logo
søgeikon

Vores afkast

At investere i aktiemarkedet er forbundet med risiko. Det er derfor naturligt, at du som investor forventer at få et mere attraktivt afkast end ved eksempelvis at investere i historisk set mere sikre obligationer eller kontantindskud i et pengeinstitut.

Det er også naturligt, at du forventer, at en professionel kapitalforvalter kan skaffe dig et bedre afkast, end du selv kan skabe, og at du vælger den kapitalforvalter, som du tror på kan skabe dig det bedste afkast, i forhold til den risiko du er villig til at løbe.

Den finansielle lovgivning kræver, at vi fortæller, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Dette er vi i øvrigt helt enige i. Vi mener ikke, at afkast over 1, 3 eller 12 måneder fortæller noget som helst om, hvorvidt én kapitalforvalter er bedre end andre. For at vurdere kapitalforvalteres evner, kræver det mange års afkast.

Imidlertid lægger mange professionelle kapitalforvaltere stor vægt på, om de på kort sigt klarer sig bedre end aktiemarkedet generelt. Konsekvensen er, at de sammensætter deres porteføljer, så de i stort omfang afspejler sammensætningen af det markedsindeks, de bliver målt imod.

Dette ønsker vi ikke at gøre. Vi mener nemlig ikke, at der er nogen sammenhæng mellem kvaliteten af et selskab, og om selskabets aktier er med i det ene eller det andet aktieindeks.

Det betyder også, at porteføljerne i BLS Invest, afdeling BLS Invest Danske Aktier og afdeling BLS Invest Globale Aktier, afviger markant fra de sammenlignelige aktieindeks. Det betyder yderligere, at vores afkast kan afvige markant – både positivt og negativt – fra markedsafkastet.

Nogle kapitalforvaltere vælger også at sammensætte en aggressiv portefølje af selskaber, der er markant undervurderede, eller hvor der er håb om stor vækst. Det kan give høje afkast, men også højere risiko. Dette ønsker vi ikke, blandt andet af den simple grund, at investeringsteamet hos vores porteføljeforvalter, BLS Capital, har lagt hele deres private investerbare formue i foreningens afdelinger.

For at fremstille de mest gennemsigtige afkast indenfor alle porteføljeforvaltningsaktiviteter i BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S, opgøres alle resultater i overensstemmelse med The Global Investment Performance Standards (GIPS®), som er frivillige standarder baseret på grundlæggende principper om fuld åbenhed og rimelig repræsentation af afkast. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S hævder overholdelse af Global Investment Performance Standards (GIPS®) og har udarbejdet og præsenteret denne rapport i overensstemmelse med GIPS standarderne. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S er uafhængigt verificeret for perioden 2008-2023. Verifikationsrapporterne og selve GIPS komposit rapporter er tilgængelige ved efterspørgsel. GIPS® er et registeret varemærke af CFA Institute. CFA Institute støtter ikke denne organisation, og garanterer ikke nøjagtigheden eller kvaliteten af indholdet heri.

For yderligere information, kontakt os på info@blscapital.dk eller (+45) 45 58 40 20.


KONTAKT

Kontakt vores porteføljeforvalter, BLS Capital.Når du trykker ”send”, giver du os samtykke til at sende dig det bestilte materiale. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

Afkast BLS Invest Globale Aktier

Læs mere om afkast for strategien BLS Invest Globale Aktier

Afkast BLS Invest Danske Aktier

Læs mere om afkast for strategien BLS Invest Danske Aktier