logo
søgeikon

BLS INVEST GLOBALE AKTIER

Afdelingerne BLS Invest Globale Aktier KL & BLS Invest Globale Aktier Akk.’s mål er at skabe et attraktivt, langsigtet afkast efter omkostninger, der er bedre end markedsafkastet på lang sigt.

Strategi

Det er afdelingernes strategi at investere i en koncentreret, global aktieportefølje på typisk 25 til 30 børsnoterede selskaber. Du kan læse mere om selskaberne i den globale aktieportefølje nederst på siden.


Fakta

Afdeling BLS Invest Globale Aktier KL er børsnoteret og aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses på Nasdaq Copenhagen. Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel.
Afdelingen er udbyttebetalende, men du har dog mulighed for at indgå aftale om automatisk geninvestering af eventuelle udbytter. Afdelingen kan benyttes til investering af frie midler, pensionsmidler, aktiesparekonto og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

BLS Invest Globale Aktier KLBLS Invest Globale Aktier Akk.
ISIN / FondskodeDK0060189041DK0060560167
Startdato30. september 200828. februar 2014
UdbytteAfdelingen betaler udbytteAfdelingen er ikke udbyttebetalende
Udbytte for 2023250 kr. per andelN/A
Emissionstillæg0,25%0,25%
Indløsningstillæg0,25%0,25%
Indre værdi1.846,192.771,17
FaktaarkSe PDFSe PDF
PRIIP KIDSe PDFSe PDF
SFDRArtikel 8Artikel 8
Bæredygtighedsrelaterede oplysningerSe PDFSe PDF

Afdeling BLS Invest Globale Aktier Akk. er børsnoteret og aktuelle handelskurser og indre værdi kan ses på Nasdaq Copenhagen. Afdelingens beviser er á nominelt 1.000 kr. per investeringsandel.
Afdelingen er ikke udbyttebetalende. Afdelingen kan benyttes til investering af midler i virksomhedsskatteordningen (VSO), pensionsmidler og selskabsmidler (A/S, ApS m.m.). For skattemæssige forhold opfordrer vi dig til at kontakte din revisor.

Se afkast for BLS Invest Globale Aktier

BLS Capital overvåger nøje grænsen for den forvaltede kapital. Tilgangen af nye kapitalindskud vil blive begrænset såfremt kapitalen når et utilsigtet niveau. Dette er for at sikre, at den samlede forvaltede kapital ikke vil være hæmmende for udøvelsen af vores investeringsfilosofi.


Selskaber

Udvælgelsen af selskaberne til den globale aktieportefølje sker på baggrund af en vurdering af selskabernes langsigtede risikojusterede afkastpotentiale. Investeringer i selskaber er således ikke baseret på deres vægt i diverse markedsindeks, og strategien skeler ikke til noget benchmark.

Du kan se oversigten over selskaberne i den globale aktieportefølje nedenfor.
Selskabsteksterne opdateres årligt i forbindelse med udgivelsen af Vores Selskaber.
Globale selskaber

BLS Invest Danske Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Danske Aktier