengestrømme knap fire procent, og med ovennævnte vækstudsigter finder vi den nuværende værdisætning af selskabet attraktiv.

Gode muligheder for kapitalallokering 

Den høje markedsvækst, de rige muligheder for at åbne flere profitable restauranter og kaffebarer samt den hurtige tilbagebetalingstid på nyåbninger gør det særdeles attraktivt for Yum China at investere i yderligere ekspansion af forretningen. Afkastet på den investerede kapital er over 30 procent og omkring 75 procent fraregnet immaterielle aktiver.

De seneste 5 år har Yum China investeret samlet set lidt over 2 milliarder amerikanske dollars i vækst og mere end 8 ud af 10 af Yum China-restauranter ejes af virksomheden selv. Med de attraktive investeringsafkast er vi som aktionærer glade for, at Yum China selv står bag selskabets ambitiøse restaurantudrulning og kun benytter franchisemodellen i selektive områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.

Med 4 milliarder amerikanske dollars i nettokontanter ved udgangen af 2021, svarende til omkring 15 procent af selskabets markedsværdi, samt årlige frie pengestrømme fra driften på over 1 milliard amerikanske dollars, svarende til næsten 4 procent af markedsværdien, er Yum China rigeligt rustet til yderligere ekspansion.

I perioden frem til 2026 forventer selskabet at investere mellem 5 og 6,5 milliarder amerikanske dollars i forretningen. Af disse forventes mellem to og to en halv milliard dollars investeret i åbning af nye restauranter og kaffebarer, én milliard dollars i opgradering af eksisterende restauranter og mellem én og halvanden milliarder dollars i styrkelse af selskabets digitale platform og værdikæde. Med en kontant tilbagebetalingstid på 2 til 3 år vil investeringerne i restaurantåbninger resultere i nye årlige frie pengestrømme før skat på mellem 700 millioner og 1 milliard dollars. Vi er naturligvis begejstrede for, at Yum Chinas forretning tilbyder investeringer til så attraktive afkast, og at selskabets kapitalallokeringspolitik prioriterer investeringer i forretningen først. Resterende overskydende likviditet tilbagebetales til aktionærerne i form af udbytter og aktietilbagekøb, og den årlige udbyttebetalingsprocent har ligget på omkring én procent af markedsværdien.

Vækstkultur drevet af erfarne ledere

Yum China ledes dygtigt af administrerende direktør, Joey Wat, som kom til Yum China i 2014. Allerede i 2015 blev hun udnævnt som administrerende direktør for KFC China, og i 2017 blev Joey Wat forfremmet til operationel direktør for hele Yum China. I marts 2018 tiltrådte hun sin nuværende stilling som administrerende direktør. 

Yum Chinas direktion består af ti medlemmer, som har ansvaret for dels linje- og stabsfunktioner men også for de operationelle divisioner. Direktionens aflønning er i høj grad afstemt med vore interesser som aktionær. Den faste aflønning udgør henholdsvis 15 procent og 30 procent af årslønnen for den administrerende direktør og hendes direktionskolleger. Den resterende løn er resultatafhængig, og direktionen måles blandt andet på omsætningsvæksten i eksisterende restauranter og kaffebarer, væksten i antallet af nye restauranter og kaffebarer og kundetilfredsheden, som vi vurderer, er essentielle parametre for selskabets langsigtede værdiskabelse. 

På trods af Yum Chinas relativt korte levetid som selvstændig virksomhed er der masser af historie og virksomhedsværdier gemt i selskabets direktion. I gennemsnit har de 10 direktionsmedlemmer været ansat i Yum China i 12 år, og det længst siddende medlem, Leila Zhang, Chief Technology Officer, har været en del af Yum China siden 1996.

Vækstkulturen er derfor dybt forankret i ledelsen som klogt udnytter, at virksomhedens størrelse, digitale profil og vestlige image giver mulighed for at tilbyde karriereveje og forfremmelser, som tiltrækker højtuddannede og stræbsomme unge kinesere. Hos Yum China kan man som nyuddannet hurtigt gøre sig fortjent til titlen som “butikschef” i en af de mindre satellit-restauranter, og det er selvsagt noget, der appellerer til de ambitiøse og hårdtarbejdende.

Som amerikansk stiftet selskab og med sin børsnotering på børsen i New York, ledes Yum China efter vestlige governance standarder med klare politikker mod bestikkelse og korruption. Yum China har desuden stort fokus på andre ESG-parametre såsom ligeløn, ligestilling, affaldshåndtering og fødevaresikkerhed. Sidste år fik Yum China, for tredje år i træk, titlen “Top Employer China”.

I sidste ende er det de 425.000 medarbejdere og Yum Chinas ledelse, der leverer vores kinesiske restauratørs værditilbud til stadigt flere sultne kinesere og forløser virksomhedens store værdipotentiale.
Øvrige Globale selskaber