logo
søgeikon

BETTER COLLECTIVE

Med flere end 400 millioner besøg fra sportsinteresserede på sine hjemmesider hver måned er Better Collective godt på vej til at opfylde ambitionen om at blive verdens førende digitale sportsmediehus. Better Collectives kernekompetence er at generere trafik og omsætte trafikken til den højest mulige langsigtede værdi. Siden 2012 har selskabet leveret en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen og driftsindtjeningen på mere end 40 procent. På grund af den kapitallette forretningsmodel konverteres næsten hele indtjeningen til frie pengestrømme. Der ligger et væld af yderligere vækstmuligheder forude, og vi er begejstrede over at være medejere sammen med de to stiftere, Jesper Søgaard og Christian Kirk-Rasmussen, som driver Better Collective med skarpt fokus på langsigtet værdiskabelse og en dokumenteret evne til at opfylde deres tårnhøje ambitioner.

Better Collective blev grundlagt i Danmark i 2004 af gymnasiekammeraterne Jesper Søgaard og Christian Kirk-Rasmussen og er siden vokset markant både organisk og gennem opkøb. Selskabet har en stor portefølje af nationale og globale sportsmediebrands, der dækker en lang række sportsgrene fra globalt populære ligaer som Premier League og NFL til mindre lokale ligaer som Allsvenskan og den danske Superliga. Hjemmesiderne tilbyder redaktionelt indhold i form af sportsnyheder, ekspertanalyser, videoer og podcasts.

Better Collective er specialiseret i at generere trafik og konvertere denne til omsætning og frie pengestrømme. Hver måned besøger flere end 400 millioner sportsentusiaster Better Collectives egne hjemmesider, og Better Collective har desuden mere end 300 millioner månedlige besøgende på digitale sportssider, som selskabet driver på vegne af etablerede medier såsom New York Post, Chicago Tribune og Daily Telegraph. Målt på trafikken på egne hjemmesider er Better Collective verdens tredjestørste sportsmediehus, kun overgået af Cricbuzz (420 millioner månedlige besøgende med fokus på indisk cricket) og velkendte ESPN Sports (omkring 575 millioner månedlige besøgende).

Med henblik på at generere omsætning fra sit enorme publikum har Better Collective udviklet en alsidig forretningsmodel, der omfatter performancebaseret markedsføring inden for sportsbetting, bannerreklamer og abonnementssalg. Når en besøgende på en af Better Collectives hjemmesider ønsker at spille på resultatet af en kamp, hjælper Better Collective med at finde den spiludbyder, der tilbyder de bedste odds. For den ydelse modtager Better Collective betaling fra den spiludbyder, der henvises til. Better Collectives store og veldefinerede publikum på 700 millioner månedlige sportsinteresserede besøgende udgør derudover en attraktiv målgruppe for annoncører, der køber bannerreklamer på selskabets hjemmesider. Endelig kommer en mindre del af omsætningen fra salg af abonnementer, der giver sportsinteresserede adgang til mere dybdegående indhold på Better Collectives hjemmesider.

I 2023 omsatte Better Collective for 327 millioner euro, og over de sidste 5 år er omsætningen vokset med mere end 50 procent om året. Omkring 60 procent af Better Collectives omsætning i 2023 var af tilbagevendende karakter, og stammer fra langvarige samarbejder og kontrakter med spiludbydere, reklamebureauer og loyale sportsinteresserede. Den tilbagevendende omsætning er vokset hurtigere end Better Collectives samlede omsætning og den gode langsigtede visibilitet i omsætningen giver ikke alene økonomisk stabilitet og forudsigelighed, men også et solidt strategisk fundament fra hvilket Better Collective kan afsøge og implementere yderligere vækstinitiativer.

Den langsigtede omsætningsvisibilitet understøttes yderligere af Better Collectives forretningsmodel for performancebaserede markedsføring, som indebærer, at en betydelig og allerede kendt fremtidig omsætning for nuværende ikke fremgår af hverken resultatopgørelsen eller balancen. Den ikke-balanceførte, men allerede sikrede omsætning, vil materialisere sig og bidrage til selskabets omsætning og frie pengestrømme i løbet af de næste et til to år stort set uden yderligere omkostninger og vil fortsætte med at bidrage til omsætningen over det næste årti eller længere.

