Vores afkast

At investere i aktiemarkedet er forbundet med risiko. Derfor er det naturligt, at du som investor forventer at få et mere attraktivt afkast end ved eksempelvis at investere i historisk set mere sikre obligationer eller kontantindskud i et pengeinstitut.

Det er også naturligt, at du forventer, at en professionel kapitalforvalter kan skaffe dig et bedre afkast, end du selv kan skabe, og at du vælger den kapitalforvalter, som du tror på kan skabe dig det bedste afkast, i forhold til den risiko du er villig til at løbe.

Den finansielle lovgivning kræver, at vi fortæller, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Dette er vi i øvrigt helt enige i. Vi mener ikke, at afkast over en, tre eller 12 måneder fortæller noget som helst om, hvorvidt en kapitalforvalter er bedre end andre. For at vurdere kapitalforvalteres evner, kræver det mange års afkast.

Imidlertid lægger mange professionelle kapitalforvaltere stor vægt på, om de på kort sigt klarer sig bedre end aktiemarkedet generelt. Konsekvensen er, at de sammensætter deres porteføljer, så de i stort omfang afspejler sammensætningen af det markedsindeks, de bliver målt imod.

Dette ønsker vi ikke at gøre. Vi mener nemlig ikke, at der er nogen sammenhæng mellem kvaliteten af et selskab, og om selskabets aktier er med i det ene eller det andet aktieindeks.

Det betyder også, at porteføljerne i BLS Invest, afdeling Danske Aktier og afdeling Globale Aktier, afviger markant fra de sammenlignelige aktieindeks. Det betyder yderligere, at vores afkast kan afvige markant – både positivt og negativt – fra markedsafkastet.

Nogle kapitalforvaltere vælger også at sammensætte en aggressiv portefølje af selskaber, der er markant undervurderede, eller hvor der er håb om stor vækst. Det kan give høje afkast, men også højere risiko. Dette ønsker vi ikke, blandt andet af den simple grund, at investeringsteamet hos vores rådgiver, BLS Capital, har lagt hele deres private investerbare formue i foreningens afdelinger.

For at fremstille de mest gennemsigtige afkast indenfor alle porteføljeforvaltningsaktiviteter i BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S, opgøres alle resultater i overensstemmelse med The Global Investment Performance Standards (GIPS®), som er frivillige standarder baseret på grundlæggende principper om fuld åbenhed og rimelig repræsentation af afkast.

For yderligere information, kontakt os på info@blscapital.dk eller (+45) 45 58 40 20.


KONTAKT

Kontakt vores rådgiver, BLS Capital.

Afkast Danske Aktier KL

Læs mere om afkast for afdelingen Danske Aktier KL

Afkast Danske Aktier AKK.

Læs mere om afkast for afdelingen Danske Aktier AKK.

Afkast Globale Aktier AKK.

Læs mere om afkast for afdelingen Globale Aktier AKK.

Afkast Globale Aktier KL

Læs mere om afkast for afdelingen Globale Aktier KL