logo
søgeikon

Investering

I BLS er vi aktive og langsigtede investorer. Det betyder blandt andet, at vi kun investerer i selskaber, som er stabile og forudsigelige. Vi vil ikke investere i aktier alene, fordi et selskab eller en aktiesektor for tiden er populær.

Når vi køber aktier i et selskab, er det principielt for at være aktionærer til evig tid. Derfor anser vi os som langsigtede medejere af selskabet, ligesom vi anser investorer i BLS Invest som medinvestorer i foreningen.


Tillid og forståelse

Vi er godt klar over, at markedet på kort sigt kan have store udsving, men vi mener basalt, at aktieprisen på lang sigt vil afspejle selskabernes evne til at skabe værdi for aktionærerne. Derfor mener vi, at det er en bedre og mere sikker investering kun at købe aktier i selskaber vi forstår og har tillid til.

Læs mere om vores investeringsfilosofi.


Absolut investeringsstrategi

Vores investeringsstrategi kaldes for absolut. Den absolutte investeringsstrategi adskiller sig fra den i dag almindeligt anvendte relative strategi. Målsætningen for den relative strategi er at opnå et bedre afkast end markedet inden for en forholdsvis kort horisont – uanset om afkastet er positivt eller negativt. Målsætningen for den absolutte investeringsstrategi er i modsætning hertil at skabe et positivt afkast, uafhængigt af markedsafkastet.

Den investeringsfilosofi vi arbejder efter betyder også, at det alt andet lige er mest interessant at købe aktier, når aktiekurserne på de selskaber, vi kan lide, er lave. Dette giver os mulighed for at købe aktier i kvalitetsvirksomheder til en attraktiv pris.


KONTAKT

Kontakt vores porteføljeforvalter, BLS Capital.Når du trykker ”send”, giver du os samtykke til at sende dig det bestilte materiale. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

BLS Invest Danske Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Danske Aktier

BLS Invest Globale Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Globale Aktier