Europa er fortsat Better Collectives største marked, men efter legaliseringen af online sportsbetting i USA i 2018 er Better Collectives fokus på det Nordamerikanske marked øget markant. Med opkøbet af Playmaker Capital i slutningen af 2023 er Better Collective også ved at få godt fodfæste på det lukrative sydamerikanske marked, mens Asien er et potentielt fremtidigt marked. I 2023 kom 60 procent Better Collectives omsætning fra Europa, 30 procent fra Nordamerika og resten fra Sydamerika.

Sportsmedieindustrien har et betydeligt vækstpotentiale

Det globale marked for digitale sportsmedier er meget stort med en anslået samlet omsætningspulje på mere end 150 milliarder euro. Hvis man fokuserer på Better Collectives nuværende forretningsområder, estimerer selskabet sit totale globale marked til omkring 14 milliarder euro, mens kerneområdet inden for henvisninger til hjemmesider med sportsbetting estimeres til omkring fire milliarder euro. Better Collectives omsætning i 2023 udgjorde således lidt over otte procent af kernemarkedet.  På baggrund af omsætningens sammensætning i 2023 vokser Better Collectives underliggende marked med i omegnen af 15 procent om året. Better Collective har formået at konsekvent vokse hurtigere end dette ved løbende at vinde markedsandele på tværs af alle regioner og lande hvor selskabet er til stede.

Europa er Better Collectives mest modne marked med vækstrater i niveauet 5-10 procent drevet af stigende interesse og engagement blandt sportsinteresserede, skiftet fra “offline” til “online” betting samt generelt øget kommercialisering omkring sportsbegivenheder.

Det nordamerikanske marked vokser hurtigere med vækstrater på 15-20 procent. Ud over de ovennævnte underliggende vækstmotorer er online sportsbetting efter ophævelsen af den amerikanske PASPA-lov (Professional and Amateur Sports Protection Act) i maj 2018 blevet lovliggjort i den ene delstat efter den anden. Totalt set, har flere end 30 delstater nu lovliggjort og indført online sportsbetting, og flere stater vil komme til. Udviklingen har bevirket et generelt løft i omsætningen hos digitale sportsmedier og navnlig sat gang i væksten i Better Collectives kerneforretning – henvisninger til sportsbettinghjemmesider.

Sydamerika vokser hurtigst, med over 20 procent om året, primært drevet af Brasilien. Her er interessen for sport en af de højeste i verden og professionaliseringen af markedet for den etablerede sportsmedieindustri, heriblandt Better Collective, er kun lige begyndt. I 2024 ventes Brasilien at indføre ny lovgivning, som foruden højere skatter på bettingindtægter ventes at omfatte et licenssystem, hvor myndighederne sandsynligvis vil udstede omkring 100 licenser til online udbydere af sportsbetting. Markedet er i dag fordelt på mange hundrede mindre udbydere uden licens, men ventes således at blive væsentligt mindre fragmenteret. Selvom højere skatter indledningsvis kan lægge en dæmper på Better Collectives indtjening i Brasilien, vil et skifte mod et mere konsolideret marked bestående af nogle af Better Collectives tætteste globale samarbejdspartnere styrke selskabets markedsandel målt på både volumen og værdi på mellemlangt til langt sigt.

Mere trafik i retning af Better Collective

Trafik er den grundlæggende vækstmotor på tværs af alle Better Collectives omsætningskilder, og på det punkt har selskabet præsteret formidabelt. I 2018 havde Better Collective syv millioner månedlige besøgende på sine hjemmesider. Ved indgangen til 2024 var besøgstallet steget til 400 millioner alene for de hjemmesider, Better Collective selv ejer. Det svarer til mere end en fordobling af trafikken hvert år.

Det meste af denne vækst kan tilskrives adskillige værdiskabende opkøb af sportsmedier (mere om dette nedenfor), men en betydelig del skyldes også Better Collectives stærke evne til at lede trafik over til sine hjemmesider.

En af de vigtigste måder, Better Collective skaber trafik på, er ved at producere artikler og andet indhold af høj kvalitet. Det tiltrækker flere læsere, giver en bedre rangering på søgemaskiner og bidrager til at fastholde læserne på hjemmesiderne. Efterhånden som antallet af månedlige besøgende stiger, øges skalafordelene ved at producere kvalitetsindhold. Better Collective udnytter sit stadig større publikum og har allerede etableret en intern Reuters-lignende service, hvor relevante artikler kan udsendes på tværs af forskellige hjemmesider og geografier.

