logo
søgeikon

BLS Invest lancerer ny afdeling

6. februar 2020

Den 5. februar 2020 lancerede BLS Invest en akkumulerende afdeling for Danske Aktier, BLS Invest Danske Aktier Akk. (fondskode DK0061143260).

Andele i BLS Invest Danske Aktier Akk. forventes optaget til handel på børsen (Nasdaq Copenhagen) med første handelsdag den 9. marts 2020.

Den nye afdeling Danske Aktier Akk. følger samme strategi og filosofi som den nuværende afdeling Danske Aktier KL og har ligeledes identisk portefølje.

Læs mere om den nye afdeling.

Ændring af emissions- og indløsningssatser

2. januar 2020

Per 2. januar 2020 er emissions- og indløsningssatser for alle tre afdelinger i BLS Invest ændret og nedsættes som beskrevet i følgende:

Danske Aktier KL nedsættes fra 0,15% til 0,10%
Globale Aktier KL nedsættes fra 0,30% til 0,25%
Globale Aktier Akk nedsættes fra 0,30% til 0,25%