Investering

I BLS er vi aktive og langsigtede investorer. Det betyder blandt andet, at vi kun investerer i selskaber, som er stabile og forudsigelige. Vi vil ikke investere i aktier, alene fordi et selskab eller en aktiesektor for tiden er populær.

Når vi køber aktier i et selskab, er det principielt for at være aktionærer til evig tid. Derfor anser vi os som langsigtede medejere af selskabet, ligesom vi anser investorer i BLS Invest som medinvestorer i foreningen.


Tillid og forståelse

Vi er godt klar over, at markedet på kort sigt kan have store udsving. Men vi mener basalt, at aktieprisen på lang sigt vil afspejle selskabernes evne til at skabe værdi for aktionærerne. Derfor mener vi, at det er en bedre og mere sikker investering kun at købe aktier i selskaber vi forstår og har tillid til.

Læs mere om vores investeringsfilosofi.


Absolut investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi kaldes for absolut. Den absolutte investeringsstrategi adskiller sig fra den i dag almindeligt anvendte relative strategi. Målsætningen for den relative strategi er at opnå et bedre afkast end markedet inden for en forholdsvis kort horisont – uanset om afkastet er positivt eller negativt. Målsætningen for den absolutte investeringsstrategi er i modsætning hertil at skabe et positivt afkast, uafhængigt at markedsafkastet.

Den investeringsfilosofi vi arbejder efter betyder også, at det alt andet lige er mest interessant at købe aktier, når aktiekurserne på de selskaber, vi kan lide, er lave, da det giver os mulighed for at købe aktier i kvalitetsvirksomheder til en attraktiv pris.


KONTAKT

Kontakt vores rådgiver, BLS Capital.

Danske aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber, som er en del af afdelingen Globale aktier KL.

Danske aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber, som er en del af afdelingen Danske aktier Akk.

Globale aktier KL

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber, som er en del af afdelingen Globale aktier KL.

Globale aktier Akk.

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber, som er en del af afdelingen Globale aktier Akk.