For yderligere at forbedre rangeringen af sine hjemmesider gør Better Collective brug af en højt kvalificeret afdeling til søgemaskineoptimering (“search engine optimizing” eller SEO på engelsk). Denne afdeling sikrer, at de optimale nøgleord, links og andet indhold er til stede på tværs af hjemmesiderne så de står øverst, når sportsinteresserede søger efter indhold på internettet. SEO er et komplekst område, hvor graden af succes direkte afspejler afdelingens ekspertise og de ressourcer, der er afsat til det. Better Collectives anselige størrelse gør det muligt for selskabet at have en højt kvalificeret SEO-afdeling, som konstant viser sit værd i forhold til både den daglige drift og i forbindelse med strategiske væksttiltag. Navnlig ved opkøb af mindre sportsmedier er Better Collective lykkedes med at øge det månedlige besøgstal betydeligt inden for det første år, hvilket tydeligt viser effekten og værdien af SEO-afdelingens arbejde.

Ud over den organiske vækst i trafikken er Better Collective godt positioneret til selektivt at købe den mængde trafik, som vurderes at være værdiskabende baseret på selskabets indgående og databaserede forståelse af trafikkens værdi. Better Collective offentliggjorde for første gang i 2019 tal for “Paid Media”, som er den del af forretningen, der opkøber trafik. Omsætningen var dengang under 3 millioner euro og driftsindtjeningen begrænset. I 2023 udgjorde Paid Media omkring en tredjedel af Better Collectives samlede omsætning med over 100 millioner euro og leverede en driftsindtjening på over 30 millioner euro. Selvom omkostningerne til at købe trafik trækker profitabiliteten i Paid Media ned, har skalafordelene den modsatte virkning: Ved det nuværende forretningsomfang er Paid Medias driftsmargin på 29 procent blot 8 procentpoint lavere end på den organiske forretning.

Som en sidste betydelig kilde til øget trafik har Better Collective indgået et voksende antal samarbejder med veletablerede digitale medier som New York Post, Chicago Tribune og Daily Telegraph. Modellen for samarbejder med store mediehuse lå klar i 2020, og i begyndelsen af 2024 genererede Better Collectives mediepartnere i alt 300 millioner månedlige besøg fra sportsinteresserede. Det er dobbelt så mange som de 150 millioner besøg, mediepartnerne havde i begyndelsen af 2023, hvilket dels skyldes, at der er kommet flere mediepartnere til, men også afspejler Better Collectives evne til at tiltrække yderligere trafik til hjemmesiderne. Ved at overlade driften af deres sportssider til Better Collective opnår mediepartnerne et markant højere økonomisk udbytte af deres betydelige trafik. Partnerskaberne er således til gensidig fordel, idet omsætning, som ellers ikke ville være blevet skabt, deles mellem mediehusene og Better Collective.

Et betydeligt omsætningslager baseret på værdifulde henvisninger

En stor del af trafikken på Better Collectives hjemmesider genererer omsætning her og nu, men en endnu større del bliver først til omsætning på et senere tidspunkt. Det skyldes Better Collectives forkærlighed for såkaldte ”revenue share” aftaler, hvor alt fremtidigt overskud fra en spiller som Better Collective henviser til en udbyder af sportsbetting deles mellem udbyderen og Better Collective. I modsætning til Better Collective foretrækker konkurrenterne den almindelige såkaldte CPA-model (cost per acquisition) hvor udbyderen betaler et engangshonorar for den henviste spiller og derefter beholder alt fremtidigt overskud selv.

Når Better Collective henviser en spiller på en revenue share aftale, går der et stykke tid før spilleren begynder at generere omsætning for Better Collective. Det skyldes, at udbyderen først skal have dækket omkostningerne forbundet med henvisningen, før spilleren begynder at generere overskud. Disse omkostninger omfatter opstartsbonusser, variable driftsomkostninger og udbetaling af gevinster til spillerne. Der går typisk 12-24 måneder, før en henvist sportsfan begynder at give overskud, og Better Collective har derfor et lager af fremtidig omsætning svarende til den fremtidige tilbagevendende indtjening på revenue share henvisninger foretaget i løbet af de seneste 1-2 år.

I 2023 kom cirka halvdelen af Better Collectives samlede omsætning fra revenue share aftaler, svarende til 160 millioner euro. Det var en stigning fra knap 40 procent eller 100 millioner euro i 2022. Langt størstedelen af de 160 millioner euro kommer fra revenue share aftaler indgået før 2022. Better Collective henviste omkring tre millioner sportsinteresserede på revenue share aftaler i 2022 og 2023, hvilket er mere end det samlede antal revenue share henvisninger foretaget over perioden fra da Better Collective blev grundlagt i 2004 og frem til 2022.

Better Collectives omsætningslager fra revenue share aftaler er således ganske betydeligt, og eftersom alle omkostninger til at opbygge det allerede er afholdt og udgiftsført, konverteres langt hovedparten af omsætningen fra lageret direkte til frie pengestrømme i løbet af de kommende år. På baggrund af blandt andet de henviste kunders spillemønstre og brandloyalitet kan værdien af Better Collectives omsætningslager anslås til at udgøre mere end 50 procent af selskabets markedsværdi.

Selskabets forkærlighed for revenue share aftaler frem for CPA-modellen med éngangsbetalinger understreger Better Collectives fokus på langvarige samarbejder med spiludbydere og gensidige incitamenter og dermed en stabil omsætning frem for kortsigtede gevinster. At Better Collective og spiludbyderen deler den langsigtede indtjening fra henviste sportsfans understreger også, hvordan de ledende spiludbydere anerkender, at det i væsentlig grad er Better Collective, der afgør hvilken udbyder, en sportsfan ender med at spille hos.

Sportsmedier bliver mere værd når de ejes af Better Collective

Opkøb er en vigtig vækstmotor for Better Collective, og selskabet har siden 2017 opkøbt 34 virksomheder for i alt 850 millioner euro. En stor del af opkøbene har været mindre sportsmedier, som har givet Better Collective mulighed for at øge mediernes omsætning betragteligt ved at implementere sin stærke forretningsmodel.

Vi er normalt skeptiske, når selskaber hævder at kunne skabe værdi gennem opkøb. Baseret på Better Collectives historik med ikke at købe for dyrt samt at opnå betydelige synergier gennem veludførte integrationer, har selskabet imidlertid vist sit store potentiale for værdiskabelse via opkøb i sin yderst fragmenterede industri.

Købet af det hollandske digitale fodboldmedie Soccernews.nl er et godt eksempel på, hvordan og i hvor høj grad Better Collective kan skabe værdi gennem virksomhedsopkøb. Ved opkøbet i 2021 havde Soccernews.nl ti millioner månedlige besøgende. Godt et år senere, efter at Better Collective havde brugt sin værktøjskasse til at øge trafikken, havde Soccernews.nl 20 millioner månedlige besøgende. Mens trafikken blev fordoblet, blev omsætningen femdoblet, i takt med at antallet af betalende abonnenter steg, reklameomsætningen voksede, og Better Collective implementerede sin model med at henvise interesserede besøgende til spiludbydere mod et henvisningshonorar. Disse forbedringer blev implementeret uden at øge Soccernews.nl’s omkostningsbase. Sportsmedier er generelt meget mere værd under Better Collectives ejerskab, og selskabet lever således i den grad op til sit navn om at være et “bedre kollektiv”.

Stort potentiale for højere reklamepriser

I tillæg til sine eksisterende vækstmotorer har Better Collective begivet sig ud på en potentielt givtig rejse med afsæt i potentielt at kunne øge priserne på selskabets bannerreklamer.

Reklamer på digitale sportsmedier er det største af de markeder, Better Collective henvender sig til og samtidig det marked, hvor selskabet har den mest begrænsede tilstedeværelse i dag. Med sin nuværende forretningsmodel benytter Better Collective eksterne bureauer til at sælge reklamepladsen på sine hjemmesider. Bureauerne tager en stor del af den samlede omsætning fra salget og begrænser samtidig Better Collectives muligheder for at indsamle relevante data i forbindelse med at reklamerne bliver set og klikket på. Ved digitale annonceringer beregnes prisen på reklameplads ud fra ”cost per mille” eller “CPM” – altså prisen per 1.000 visninger. Hvor salget af en annonce gennem et eksternt bureau indbringer Better Collective en CPM på væsentligt mindre end en dollar, kan CPM-prisen for reklamer, der sælges direkte til et veldefineret publikum, komme op på 10 dollars eller mere.

I årsrapporten for 2022 beskrev Better Collective for første gang sin egenudviklede digitale platform for reklamesalg, “AdVantage,” som efter vellykkede, mindre kampagner på otte udvalgte markeder meldtes klar til udrulning i oktober 2023. Med overgangen til AdVantage ønsker Better Collective at overtage styringen med sit reklamesalg for at beholde en større del af reklameindtægterne selv og samtidigt styrke sin dataindsamling, således at man kan tilbyde endnu mere målrettede og dermed værdifulde reklamekampagner i fremtiden.

Better Collective indregner CPM-omsætningen under posten “Other”, som i 2023 beløb sig til 45 millioner euro eller knap 15 procent af selskabets samlede omsætning. Vi vurderer, at CPM-omsætningen står for lidt over halvdelen af omsætningen i Other. Better Collective havde i begyndelsen af 2023 omkring 200 millioner månedlige besøgende på egne hjemmesider og omkring 150 millioner via mediepartnere. Efter opkøbet af Playmaker Capital ultimo 2023 havde Better Collective ved indgangen til 2024 omkring 400 millioner månedlige besøgende på egne hjemmesider, og de månedlige besøg via mediepartnere var ligeledes fordoblet.

AdVantage udrulles gradvist på tværs af Better Collectives hjemmesider, og den første store reklamebegivenhed der sælges gennem AdVantage forventes at blive EM i fodbold i sommeren 2024. Når AdVantage går i luften, kan der således sælges et langt større antal visninger til en langt højere CPM-pris og hvis lanceringen bliver en succes, kan AdVantage potentielt medføre mere end en fordobling af Better Collectives samlede omsætning uden en tilsvarende stigning i omkostningerne.

De frie pengestrømme vokser endnu hurtigere end omsætningen

Better Collectives omsætning er i gennemsnit vokset med 46 procent om året siden 2012. For perioden 2023-27 forventer Better Collective en årlig omsætningsvækst på mere end 20 procent. I lyset af selskabets evne til at bringe alle vækstmotorer i spil i en stadig meget fragmenteret industri ser den potente vækstrejse ud til at kunne fortsætte længe efter 2027.

I 2023 var Better Collectives driftsindtjening før afskrivninger på 111 millioner euro, hvilket giver en driftsmargin på 34 procent. Det var en stigning på 31 procent i forhold til året før og afspejler 42 procent årlig gennemsnitlig vækst siden 2012. Ud over omkostningerne til at købe trafik i Paid Media er Better Collectives største driftsomkostning lønninger til de 1.200 medarbejdere. Eftersom øget trafik ikke kræver en tilsvarende forøgelse af medarbejderstaben, og da både den fremtidige omsætning fra allerede indgåede revenue share aftaler og prisforhøjelser på salg af bannerreklamer er mere eller mindre omkostningsfri, vil Better Collectives indtjening blive ved med at vokse hurtigere end omsætningen. For perioden til og med 2027 forventer Better Collective, at driftsmarginen før afskrivninger når op på 35-40 procent.

Better Collective er en kapitallet forretning med en ganske veltrimmet balance. Omkring 90 procent af selskabets overskud bliver derfor til frie pengestrømme, og afkastet på den investerede kapital eksklusiv immaterielle aktiver er et godt stykke over 100 procent. For de kommende 12 måneder forventer vi at Better Collective vil generere frie pengestrømme på omkring 100 millioner euro, hvilket svarer til 6,5 procent af selskabets markedsværdi. Dette er i sig selv en særdeles attraktiv værdiansættelse og det er endda uden at de store fremtidige pengestrømme fra revenue share aftaler er indregnet.

Better Collective har historisk set prioriteret at geninvestere alle sine frie pengestrømme i organisk vækst og vækst gennem strategiske opkøb. I lyset af det store potentiale for langsigtet værdiskabelse gennem yderligere konsolidering af industrien, samt Better Collectives fremragende historiske resultater med at skabe værdi gennem opkøb, er vi positivt stemt over for selskabets kapitalallokeringsbeslutninger.

Ved udgangen af 2023 havde Better Collective en overskuelig gæld på omtrent 220 millioner euro, svarende til cirka to gange driftsindtjeningen før afskrivninger. Det viser tydeligt selskabets fornuftige tilgang til brug af gældsfinansiering i forbindelse med ekspansion.

Udover gæld og selskabets egne frie pengestrømme, er knap halvdelen af investeringerne i opkøb blevet finansieret ved at udstede nye aktier, således at antallet af udestående aktier er mere end fordoblet siden 2017. Selvom denne finansieringsmetode er dyrere for de eksisterende aktionærer (da fundamentalværdien per aktie mindskes grundet udstedelse af yderligere aktier på en prissætning betydeligt under fundamentalværdien), indebærer den også nogle fordele efter opkøbet. De tidligere ejere fortsætter typisk med at arbejde for Better Collective efter salget og i det omfang de er blevet betalt med aktier i Better Collective ensrettes deres interesser fuldt ud med Better Collectives hvorved integrationen og høstningen af synergier lettes.

Better Collectives løbende muligheder for at foretage værdiskabende opkøb overstiger markant selskabets kapacitet til at finansiere væksten gennem internt genererede pengestrømme og låntagning, og vi anerkender derfor, at udstedelse af nye aktier i sidste instans kan være en fornuftig løsning. Vi foretrækker, at Better Collective rejser opkøbskapital ved udstedelse af nye aktier i aktiemarkedet, således at vi som eksisterende, langsigtede medejere får mulighed for at vælge, om vi vil finansiere disse værdiskabende opkøb kontant eller ved udvanding af vores ejerandel.

Ledet af stifterne med høj energi, passion og ejertankegang

Administrerende direktør Jesper Søgaard og direktør for driften Christian Kirk-Rasmussen har, siden de grundlagde Better Collective i 2004, være dybt involveret i både de strategiske beslutninger og den daglige drift af selskabet. Deres fortsat betydelige ejerandel (de ejer hver især knap 17 procent af selskabet) understreger deres fortsatte dybe engagement.

De har gennem hele rejsen stået fast på at bevare Better Collectives særlige kultur – en kultur, der er kendetegnet ved ambitiøse, langsigtede målsætninger og beslutninger kombineret med en agil og dynamisk tilgang til vækst, en stærk vindermentalitet og omhyggelig og vedholdende operationel eksekvering. Disse elementer har tilsammen skabt det solide fundament, der har gjort det muligt for Better Collective at opnå sine bemærkelsesværdige resultater. Under deres lederskab står selskabet godt rustet til at nå nye højder med afsæt i sin imponerende historik, sunde kultur og enorme drivkraft.

Siden børsnoteringen i 2018 har Better Collective konsekvent overgået sine finansielle mål og demonstreret sit urokkelige fokus på at indfri sine løfter. I den henseende har den strategiske udnævnelse af Flemming Pedersen som finansdirektør i forbindelse med børsintroduktionen været afgørende. Med sine mere end 20 års erfaring som finansdirektør og administrerende direktør i andre børsnoterede selskaber spiller Flemming Pedersen en afgørende rolle i at sikre, at det væld af vækstmuligheder, der ligger forude for Better Collective, omsættes til varige, hurtigt voksende frie pengestrømme på en kontrolleret, forudsigelig og sikker måde.

Når man ser sportsbegivenheder live med venner og andre sportsinteresserede, giver sportsbetting et ekstra element af spænding og underholdning. Som led i indsatsen for at fremme og sikre et trygt og sikkert spillemiljø er Better Collective medstifter af og hovedaktionær i Mindway AI, som er et industriledende softwareselskab, der udvikler løsninger til fuldautomatisk monitorering og profilering af spillere for at identificere, forebygge og forhindre spilafhængighed. Mindway AI samarbejder med førende spiludbydere over hele verden om bedre beskyttelse af spillerne. Både dette og mange af selskabets øvrige tiltag understreger Better Collectives ønske om, at sportsbetting skal være med til at forstærke den sociale oplevelse og underholdningsværdien af sportsbegivenheder gennem et trygt og hyggeligt spillemiljø.

Med sit arsenal af gennemtestede strategiske og operationelle redskaber er Better Collective godt rustet til at udnytte det enorme potentiale for langsigtet, profitabel vækst, der venter forude. Better Collectives udsigter ser særdeles lovende ud og vi er begejstrede for at være med på rejsen som langsigtede medejere sammen med selskabets stiftere.

Opdateret i april 2024
Øvrige Danske selskaber